محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 10.06.2019

بعد از اين كه دولت فرانسه جلوى فعاليت مخرب فرقه رجوى را سد كرد و اجازه برگذارى مراسم آن ها را در ويلپنت پاریس نداد، مريم رجوى و سران جنايتكار و تروريستى اش در تشكيلات اين فرقه بكلى قافيه را باخته اند بخصوص بعد از اين همه خودفروشى و بر طبل جنگ نواختن و فيل پمپئو و جان بولتون را هوا كردن كه عنقريب آمريكا با ناوها و نيروهاى رزمى اش بر سر ملت ايران ريخته و يك شبه ملت ايران را به زانو در آورده و سرزمين ايران را تقديم آن ها خواهد كرد و آناً اين خانم فرنگ نشسته و شوهر ترسو و بزدل او را سوار بر جمبوجت جان بولتون روانه ايران خواهند كرد و با اين استدلال هم مخ اسراى در بند خود را مي زدند و آن ها را مطيع و امربر خود مي كردند، اما باز مريم رجوى سياه و بور شد و مثل هميشه بهاى خودفروشى و ضديت با مردم ايران در كمترين زمان را چشيد و آرزوى هايش تبديل به يأس و سرخوردگى و ريزش نيرو و فرار و نارضايتى در اشرف ٣ در آلبانى شد و خواهد شد. از عقب نشينى و غلط گويى  جان بولتون وحشى در رابطه با تهديد ملت ايران و جنگ گرفته تا التماس دونالد ترامپ به ملت ايران براى برقرارى تماس با اين قلدر معامله گر و نيز تا عقب نشينى پمپئو از خواسته هاى آمريكا از ملت ايران  و التماس براى مذاكره با ايران، همه و همه، آوارى است كه روى سر شخص مريم رجوى ريزش كرده و او و دار و دسته تروريستى اش را واداده و درمانده كرده است كه چه خاكى بر سر خود ريخته و تشكيلات البانى را چگونه نگهدارند.

از طرف ديگر، در منطقه خاورميانه و ارباب كوچك رجوى يعنى آل سعود، هم كنفرانس شان بر عليه ملت ايران به گل نشست و آرزوى مريم رجوی بر باد رفت.

اين ها همه ضربات كارى است كه بر پيكره فرسوده اين فرقه تروريستى وارد شده و بيش از پيش تشكيلات آن ها را در باطلاق تناقض و از هم پاشيدگى و فرار اعضاء، قرار مي دهد و آن قدر كه مسعود رجوى فرارى و بزدل، شخصاً پيام داده و سال ٢٠٢١ را سال سرنگونى إعلام كرده است، كسى نيست به اين آغا و خانم مفلوك وبى اعتبار، بگويد، اى چوپان هاى دروغگو، از خودتان خجالت نمي كشيد كه اين قدر فريب و دغل را با خود حمل كرده و ادعاى اپوزيسيون هم مي كنيد، تا كى مي خواهيد سر اسراى در بندتان را شيره بماليد؟

خانم و اقاى رجوى، سران شكنجه گر تشكيلات! خوب مي دانيد كه دوران شما به سر آمده است و در لاى چرخ هاى سياست آينده بين غرب و ايران، له و لورديده و خورد شده و به زباله دان تاريخ ريخته خواهيد شد. روزى كه در محكمه اى عادلانه جواب اين همه جنايت تان را بدهيد نزديك است، هر چند كه الان با اين همه ضربات نابودگر بر پيكره پوسيده تان، با سيلى صورت خود را سرخ نگه مي داريد اما در نهايت و به همين زودى چاره اى جز تسليم و ندامت نخواهيد داشت.

امروز كه تلويزيون را روشن كرده و سرى به كانال شيطان سازى تلويزيون فرقه رجوى، زدم ديدم برنامه هاى سور چرانى مريم رجوى در ماه رمضان سال 1396 در پاريس را پخش مي كند و صحبت چند تن از سياستمداران حقوق بگير از فرقه بازپخش مي شود، به اين همه شيادى و فريب مريم رجوى در سال هاى اسارت در قرارگاه اشرف در عراق بياد مي آوردم كه چگونه شيادانه روى يك واقعيت كه دولت فرانسه فعاليت اين فرقه را در خاك خود محدود كرده با اين كارها مي پوشاند و مي خواهد ذهن افراد مطلق درگير اين نشود كه چرا در فرانسه مراسم يا حتى تظاهرات برگذار نمي شود! اما اين بار مريم رجوى كور خوانده است و حنايش ديگر براى هيچ يك از اسرای مستقر در البانى، رنگى ندارد و واقعيت هاى بيرون همه و همه توسط جدا شده ها در بيرون  به داخل زندان اشرف سه، منتقل شده و به همين دليل انفعال و پاسيويزم در أركان تشكيلات حاكم است. بنابر گفته دوستانى كه ارتباطاتى با درون تشكيلات دارند، هرج و مرج بين رده هاى پائين و وسط تشكيلات با مسئولين بالاى تشكيلات از شكنجه گران مرد گرفته تا زنان رهبرى كننده و تا سطح شخص مريم رجوى، كشيده شده است و علنا دروغگويى و فريب كارى شان را به رخ آن ها مي كشند.

 با اين حال، روزگار زار مريم رجوى و شرهرش فرا رسيده است و قطعا و يقيناً اين ها بايد تاوان اين همه جنايت و خيانت شان در حق ملت ايران و اعضاى خود را بپردازند و خواهند پرداخت. شرايط خلاف آرزوهاى رجوى های جانى پيش مي رود و خواهد رفت و اين پوسيده هاى قرن  تاریخ مصرف شان به سر آمده است.

به اميد هر چه زودتر آزادى دوستان در بندم از زير يوغ جلاد قرن مريم رجوى و شوهر فرارى اش. زنده باد صلح و آزادی.

„پایان“