آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

آماده باش سرنگونى مريم رجوى براى سال ٢٠١٩

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 22.01.2019

بهمن ماه هم از راه رسيد و از وعده ولايت فقيه فرقه مجاهدين و رهبر مادام العمر آن(مسعود رجوى) مبنى بر سرنگونى و تعيين و تكليف حكومت ايران بدست كانون هاى نداشته شورشى اش در داخل كشور، همچون دروغ ها و فريب هاى هزار باره گذشته اش خبرى نشد.

اين بار، ديگر مثل گذشته نيست و نخواهد بود كه تشكيلات محصور در چنگال رهبرى و سران آن  قرار گيرد و ديكتاتورمآبانه آن را هدايت كرده و جلو ببرد، بلكه همه چيز فرق كرده است.

اولا اين كه تشكيلات در عراق تحت قيمومت صدام حسین و بعث، نيست كه مسعود و مريم رجوى، هر دروغ و حيله و فريب و هر جنايت و خيانتى را بدون كم و كاست و با  استبداد منشى و زور در تشكيلات، جارى و سارى كرده و خط خيانت و مزدورى خود را پيش ببرند و همه بدون استثناء كوركورانه  آن را اجرا و هيچگونه نداى ضديت و مخالفتى بيرون نزند.

ثانياً اين كه الان تشكيلات رجوى در قلب بورژوازى یعنی در اروپای شرقی قرار دارد، كابوسى كه رجوى از آن بعنوان نقطه پايان مبارزه مجاهدين و بن بست تشكيلاتى فرقه، یاد می کرد و از آن به شدت واهمه داشت و وقتى هم كه در عراق بود نفرات خود را كه احتمال مي داد ذهناً سمت و سوى بورژوازى و زندگى طلبى به خود بگيرند، با برگذارى نشست هاى وحشتناك موسوم به طعمه و بورژوازى و خارجه گرايى، اكثر افراد را زير شكنجه روحى و روانى و جسمى، برد كه بسيارى روانه زندان هاى صدام حسین در ابوغريب كرد، بسيارى را روانى و روان پريش نمود و بسيارى را شكنجه و مجبور به خودكشى كرد يا بدست سران رجوى لعنتى سر به نيست شدند.

اما ببينيد وضعيت زار اين روزهاى سران رجوى در آلبانى كه چگونه قافيه را بأخته مي بينند و به هر ترفندى از خيانت و دروغ و خودفروشى و مزدورى، دست مي زنند تا شايد يك روز بر عمر مزدورى خود بيفزايند.  ببينيد كه چگونه تمام عيار و آشكارا مزدور دستگاه جنگ و ديپلماسى دونالد ترامپ و اذناب ملت ايران شده اند و خودشان را به آب و آتش مي زنند تا با فريب و حیله  سر افراد تشكيلات را شيره بمالند و سرفصل وعده سرنگونى رجوى تا ٢٢ بهمن ١٣٩٧ از سر  بگذرانند.

طبق گفته هاى دوستان مان در آلبانى، وضعيت بسيار دشوارى در تشكيلات آلبانى مستقر در پادگان به اصطلاح اشرف ٣ برقرار است. جنب و جوش مريم رجوى و سرانش از ترس فروپاشى و مشغوليت دادن افراد و سرگرم كردن آن ها به پروژه هاى سايبرى و از طرف ديگر بكارگيرى ظرفيت مزدورى دستگاه به اصطلاح ديپلماسى فرقه، همه و همه حكايت از اين دارد كه مريم رجوى خوب مي داند كه ريزش و روى ميز افتادن افراد تشكيلات در اين سرفصل( وعده سرنگونى در ٢٢ بهمن) بسيار جدى است و نخواهد توانست جلوى اين واقعيت را بگيرد، بنابراين تمام ظرفيت مالى، ديپلماسى و تشكيلاتى فرقه را بكار گرفته است تا بتواند با فريب و دروغ گويى، ترفند جديدى را براى بعد از آن بيابد. به همين دليل با بهره بردارى از هيأت حاكمه جنگ طلب آمريكا و با سوءاستفاده از برگذارى نشست ضد ايرانى دونالد ترامپ در كشور لهستان، مي خواهد نشان دهد كه هنوز هم نفس مي كشد و ابراز وجود ميكند.

 دوستى كه به تازگى از تشكيلات مجاهدین در آلبانى، جدا شده گفته است که در درون تشكيلات بحثى را باز كرده اند به اسم آماده باش تمام عيار در سال ٢٠١٩ كه اين خود معضلى شده است جلوى پاى مريم رجوى و سرانش و اين روزها بحث محفل و پچ پچ كردن و نارضايتى افراد و امتناع آنان از شنيدن چنين بحثى است و نيز طلبكارى از وعده سرنگونى رجوى در سال ٩٧، ترس و دلهره وصف ناپذيرى در وجود مريم رجوى و سرانش انداخته است و كسى در تشكيلات بدرستى به مسئوليتى كه بهش سپرده مي شود، عمل نمي كند و انجام نمي دهد به قول تشكيلاتى كار را ماستمالى كرده و از سر خود بر مي دارد كه عمده كار افراد در ساخت و ساز و فضاى سايبرى است. اين دوست ادامه داد كه مريم رجوى، بهزاد نظيرى را جلو انداخته و با براه انداختن يك كال كنفرانس در كشورهاى اسكانديناوى و.. دفاتر خودش در اين كشورها، آن ها را توجيه كرده و تشريح نموده است كه با توجه به فشارهاى آمريكا بر مردم ايران، امسال يعنى سال ٢٠١٩، سال آماده باش تمام عيار و سال پيشرفت مقاومت و سرنگونى است. بنابر اين، تكليف كرده و از مسئولان اين دفاتر خواسته است كه مي خواهند براى ٨ فوريه امسال در پاريس، يك تظاهرات راه بيندازند و تمام إمكانات مالى و نيرويى فرقه بكار گرفته شود و به جمع آورى اتباع خارجى براى اين تظاهرات مبادرت نمايند.

بايد به مريم رجوى اين جرثومه خيانت و جنايت يادآور شد كه در واپسين هاى عمرتان( عمر تشكيلات) به هر ترفندى رو بياوريد، دردى از فروپاشى تشكيلاتت دوا نخواهد كرد. شما ابتدا بايد به افراد سالخوره  در آلبانى جواب بدهيد كه چى شد وعده سرنگونى شوهر مفقود شده تان به افراد؟ لطفا ابتدا اين تناقض را از ذهن افراد پاك كنيد، بعد رو به سال ٩٨ و آماده باش سرنگونى بياوريد.

اي چوپان دروغگو، فكر كرديد اينجا هم عراق است؟ از دست روى ميز بودن افرادت دق مرگ خواهيد شد. بيش از اين به خودت فشار نياورید كه گند خواهيد زد. شما كه طبق گفته ارباب تان هيچ پايگاه اجتماعى در ميان مردم ايران نداريد، اين همه فيل هوا كردن هايتان براى چيست؟

نكند مي خواهيد با پرداخت پول و آوردن افراد افريقايى و عربى و افغانى به تظاهرات پاريس مشروعيت به چهره منفورتان نزد مردم ايران بدهيد؟

زهى خيال باطل، نه افراد تشكيلاتت ديگر فريب ترفندها و مزدروى و خيانت پيشگى شما را خواهند خورد و نه مردم ايران وقعى به چرنديات و اعمال شما خواهند گذاشت، مثل شوهرت به فكر سوراخ موش باش كه خربزه آب است.

„پایان“