اخراج جان بولتن از كاخ سفيد، ريزش نيرو در تشكيلات رجوى

اخراج جان بولتن از كاخ سفيد، ريزش نيرو در تشكيلات رجوى

اخراج جان بولتن از كاخ سفيد، ريزش نيرو در تشكيلات رجوى

 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 11.09.2019

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید را از کار برکنار کرده است. پرزیدنت ترامپ گفت شب گذشته از جان بولتون خواست تا نامه استعفای خود را تقدیم او کند. پرزیدنت ترامپ در این پیام که روز سه‌شنبه ۱۹ شهریور ماه منتشر شده است، گفت: «من شب گذشته به جان بولتون اطلاع دادم که دیگر نیازی به خدمات او در کاخ سفید نیست. من، و دیگر اعضای این دولت، با بسیاری از پیشنهادهای او به شدت مخالفیم.» رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: «از این رو من از جان بولتون خواستم استعفایش را تقدیم کند که این استعفاء نامه امروز صبح به من تحویل داده شد. ترامپ گفت من هفته آینده مشاور امنیت ملی جدید را معرفی می‌کنم.

اين خبر يك سونامى بس سنگين و مخرب و ويرانگر براى مريم رجوى و فرقه اش است كه بزودى آثارش را در تشكيلات از هم پاشيده آلبانى خواهيم ديد.

جان بولتن، اين آدم نماى ضد بشر كه آستينش تا مفرغ در خون مظلومين دنيا غوطه ور است و از حاميان و پشتيبانان اصلى فرقه رجوى است وقتى رئيس جمهور آمريكا او را بعنوان مشاور امنيت ملى خود  برگزيد، مريم رجوى چنان باد به غبغب مي داد و مزدورى و خيانت پيشه گى خود و شوهر فرارى اش به آمريكا و اسرائيل و بر عليه مردم ايران را آشكارا نشان مي داد و بر طبل تحريم و جنگ همزمان با جانى بولتون مي كوبيد  كه انگار همین فردا است كه آقاى ترامپ و بولتن و پمپئو، ايران را مثل سوريه و ليبى كرده و قسمتى از اين خاك نصيب آن ها خواهد شد.

با همين ترفند هم سر اسيران در بند در آلبانى شيره سرنگونى مي ماليد و آن ها را سرگرم توهمات مزدورى و خيانت پيشگى خود چون دو دهه گذشته  مي كرد.

بنابر اين اين خبر به فال نيك گرفته مي شود و براى فرقه رجوى يك عزا و يك ماتم كه بعد از اين موج ريزش و فرار و نافرمانى در تشكيلات آلبانى خواهيم داشت.

مريم رجوى و مسئولين تشكيلات از الان آماده باش تشكيلاتى صادر كرده اند و مثل مار از اين ضربه به خود مي پيچند.

و يك نكته هم براى دوستانم در تشكيلات آلبانى، از اين فرصت استفاده كرده و هر طور شده تور پوسيده تشكيلات مريم رجوى را پاره كنيد و خود را به دنياى آزاد وصل كنيد، هيچ وقت براى رهايى از چنگال اختاپوس زمانه يعنى مسعود و مريم رجوى دير نيست. بيش از اين نگذاريد از شما به نفع مطامع شخصى مريم و مسعود سوء استفاده شود. قيام كنيد و به دنياى آزاد قدم بگذاريد و طلسم اين شياطين دوران را تيكه پاره كنيد. به اميد گسستن بندهاى اسارت از گردن دوستانم در تشكيلات آلبانى.

„پایان“