توطئه بر عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانى زير چتر حمايتى جان بولتون

توطئه بر عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانى زير چتر حمايتى جان بولتون

توطئه بر عليه جداشدگان مجاهدین در آلبانى زير چتر حمايتى جان بولتون

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 05.05.2019

خبرها از اين حكايت دارد كه فرقه رجوى بخصوص شخص مريم رجوى، تمام پتانسيل مزدورى و خودفروشى خود و تشكيلاتش را به كار بسته كه به هر شكلى شده از شر جدا شده هايى كه در كشور آلبانى با حداقل امكانات زيستى مواجه هستند و بعضا هيچ امكانى براى زندگى و گذر روزانه خود را ندارند، خلاص شود. اين ترفند خائنانه و رذيلانه،  شروع اش با كسانى است كه در آلبانى مهر سكوت بر لب زده و دست به افشاگرى جنايات درون فرقه نزده اند و حتى از سران فرقه رجوى، مواجب و خرج و دخل خود را دريافت مي كنند.

اين ترفند يك توطئه و زمينه چينى بسيار رذيلانه اى است كه رجوي ها براى حفظ و بقاء ننگين خود زير چتر حمايتى وحوشى مانند جان بولتون و پمپئو، دارند پيش مي برند و با خريد سياستمدارانی از دولت آلبانى، زمينه چنين توطئه رذيلانه اى را فراهم كرده اند و در شرف انجام آن هستند.

جريان از اين قرار است و زمينه اين خيانت از چندين ماه پيش بروز پيدا كرد و كسانى كه از تشكيلات مجاهدین  در البانى، جدا شده بودند و دست به افشاگرى جنايات رجوى در حق افراد زده اند و طبيعتاً كمك هزينه زندگى هم از كميساريای پناهندگان مي بايد دريافت كرده و مي كردند، به يكباره فشار از طرف كميساريا بر افراد شدت گرفت و تهديد شدند كه كمك به آن ها را قطع خواهند كرد و مريم رجوى در زد و بند فريبكارانه با كميساريا، براى پرداخت حقوق به جدا شده ها توسط فرقه، در واقع نقش كميساريا و رسيدگى هاى آن را كه از وظايف اصلى اين ارگان بين الملى است، به صفر رسانده و كميساريا، إعلام مي كند كه ديگر نقشى در پرداخت كمك هزينه به جدا شده ها  را ندارد و اين كار را مختومه و إعلام مي كند  و اين دفتر ديگر خدماتى به جداشده ها نمي دهد، توطئه اى ضد بشرى كه مريم رجوى با كمك اربابان جنگ و جنايت اش، طرح ريزى و به اجرا مي گذارد.

از طرف ديگر، افشاگرى و مقاومت چندين برابر اعضاى جدا شده در البانى و تن ندادن به خواسته هاى رذيلانه مريم رجوى و نيز به ميدان آوردن فعاليت خانواده هاى خود و افشاگرى و نامه نگارى به ارگان هاى بين المللى و حقوق بشرى و همچنين همدردى وجدان های آگاه و آزاده و افكار عمومى مردم و نخبگان كشور آلبانى، اين ترفند و توطئه مريم رجوى به آگاهى افكار عمومى مردم البانى از خطر روز افزون اين فرقه و استقرار آن در آن كشور پى برده و مخالفت خود را با بقاء اين فرقه تروريستى در كشور خود ابراز كرده و اعتراض و نارضايتی ىشان را از تهديد تروريسم در برابر سياستمداران شان، ابراز مي دارند و در آينده به قطع يقين نارضايتى در بين مردم البانى از حضور فرقه رجوى در كشورشان، بالا خواهد گرفت.

فعلا مريم رجوى با دم خود به خاطر نعره هاى سردمداران جنگ و كشتار در كاخ سفيد بر ضد مردم ايران، گردو مي شكند و سرگرم فريب افراد و مغزشويى در داخل تشكيلات و توطئه چينى در بيرون از آن بر عليه جدا شده هاست. ببينيم تا در آينده پيروز معركه، مردم ايران و جدا شده هاى اين فرقه خواهند بود يا مريم رجوى و شوهر مفقودش با تشكيلاتى زوار در رفته و در حال فروپاشى كه ميانگين سنى آن ها بالاى 60 سال  است.

