چرا مجاهدین امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی

چرا مجاهدین برخلاف گذشته، امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

آریا ایران ـ 28.05.2019

این برنامه به موضوعات مهمی در ارتباط با مسائل سازمان مجاهدین خلق، تعطیلی نمایش سالانه مجاهدین در ویلپنت فرانسه، جنگ لفظی آمریکا و ایران، تحریم و سالگرد ترور و جنگ مسلحانه مجاهدین در ایران اختصاص دارد.

چرا مجاهدین برخلاف گذشته، امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

موضوعات برنامه :

این برنامه به موضوعات مهمی در ارتباط با مسائل سازمان مجاهدین خلق، تعطیلی نمایش سالانه مجاهدین در ویلپنت فرانسه، جنگ لفظی آمریکا و ایران، تحریم و سالگرد ترور و جنگ مسلحانه مجاهدین در ایران اختصاص دارد.

چرا مجاهدین برخلاف گذشته، امسال نمی توانند در ویلپنت فرانسه برنامه داشته باشند!؟

موضوعات برنامه :
۱.بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق، سالگرد ۴ خرداد و نگاهی به استراتژی جنگ مسلحانه مجاهدین
۲.چرا مجاهدین نمی توانند از خشونت، ترور و عملیات مسلحانه دست بردارند؟
۳. تعطیلی نمایش سالانه مجاهدین در ویلپنت فرانسه
۴.بررسی مواضع جنگ طلبان آمریکا و همسویی مجاهدین با آنان بر علیه مردم ایران
۵. جنگ بین آمریکا و ایران چه سودی برای مجاهدین و رهبری آنان دارد؟

Sobhani-Rajavi-27-05-2019-1024x576

گفتگوی جواد فیروزمند با محمد حسین سبحانی – عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق
با تشکر از آقای سبحانی و کانون ایران قلم
آریا ایران – دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ – ۲۷ می ۲۰۱۹