تظاهرات مردم عراق و نقش فتنه گرى فرقه رجوى

تظاهرات مردم عراق و نقش فتنه گرى فرقه رجوى

تظاهرات مردم عراق و نقش فتنه گرى فرقه رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 15.10.2019

التهابات مردمى عراق با موضع گيرى به حق و درست مرجعيت دينى آن كشور فروكش كرد و جلوى سوء استفاده و بهره بردارى شيادانه آمريكا و اسرائيل و سران عقب مانده عربستان سعودى براى بر هم زدن اتحاد و همبستگى ملى احاد ملت عراق گرفته شد.

مردم مظلوم عراق براى مطالبات به حق خود به خيابان ها ريختند و عليه فساد و وضعيت بد اقتصادى تظاهرات كرده و خواستار بركنارى عوامل فساد و سپردن آن ها به دست عدالت و بهبود وضعيت معيشتى خود شدند. اما در اين بين فتنه گران و كسانى كه منافعى در بهم ريخته گى اوضاع امنيتى عراق و منطقه خاورميانه، على الخصوص بهم خوردن ارتباطات دينى، برادرى و خونى دو ملت ايران و عراق سود مي برند ناجوانمردانه و با شيطان صفتى تمام در بين تظاهرات مردمى عراق رخنه كرده و مي خواستند با شعارهاى انحرافى بين دو ملت ايران و عراق اختلاف انداخته و از آب گل آلود ماهى صيد كنند. البته اهداف اصلى جريان آمپرياليستى – صهيونيستى تحت الشُعَاع قرار دادن مراسم باشكوه أربعين اباعبدالله الحسين (ع) بود كه مي رود حقانيت اين مبارزه بر عليه ظلم را عالم گير نمايد، به همين دليل منطق استكبارى و زور گويى و مظلوم كشى تاب چنين حركتى ندارد و براى بر هم زدن و إخلال در اين مسير پرشكوه نوچه ها و مهره هاى خود را به ميدان مي فرستد.

يكى از اين مهره هاى حلقه بگوش و تروريست و مزدور بيگانه و از اضداد ميهن و مردم ايران، مريم و مسعود رجوى است كه خود و فرقه اش را تماماً در اختيار بيگانه قرار داده و بر ضد پيشرفت كشور و مردم خود نهايت خباثت و پلشتى را بكار ميبرد.

من صحنه هايى از تظاهرات کشور عراق كه از تلويزيون هاى من و تَو و اينترنشنال، صداى آمريكا و بى بى سى، پخش مي شد را ديدم كه در آن عده اى با بلند كردن پلاكاردى بر ضد ايران شعار مي دادند، ياد زمانى كه در قرارگاه اشرف در عراق بودم افتادم آن زمان هم مسئولين تشكيلات خط تفرقه و جنگ مذهبى در عراق را پيش مي بردند بدين صورت كه با آوردن افراد بعثى و طرفداران صدام به داخل قرارگاه اشرف آن ها را كارمند خود كرده و پول هاى هنگفتى به آن ها مي دادند و با دادن آموزش هاى لازم در ميان مردم عراق به نيروگيرى پرداخته كه خط رجوى را پيش ببرند.

آن زمان يادم هست كه چقدر انرژى روى پلاكارد نويسى و پارچه نويسى مي گذاشتيم و شعارهاى ضد ايرانى و ضد شيعى نوشته مي شد و به سر شبكه ها داده مي شد و هماهنگى هاى لازم انجام مي گرفت تا تظاهرات تفرقه افكنانه بين شيعه و سنى، انجام گيرد و ايران را مقصر جلوه دهند.

دقيقا صحنه هايى كه اضداد و دشمنان ملت و كشور ايران از اين تظاهرات نشان مي دادند همان شعار و همان خط گذشته بود و شكى وجود ندارد كه شبكه هاى ارتباطى – اجتماعى رجوى با پرداخت پول هاى بادآورده به پس مانده هاى صدام چنين تصاويرى روى آنتن مي برند تا به اصطلاح به نيت پليد خود و اربابان شان نزديكتر شوند و مزد مزدورى خود را افزايش دهند.

حال خطابم به مريم و مسعود رجوى و سران تروريست آن این است كه، ببينيد آمريكا و اسرائيل از شما بر ضد منافع كشور خودتان استفاده مي كند و خواهد كرد تا زمانى كه منافع اش اقتضا كند، اما از روزى بترسيد كه همين ارباب دست شما را توى حنا گذاشته و چتر حمايتى خود را از سر شما بردارد.

نگاه كنيد به كردهاى سوريه كه اين روزها چگونه با خيانت به دولت خودشان و مزدورى كردن براى اسرائيل و  النهايه، ارباب چگونه آن ها را تنها گذاشت و به دست گرگ سپرد، وضعيت كنونى أكراد سوريه را برايتان يادآورى مي كنم و بدانيد كه ارباب هميشه شما را بر وفق مراد خود نخواهد ديد يك روزى خواهد آمد كه با پشت كردن ارباب تاوان مزدورى و وطن فروشى خود را پس دهيد.

وضعيت زارى كه الان با پشت كردن آمريكا به كردها و چراغ سبز دادن به ترک ها بوجود آمده بسيار رقت انگيز و ناراحت كننده است اما چه مي شود كرد „خود كرده را تدبير نيست“ آقاى بشار أسد سال گذشته به اكراد يادآورى كرد كه با دولت خود همپيمان شويد به اردوى دشمن نرويد، آمريكا از شما تا جايى استفاده و حمايت مي كند كه منافع اش ايجاب نمايد بعد از آن شما را ول خواهد كرد، اما صد افسوس كه سران اكراد گوش شنوا نداشتند و امروز تاوان اعمال اشتباه خود را مي پردازند و مطمئناً رجوى به اين زودي ها تاوان مزدورى و خودفروشى  خود را در حق مردم ايران و منطقه، خواهد پرداخت و سزاى همه جنايت و خيانت خود را خواهد ديد. آن وقت است كه انسان هاى وطن دوست و آزاده با هم و با يك صدا به اين خائنين و وطن فروشان خواهند گفت „بيلٓخ“ نوش جان كنيد، اين است تاوان جناياتتان.

„پایان“