رجوي ها بدانند كه روسياهى براى زغال خواهد ماند و اين موج فشار هم با درايت مردم فهيم و ميهن دوست و با فرهنگ ايران، سپرى خواهد شد و اربابان رجوى حاكم بر كاخ سفيد، خود به لبه پرتگاه سقوط و انحطاط كشيده مي شوند.

جنگ طلبان حاكم بر كاخ سفيد، از پيشرفت ملت ايران و روند رو به افول قدرت سرمايه دارى و آمپرياليسم  كه خود نمايندگى آن را به عهده دارند، خشمگين هستند به همين دليل آخرين زور و قدرت خود را در برابر ملت رشيد ايران كه سدى فولادين در برابر زياده خواهى آن ها است،  بكار بردند و از اين فشار مطمئنا هيچ تحفه اى به جيب نخواهند زد و اين عمل شان نشانه عصبانيت آن ها از ملت استقلال طلب ايران است.

براى يادآورى، به مسعود و مريم رجوى بايد گفت كه شما براى تحميل قدرت خود به هر خيانت و جنايت و مزدورى روى آورديد كه ملت و خاك ايران را به بيگانه تقديم كنيد و از هر فرصتى بر عليه منافع مردم و كشور خود بوديد و خواهيد بود چون ماهيت تان قدرت طلب، وطن فروش و تروريسم است و زمانى كه جهان تك قطبى بود و آمريكا با هر نعره ای حكومت ها را سرنگون مي كرد و با لشكركشى، هر جا که مي خواست مي تاخت و آن كشور را تسخير مي كرد و با يادآورى اين كه بعد از سرنگونى ارباب قبلى تان يعنى صدام حسين، توسط ارتش ارباب جديدتان  و خط و نشان كشيدن او براى كشور ايران، هرگز ملت ايران خفت سرسپارى را تقبل نكرد و شما آقای رجوى، در نشست هاي تان براى عموم اعضاى تشكيلات دم از وعده  حتمى سرنگونى مي داديد و بحث „جرقه و جنگ“ را پيش كشيده و مي گفتيد آمريكا، ايران را به زانو درخواهد آورد و با قدرت نظامى حكومت ايران را سرنگون خواهد كرد! ديديد كه نتوانست، آن جيك جيك مستانه زدن هاتون و آن گردو با دم شكستن هاتون چى شد؟ كه حالا دل به اين خوش كرديده ايد كه فردا جان بولتون شما را در تهران بر تخت خواهد نشاند. مطمئن باشید، آرزوى تان را به گور خواهيد برد. نه تها شما بلكه نسل اندر نسل تان.

توصيه ام به مريم رجوى و شوهر فرارى  و دور از انظار و خزيده در لانه موش اش، اين است كه ديگر از اين خيانت كردن هاتون دست برداريد، از توطئه عليه جداشده ها دست بكشيد كه دود آن با افشاگرى صد برابر، به چشم تان خواهد رفت، از دل بستن  به ارباب جديدتان و ارباب چه هاى تروريست پرورتان، دست بكشيد چرا كه در آينده اى نزديك اتفاقاتى خواهد افتاد كه يك دفعه مي بينيد كه نه مو و نه پوستى در سر داريد و آن اربابان تون سرنوشتى همانند ارباب قبلى تان جناب ديكتاتور ملعون صدام حسين، خواهند داشت. آن وقت است كه چاره اى جز خودكشى جمعى فرقه اى نخواهيد داشت.

اين است توصيه اى مشفقانه و دلسوزانه از يك عضو قديمى و جدا شده از تشكيلات جهنمى تان، به اميد آزادى تمام اسيران از چنگال فرقه رجوى و با آرزوی صلح و امنیت برای مردم ایران.

„پایان“