مریم رجوی دروغ میگوید کمیساریا به آلبانی برگردد

مریم رجوی دروغ میگوید کمیساریا به آلبانی برگردد

مریم رجوی دروغ میگوید کمیساریا به آلبانی برگرددنامه نجات یافتگان از مجاهدین خلق، فرقه رجوی در آلبانی به رییس کمیساری عالی پناهندگان

مریم رجوی دروغ میگوید کمیساریا به آلبانی برگردد

نامه سرگشاده آقای احسان بیدی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگان

احسان بیدی، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ، ایران آزادی ـ ۱۰٫۰۶٫۲۰۱۹

باسلام خدمت عالی جناب آقای فیلیپ رندی

اینجانب احسان بیدی هستم ، یکی از  اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق  که در شهر مانز در کشور آلبانیا مستقر هستیم.

عالیجناب آقای فیلیپ

از طرف دفتر کمیساریا پناهندگان در کشور آلبانی به من و دیگر دوستانم توسط آقای احد که مترجم کمیساریا هستند ،گفته شده است تا پایان مارس ۲۰۱۹ علاوه بر ندادن کمک هزینه مالی، تمامی خدمات اجتماعی و مدنی از ما سلب میشود که دقیقا همین اتفاق افتاده است.

طبق گفته های مترجمین کمیساریای عالی پناهدگان  قرار بود که دولت آلبانی از ما حمایت و خدمات اجتماعی، درمانی و مدنی را ادامه بدهد که این چنین نیز نشده است.

متاسفانه شنیده شده است که کمیساریای عالی پناهندگان  بخاطر قطعی شدن کمک از طرف سازمان مجاهدین به ما حمایت خودش را از ما قطع کرده است که باید به اطلاع برسانیم که سازمان مجاهدین نه تنها هیچ کمک مالی به ما نمی کند بلکه مداوم در صدد توطئه علیه ما می باشد.

عالیجناب آقای فیلیپ رییس محترم کمیساریا عالی پناهندگان

به نظر ما این یک توطئه هماهنگ شده از طرف سازمان مجاهدین است، که آگاهانه یا ناآگاهانه با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان برای ما پیش آمده است.

آقای رییس محترم

درخواست من از شما عالیجناب این است که هرچه زودتر مجددا حمایت کمیساریا عالی پناهندگی و خدمات آن برای من و دیگر دوستانم برقرار بشود .

با احترام و آرزوی موفقیت در کارهایتان
احسان بیدی

Open letter of Mr. ُEhsan Bidi  to Filippo Grandi

I am Ehsan Bidi, a detached member of the MEK That is based now in the country of Albania and in Manz City.

Dear Honorable Member of the Office of the Commissioner in Albania, I and my other friends have been told by Mr. Ahad(a UNHCR translator), By the end of March 2019, we will be denied the right to all social and civil services, which is exactly what happened.

Excellency Mr. Philip, According to the commissioner’s interpretations, the government was here to support us and continue to provide social, medical and civil services.

Honorable Mr. Flip, it has been said that the UNHCR has cut off our support for the help of the Mojahedin-e Khalq Organization

Honorable Philip, Honorable High Commissioner for Refugees This is a coordinated plot by the Mojahedin Organization.

In addition after stoping UNHCR cervices we are now in horiblr situation, my request. from your Honorable is to help reinstate the support of reset and continue UNHCR services for me and my other friends as. soon as possible.

Yours faithfully and wish you success in your work
Ehsan Bidi

Albania _ Tyrana

(پایان)

مریم رجوی دروغ میگوید کمیساریا به آلبانی برگردد

لینک به منبع

***