زوزه های شغال

زوزه های شغال

لینک به منبع

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

 اخیرآ فرقه مجاهدین پیامی منتسب به رجوی فراری را روی سایت ازهم گسستگی خود قرار داده که متن پیام دقیقآ مانند زوزه های شغالی است که از ترس در تاریکی پنهان شده و تلاش می کند تا با زوزه های گوشخراش خود نسق بگیرد، این پیام هم مانند دیگر پیام های رجوی غایب تکراری و بی محتوا اما با ساز و دهل خاصی همراه است، با افکت های رنگارنگ و گوینده پیام هم تلاش دارد تا پیام را با صدائی تآثیرگذار بخواند تا شاید مخاطب تحت تآثیر صدایش (که البته برای اعضای جدا شده بسیار آشناست) فریب لاطائلات رجوی را خورده و باور کنند که پیام دهنده هم کسی کاری دارد و کاره ای است.

پیام های رجوی همیشه درعالم هپروتی و تحت تآثیر قرص های ترامادول صادر می شود و به همین دلیل هم بیشتر اوقات به هذیان گوئی شباهت دارد، در پیام مزبور رجوی با اشک تمساح ریختن برای مردم سیلزده ایران که البته در رهبران فرقه سابقه دیرینه دارد ابتدا پاچه سپاه را می گیرد که کیست به غیر از پاسداران و آخوندها که فرو ریختن خانه های خلق محروم خود را ببیند و قلبش از جا کنده نشود.

در پاسخ این جملات شیادانه بایستی از وی پرسید: مگر تو قلب رئوفی هم داری که برای درد و رنج مردم ایران از جا کنده شود؟ و یا مگر در قلب تو احساس عاطفی هم وجود دارد؟ که اگر ذره ای عاطفه و انسانیت در قلب تو وجود داشت این عده از اعضای خود را از دیدار با عزیزانشان منع نمی کردی، این همه تهمت به منتقدین خودت که به حق هم هستند نمی زدی، اگر به فکر ایران و ایرانی بودی و قلبت برای سیلزدگان ایرانی از جا کنده می شد روی سرباز ایرانی همگام با ارتش صدام آتش نمی گشودی، دستور حمله به خانواده های اعضای خودت را در عراق نمی دادی، همسران را از هم جدا نمی کردی، کودکان را والدین خود جدا نمی کردی ووووو هزاران مصیبتی را که خودت مستقیمآ مسئول آن هستی بر سر حداقل نیروی خودت نمی اوردی.

آقای رجوی غیب شده اگر در سیل اخیر همین سپاه و نیروهای مسلح با تمام امکاناتشان پا به میدان نمی گذاشتند تعداد جان بختگان و خسارات مالی چندین برابر امروز بود، به عملکرد سپاه در جاهای دیگر کاری ندارم و در این بحث هم نمی گنجد اما همین نیروهای مسلح ایران که خار چشم تو و اربابانت هستند در ایران و در بین مردم دست بالا را دارند، تو خود فکری به حال نیروی پیر و فرتوت خود نما.

رجوی از سر استیصال مطلق در جائی از پیامش آییه بگو منتظر باشید که ما هم در انتظاریم میخواند، برای من جالب بود چرا که خود همین فرقه چهار دهه است که منتظر مانده و هنوز هم در انتظار است تا شاید اربابان جدید برایشان روزی برسانند، تا شاید روزی با برپا کردن جنگ و خونریزی دارودسته ایشان را مثل چلبی مزدور به حاکمیت برسانند، البته آنقدر بایستی منتظر بمانند تا زیر پایشان علف هرز سبز شود.

معلوم نیست منظور رجوی از درود به شیر زنان و رادمردانی که به کمک سیلزدگان شتافته اند چه کسانی هستند چون اکثرآ نیروهای مسلح بودند که با همراهی مردم به کمک سیلزدگان شتافتند همان نیروی مسلحی که ارباب رجوی از سر استیصال در لیست تروریستی قرار داده و فرقه رجوی هم میمون وار به رقص برخاسته، اما مردمی که رجوی درود می فرستند از رجوی و فرقه اش متنفرند و برای درود و فرودش تره هم خرد نمی کنند، تعدادی از همین مردم همان کسانی هستند که برای ملاقات با فرزندان خود در مقابل اردوگاه اشرف درعراق از نیروی های فرقه به دستور رجوی ها کتک خوردند، هر کس که از خیانت های فرقه رجوی در دروان جنگ با صدام ملعون ذره ای آگاهی داشته باشد از تمامیت فرقه رجوی متنفر خواهد بود و این یک حس طبیعی است در تمام وطن پرستان.

اگر فرقه رجوی را در برابر دیگر گروه های آپوزاسیون در خارج از کشور قرار دهیم در می یابیم که فرقه رجوی در برابر نیروهای ایرانی چه سپاه و چه ارتش و غیره دچار نوعی حساسیت خاصی است که قدرت تحمل هیچکدام را ندارد در حالیکه دیگر گروه ها مانند آقای رضا پهلوی حتی روی نیروهای مسلح رژیم ( سپاه و بسیج ) نیز حساب باز می کنند، در اصل مجاهدین به این فکر هستند که اگر روزی در ایران حاکم شدند با موج اعدام ها دریای خون راه بیاندازند، این حرف را آقای کاشانی معروف به بابا که چندی پیش فوت کرد روزی در بغداد به من گفت، که اگر رژیم را سرنگون کردیم از بچه شیرخوار اینان نخواهیم گذشت، من که خیلی بهم ریخته بودم گفتم بابا بچه شیرخوار چه گناهی کرده و جواب داد : بزرگ می شه جای باباشو می گیره، البته به روشنی پیدابود که این حرف موضع شخصی بابا نبود چون مجاهدین اساسآ چنین اجازه ای ندارند که موضع شخصی داشته باشند که یکی از نقشه های شوم رجوی بود که در نشست های درونی با فرمانده هان بالا مطرح کرده بود و البته رجوی به این موضوع مصمم است.

رجوی در برابر دیگر گروه های سیاسی در خارج کشور فاقد شعور سیاسی است و در واقع گروه های دیگر مخالفت خود را با تحریم های ظالمانه امریکا که دقیقآ مردم شریف ایران را هدف گرفته اعلام کرده اند اما تنها گروهی که دمب ترامپ وپمپئو را ول نمی کند همین فرقه بیشعور رجوی است و تا می تواند در زرنای تحریم ها می دمد و تا جائی که در توان دارد به دنبال برپا کردن آتش جنگ در درون ایران است، البته باید در نظر داشت که لعن و نفرین های مردم ایران این فرقه را از کجا به کجا کشاند، جیغ و دادهای فرقه رجوی و دویدن به دنبال ترامپ و وزیر ضد بشری خارجه اش، ویا ریختن اشک تمصاح برای مردم سیلزده ایران دردی از دردهای بی درمان فرقه رجوی را دوا نخواهد کرد و هر حرکتی که انجام دهند باعث افزایش تنفر در درون ایران نسبت به فرقه رجوی خواهد شد، رجوی و فرقه اش در آینده سیاسی ایران مرده ای بیش نیستند به دلیل اعمال ضد میهنی که از سی و هشت سال پیش تا کنون انجام داده و هنوز هم ادامه می دهند پرونده ای تاریک و سنگین و ننگینی را حمل می کنند، بایستی گفت تلاش های فرقه رجوی آب در هاون کوبیدن است.

***