حضور محترم آقای ایلیر متا، رییس جمهور کشور آلبانی

حضور محترم آقای ایلیر متا، رییس جمهور کشور آلبانی

حضور محترم آقای ایلیر متا، رییس جمهور کشور آلبانی

اقای ایلیر متا، رییس جمهور محترم کشور آلبانی!

آنچنان که در رسانه ها بخصوص در رسانه های سازمان مجاهدین آمده، شما از محل اقامت اعضای مجاهدین در حومه تیرانا بازدید کرده اید. این بسیار خوب است که شما اقدام به این کار کرده اید تا از شرایط زندگی مجاهدین اطمینان حاصل کنید. من یکی از جداشدگان از سازمان مجاهدین هستم از این رو می خواهم به چند موضوع در رابطه با دیدار شما و مواضع شما در میان بگذارم:

سازمان مجاهدین، یک تشکیلات فرقه ای است که اعضای آن هیچ اختیاری برای تصمیم گیری ندارند. رهبران این فرقه، با اختناق و سرکوب شدید از درون و شانتاژ علیه تمامی اعضای جدا شده از این فرقه، ترس شدیدی در درون تشکیلات ایجاد کرده اند که اعضای این فرقه از ترس مجازات جدا شدن، این فرقه را ترک نمی کنند. این فرقه، با اهرم های زیادی اعضایش را مغزشویی می کند. یکی از این اهرم ها، نشست های مغزشویی طولانی است. طی سالیان طولانی و تکرار مکرر، مغز اعضای خود را پر از دروغ کرده است.

آقای رییس جمهور!

شما در صحبت هایتان، اشاره به طرح 10 ماده ای مریم رجوی کرده اید و از آن استقبال کردید اگر مجاهدین به این ده ماده عمل کنند بسیار خوب است ولی در عمل تاریخچه سازمان مجاهدین مملو از موارد گسترده نقض حقوق بشر، ترور و خشونت است، آزادی بیان، یک ماده از این طرح 10 ماده ای مریم رجوی است. اما آن ها هرگز به آزادی بیان اعتقادی ندارند. هم اکنون اگر به سایت های مجاهدین مراجعه کنید، خواهید دید که آن ها هر فرد و یا گروهی که از آن ها انتقاد و یا پرسشی مطرح کرده است را با فحاشی و توهین و ترور شخصیت پاسخ داده اند. سازمان مجاهدین حتی در اروپا منتقدین خود را مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار می دهد.

انتخابات آزاد، یک ماده دیگر از این طرح 10 ماده ای است، اما آیا می دانستید که در تاریخچه سازمان مجاهدین حتی یکبار هم انتخابات در سطوح مختلف برگذار نشده است؟ حتی اگر کسی با یکی از انتصاب های سران مجاهدین مخالفت می کرد، شدیدا سرکوب می شد و او می بایست در جلسات شستشوی مغزی از خود انتقاد می کرد که با انتصاب رهبر مجاهدین مخالفت کرده.

مجاهدین خلق، خود ناقض تمامی این 10 ماده هستند و می توانم برای هر کدام از آن صدها فاکت بیاورم، اما این نامه گنجایش این موضوع را ندارد. چگونه سران سازمان مجاهدین مدعی اند که به قانون احترام می گذارند در حالی که از همان محل اقامت مجاهدین که شما از آن بازدید کرده اید، دستور ترور و خشونت و آشوب را می دهند و در همین محل اقامت خواهان مرگ تمامی رهبران و اعضای حکومت جمهوری اسلامی هستند در حالی که مدعی هم هستند مخالف اعدام هستند.

آقای ایلیر متا!

مجاهدین از حضور شما از محل اقامت خود سوء استفاده کرده و از اعتبار شما برای اعتبار بخشیدن به خود بهره می برند. شما به عنوان رییس جمهور و یک مسئول نباید اجازه بدهید که سران مجاهدین خلق تحت نام شما به سرکوب اعضای خود و خشونت در ایران سرپوش بگذارند.

با احترامات

کریم غلامی، ایران فانوس، 09.10.2019