نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 05.08.2019

پايان كارزارهاى خيمه شب بازى و فريبنده مريم رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى كه بعلت وحشت از فروپاشى تشكيلات بعد از عدم رويارويى جنگى آمريكا با ايران، براى روحيه دادن و فريب اذهان افراد باقيمانده و سالخورده در تشكيلات و همچنين بر طبق عادات فريبنده و حيله گرانه مسعود و مريم رجوى،  يك هياهوى وحشتناك و شيطان سازى تبليغاتى كه با خرجهاى بسيار هنگفت صورت گرفت، مسعود رجوى اين شياد قرن، سوار بر عمل غير معقول و از سر استيصال سردمداران كاخ سفيد در قرار دادن نام وزير خارجه ايران در ليست تحريم كه از  ورشكستگى و پريش روانى اقاى ترامپ و پمپئو و جان بولتون، نشأت گرفته است،  شده و با يك پيام مشمئز كننده و بلوف توخالى ميخواهد به اصطلاح تشكيلاتى مهر تأييدى بر سرنگونى خيالى زده و براى اسيرانش يك روحيه نداشته بخرد، غافل از اينكه آب رفته به جوى ديگر باز نخواهد گشت و عراقى ديگر براى رجوى و فريب اذهان با جبر و ديكتاتورى و با شكنجه و سربه نيست كردن، متصور نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيامش به سر فصل انتخابات  آينده آمريكا اشاره كرده است كه انگار رژيم آخوندى به آن چشم دوخته است اما در اصل براى اين است كه تعهدى جديد تا اين سرفصل بعد از اين همه مخ خورى و مشغوليتهاى توخالى و تبليغى براى اسيران وارفته در اشرف ٣، بر گردن آنها انداخته شود و پروژه هاى تعهد با اين پيام در تشكيلات استارت بخورد. اين هم به خاطر اين است كه كسى در تشكيلات به ياوه هاى مريم رجوى و شوراى كذايى اش وقعى نميگذارند كه وارد فاز تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، شوند به همين خاطر مايه را از موش فرارى و خفته در اسطبل هاى مخفى كه رجوى درون انها پنهان شده است، ميگذارند تا شايد كسى تن به اين خواسته فريبنده و هزاران بار تكرارى بدهد، اما واقعيت تشكيلات در البانى اين است كه پادزهر بعد از مرگ بيفايده است.

تشكيلات در البانى كاملا از انسجام تشكيلاتى و بند بستهاى به اصطلاح آهنين آن كه زمانى با زور و ديكتاتورى بر آن حاكم بود، خارج شده و ديگر نميشود در دنياى بورژوازى انتظارى از آن داشت. به قول يكى از دوستان كه جديداً بعد از پيام رجوى از درون تشكيلات نقل كرده است اين بوده كه اكثر ذهن ها در اين برنامه ها به دنبال زنانى بوده كه به اين برنامه ها دعوت شده و نسبتاً پوششى باز داشته و جز حسرت برايمان عايدى ديگر نداشته است و شروع برداشت ايدئولوژيكى كه از اين برنامه ها، مريم در ذهن داشت با ١٨٠ درجه خلاف آن إثبات شده و كسى مثل گذشته فريب رنگ و لعاب دروغين سران تشكيلات را نخواهد خورد. الان سران تشكيلات با مراعات بسيار ميتوانند يك بحث ايدئولوژيكى در بين تشكيلات مطرح نمايند، چرا كه اكثراً آگاه شده اند و تن به خواسته آنها نميدهند.

در اين سرفصل، بعد از اينكه رؤياى رجوى در حمله آمريكا به ايران، پوچ از آب درآمد بسيارى درون تشكيلات بناى مخالفت آشكار با بحث سياسى مهدى ابريشمچى در رابطه با وضعيت ايران و وعده هاى هزاران بار تكرارى سرنگونى او را داشته اند تا جايى كه طبق اظهارات دوستان در تشكيلات البانى، مريم رجوى هم درب اين دكان را گل گرفته است و خود سكان نشستها را در دست گرفته كه حول تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، است اما كسى وقعى به آن ننهاده است و اين تعهد هم فعلا مسكوت مانده است.

يكى از دوستان كه با درون تشكيلات البانى ارتباط دارد و جديدا جدا شده است تعريف ميكرد كه چنان پيام زهرا مريخى به هواداران و اشرف نشانان  و ياران شورشگر مجاهدين، مورد تمسخر همگانى در درون تشكيلات قرار گرفته كه كمتر كسى است كه در محفل با همديگر جوك شوخيها نباشد.

همين دوست تعريف ميكرد كه بعد از پيام رجوى همه رو ميزند اصطلاحى كه درون تشكيلات استفاده ميشود به اين معنى كه ادما متناقض هستند و با سيستم در درون تشكيلات جنگ دارند.

وضعيت تشكيلات در البانى بسيار شكننده است و به جاى اينكه اين كارهاى فريبنده مريم رجوى و پيام هاى كذايى مسعود و زهرا مريخى، دردى از تشكيلات دوا كند، بر عكس، اين اسيران هستند كه طلبكارند و آشكارا به مسئولين خود دروغ ها و وعده هاى سرنگونى را يادآورى ميكنند و مسئولين هم جواب قانع كننده اى ندارند و مستأصل از رويارويى و كار تشكيلاتى هستند. بنابراين، نتيجه اين است كه مريم رجوى به هر خباثتى و به هر درى از مزدورى و خيانت و خودفروشى دست بزند، باز نخواهد توانست از ريزش نيرو جلوگيرى كند و الان هم مي بينيم كه فرار و نارضايتى و محفل در درون تشكيلات شدت گرفته است و كسى جرأت باز كردن پيام فريبنده مسعود رجوى را ندارد چرا كه كسى خريدار چرنديات مسعود و مريم رجوى و سران تشكيلات نيست.

همين الان كه اين متن را مي نويسم دوستى از البانى ميگويد كه از سه روز پيش در اشرف ٣ حفاظت و نگهبانى براى جلوگيرى از فرار زياد شده است و نفرات زيادى به كنترل دوربينها اختصاص داده اند كه به زعم خودشان از فرار افراد جلوگيرى كنند اما بايد در روزهاى آينده شاهد فرار بيشتر اسيران از چنگ رجوى باشيم. به اميد آزادى تمام دوستان اسير در چنبره تشكيلاتى رجوى.

„پایان“