تخليه فشارهاى درونى رجوی، با فرافكنى و تبليغات دروغپراكنى در بیرون

تخليه فشارهاى درونى رجوی، با فرافكنى و تبليغات دروغپراكنى در بیرون

تخليه فشارهاى درونى مریم رجوی، با فرافكنى و تبليغات دروغپراكنى در بیرون

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 17.11.2019

فريب و بازى فرقه رجوى تحت نام گلريزان و كمك به تلويزيون شيطان سازى و بوق دروغ پراكنى  فرقه، همزمان با تبليغات فريب و دروغ در رابطه با تظاهرات مردم لبنان و عراق و نسبت دادن اين اعتراضات بر ضد ايران، هيچ درد لاعلاجى نه از رهبرى جنايتكار فرقه و نه از لايه هاى تشكيلاتى و معضل تناقض و يأس و نااميدى آن ها نخواهد كاست، تجربه هاى ساليان متمادى با اين فرقه نشان داده است كه هر وقت مشكلات عديده سياسى و ايدئولوژيكى و تشكيلاتى گريبانگير اين فرقه شده است و روند نارضايتى و فرار و از هم گسستگى در درون تشكيلات به اوج خود رسيده مسعود و مريم رجوى و سران جانى تشكيلات به فرافكنى هاى رذيلانه و دروغ هاى شاخدار رو آورده اند تا شايد مرحمى موقت بر دردهاى لاعلاج تشكيلات شان نهند و از روند ريزش و نارضايتى و فروپاشى نيرو و تشكيلات، جلوگيرى نمايند و موقت هم شده چند صباحى بر عمر ننگين خود بيافزايند.

با نگاهى به درون حكومت ايران و وضعيت مردم در رابطه با بالا بردن قيمت سوخت و نارضايتى آن ها از فشار حاصل از اين تصميم دولت و اين كه كسانى خواهان لغو اين مصوبه دولت هستند، تبليغات شيطان سازى رجوى چنان با فريب و دروغ پيش مي رود و اخبار دروغ روى آنتن تبليغاتى خود مي برد انگار كه عنقريب انقلابى در ايران به وقوع  پيوسته است و مريم رجوى اين پير عجوزه دغلباز و فريب كار پيام پشت پيام مي دهد كه مردم به قيام برخيزند و اقتصاد ايران را به آتش بكشند تا رجوى سوار بر جمبوجت آقاى پمپئو به ايران ورود نمايند.  انگار كه كسى در ايران خريدار چرنديات اين عجوزه و شوهر ريق رحمت سركشيده اش است. همه ايرانيان شريف و ميهن دوست در خارج كشور كه ياوه هاى دروغين اين فرقه را مي شنوند كاملاً به اين موضوع واقف هستند كه اين فرقه و رهبرى آن مزدورانى در خدمت به دشمنان ملت و سرزمين ايران هستند و نه تنها هيچ جايگاهى در بين مردم ايران ندارند حتى در بين ايرانيان خارج کشور هم مورد نفرت و تنفر هستند و به ديده دشمن ملت ايران به آن ها نگريسته مي شود.

مريم رجوى با اين تبليغات فريبنده و دروغين خود در رابطه با مردم ايران فقط  يك خورند و كاربرد در نظر دارد و آن هم آتش بارى شيادانه بر روى تفكر افراد اسير در تشكيلات آلبانى كه با دنياى بيرون هيچ ارتباطى ندارند و همانند عراق ايزوله و دور از دنياى ارتباطات امروزى نگه داشته مي شوند و فقط خوراك سياسى آن ها همين چرنديات و دروغ هايى است كه رجوى روى بوق شيطان سازى تبليغى و تنها رسانه خود مي برد. تنها سودش براى مريم رجوى اين است كه شايد بر آلام نارضايتى و سرپيچى و فرار نيروها در تشكيلاتش مرهم موقتى نهد، اما محال است كه بتواند همانند عراق با اين تبليغات دروغ پراكنى ذهن افراد ناراضى را قانع كند و مطمئناً ديگر محال است مريم رجوى بتواند نقشه هاى شيادى و فريبش را در تشكيلات به پيش ببرد.

در بيرون از تشكيلات، همانگونه كه خبرهايى از اخراج مجاهدين از فرانسه روى آنتن رفت، فرقه رجوى سخت در تنگنا و منگنه سياسى و نيرويى در درون تشكيلات خود گرفتار شده است به همين دليل اين روزها مريم رجوى بلاوقفه در حال برگذارى جلسه و نشست با عناصر حقوق بگير خود در فرانسه است و روزى يكى دو جلسه برگذار مي كند تا شايد بتواند روى اين خبر اخراج فرقه از فرانسه، را بپوشاند و ذهن ها را از اين موضوع منحرف نمايد، اما به هر كارى دست بزند و به هر ترفندى روى بياورد ديگر نمي تواند مثل گذشته اهرم و تكيه گاهى بر ضد مردم ايران در دست بعضى از سياستمداران ضد ايرانى آمريكا و اروپا، باقى بماند، تاريخ مصرف مريم و مسعود رجوى به انتهاى خود رسيده است.  وضعيت سياسى خاورميانه و رابطه غرب و اروپا با ايران، به هر سمتى كشيده شود قطعا بر ضد بقاى فرقه رجوى خواهد بود.

در رابطه با وضعيت جدا شده ها در آلبانى بايد گفت مريم رجوى تمام توان ايدئولوژيكى و سياسى و تشكيلاتى و مالى فرقه را به كار گرفته كه جلوى افشاگرى جدا شده ها را سد نمايد. به اين منظور سيستم امنيت و سياست آلبانى را به كار گرفته و موقتا دارد خط ضد انسانى و ضد حقوق بشرى را در رابطه با نفرات جدا شده در آلبانى به پيش مي برد كه نمونه بارز آن حصر و محدوديت براى آقاى احسان بيدى است كه با فشار حداكثرى فرقه و با اهرم دولت آلبانى مواجه است تا دست از افشاگرى بر عليه فرقه و مشخصاً جنايات غير انسانى مسعود و مريم رجوى در حق جدا شده ها،  بردارد اما باز هم تيرش به سنگ خواهد خورد و آقاى احسان بيدى و ديگر جدا شدگان از فرقه براى احقاق حقوق خود و ديگر دوستان در بندشان دست از افشاگرى بر نخواهند داشت و تلاش و فعاليت خود را در اين مورد مضاعف خواهند نمود. به اميد پيروزى عدالت بر تروريسم و جنايت و خیانت.

„پایان“