مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.04.2019

در ابتداى سال، بارش باران هاى سيل آسا خسارات جانى و مالى سنگينى بر هموطنان عزيزمان  در قسمت هايى از ايران وارد آورده است، بلاياى طبيعى كه خواستگاه و مشيتى خارج از اراده انسانى در آن نهفته است.

الام آن هم جز با همت و هميارى ساير إنسان ها و همنوعان، التيام پذير نيست و هر چند كه خسارت مالى و جانى در اين سيل اخير زياد بوده اما اتحاد و نوع دوستى مردم  در سراسر ايران در كمك و هميارى سيل زدگان ايمان، فرهنگ و نوع دوستى مردم ايران را در أنظار جهانيان انگشت نما كرده است. براى جان باختگان، آرزوى مغفرت و براى مجروحين اين بلاى طبيعى، آرزوى سلامتى و براى بازماندگان و خسارت ديدگان آرزوى صبر و اجر دنيوى و اخروى خواهانم.

در اين رابطه همدردى هموطنان با سيلزدگان قابل تقدير است چه جنبه معنوى و تسكينى داشته باشد و چه ارائه كمك هاى مادى. اما در اين بين شيادى و حيله گرى فرقه رجوى كه با طومارهاى عريض و طويل بر روى آنتن تبليغاتى خود مي برد و براى كشته شدگان و خسارت ديدگان اين حاثه طبيعى أشك تمساح مي ريزد دور از انتظار نبود.

مريم رجوى كه براى ابراز وجود و مظلوم نمايى، افراد تشكيلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار مي داد و كشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحين به حال خود رها شده و به علت عدم رسيدگى اونهم با مجروحيت يك گلوله كلاشينكف در پاى افراد، مي گذاشت تا بميرند و با آمار بالاى كشته ها بوق شيطان سازى و تبليغاتى و مظلوم نمايى خود را كوك مي كرد و در پس اين تراژدى به مزدورى و خودفروشى و خيانت مشغول بود و به اصطلاح حمايت محور غربى – عربى كه الان مشخص شده  كسانى همانند سران عربستان و جنگ طلبان آمريكا، بيش نبودند كه پدرخوانده  همين گروه هاى تروريست و آدم كش در خاورميانه  از جمله همين فرقه ضدانسانى رجوى مي باشند،  بوده است.

سياه نمايى و دروغ  از  درون ايران كار اصلى به اصطلاح ايدئولوژيكى و سياسى و تشكيلاتى براى فريب اذهان و خوراك افراد در نشست هاى مستمر بود كه ذهن و ضمير افراد را قبضه كرده و در اختيار خود بگيرند و أشك تمساح ريختن و سنگ مردم ايران را به سينه زدن هم شاخص بارز اين رويكرد فريبنده و حيله گر رهبرى فرقه بود در صورتى كه اولا تمام مردم ايران هم قربانى شوند، حاضرم وجدانم را گرو بگذارم كه براى شخص مسعود و مريم رجوى، ذره اى دلسوزى و آه و تاسف واقعى در اين دو شخص وجود ندارد و جز بقاء خود بعنوان رهبر و رئيس جمهور مادام العمر، دغدغه اى ديگر نداشته و تمام اعمال تروريستى و خودفروشى و حتى أشك تمساح ريختن و هر نوع معلق زدن ديگر اين زوج شيطان صفت براى همين است و لاغير.

حيله گرى مريم رجوى و أشك تمساح ريختن او براى سيل زدگان اخير در همين راستا است و اگر مريم رجوى واقعاً دلسوز مصيبت براى مردم ايران است بجاى اين كه ايام عيد در البانى اين قدر سورچرانى كند و اين قدر خرج و مخارج داشته باشد و براى روحيه و نگهداشتن افراد در اشرف ٣ تا اين حد سرگرم سازى نمايد، يك صدم اين ولخرجي ها را به سيل زدگان اختصاص دهد. البته اگر هم اين كار را بكند كه از چنين جانيانى بعيد است براى عوام فريبى بيش نيست.

مريم رجوى كه در آلبانى اطراق گزيده است و با براه انداختن جشن و سورهاى آنچنانى و خريد افراد دست چندم بعضى از دولت ها و شركت در مراسم شان براى روحيه دادن به افرادش به سختى مشغول وصله پينه كردن تشكيلات مندرس و پوسيده اش است، در آغاز سال نو و نشست براى افراد آلبانى با وقاحت تمام سال ١٣٩٨ را سال سرنگونى ناميده است. طبق گفته دوستان در البانى، مريم رجوى با اين حماقت هزار باره نمك روى زخم افراد پاشيده است و افراد هم متناقض از اين وعده هاى دروغين بعضى آشكارا به رخ فرماندهان خود كشيده اند كه بگذاريد سرنگوني هاى سال هاى قبل را درو كنيم بعد به سرنگونى امسال برسيم. الان هم خيلى از افراد در اشرف ٣ به اين خاطر حتى براى غذا خوردن جمعى هم نم يروند و خيلي ها مستقيماً زير نظر قرار دارند كه فرار نكنند.

مريم رجوى و سران تشكيلاتش، براى موج جدايى و فرار بعد از سيزده بدر، دارند چاره انديشى مي كنند و با تطميع مي خواهند ناراضيان خود را تا صباحى ديگر نگهدارند و با تجربه اى كه در کار تشكيلات داريم بعيد است كه مريم رجوى بتواند بر اين معضل فائق آيد و بايد در روزها و هفته هاى آينده شاهد موج فرار و جدايى از تشكيلات پوسيده رجوى ها باشيم. به اميد رهايى تمام دوستان در اسارت رجوى. نوروز سال 1398 بر همه اسرای آلبانی و مردم ایران مبارک باد.

„پایان“