پس از „برکسیت“ و „فرکسیت“، این بار „دکسیت“ در آلمان

پس از „برکسیت“ و „فرکسیت“، این بار „دکسیت“ در آلمان

پس از „برکسیت“ و „فرکسیت“، این بار „دکسیت“ در آلمان

mediaرایزنی نشست ریسا در مورد برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان تا روز دوشنبه ۱۴ ژانویه ادامه خواهد یافت.Monika Skolimowska / dpa / AFP

در حالی که قرار است بریتانیا با طرح „برکسیت“ از اتحادیه اروپا خارج شود و در فرانسه نیز طرح „فرکسیت“ (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) از سوی برخی از نیروهای سیاسی مطرح می‌شود، رهبران و کادرهای حزب راستگرای „آلترناتیو برای آلمان“ از روز جمعه ۱۱ ژانویه با هدف رایزنی در مورد برنامه این حزب در انتخابات پارلمان اروپا در شهر ریسا در شرق آلمان گرد آمده اند. در این برنامه از جمله تاکید شده است که اگر اتحادیه اروپا اصلاح نشود، این حزب برای خروج آلمان از اتحادیه (دکسیت) مبارزه خواهد کرد.

رایزنی نشست ریسا در مورد برنامه حزب آلترناتیو برای آلمان تا روز دوشنبه ۱۴ ژانویه ادامه خواهد یافت. کمیسیون تهیه برنامه متن پیش نویسی را تسلیم نشست کرده که حجم آن بیش از ۵۰ صفحه است.

حزب آلترناتیو در آغاز تاسیس خود را „حزب منتقد اتحادیه اروپا“ معرفی می کرد، اما در سال های اخیر مسئله مهاجران را به گرانی گاه تبلیغات خود تبدیل کرد و با انتقاد شدید از سیاست پناهندگی آنگلا مرکل توانست به هر ۱۶ مجلس ایالتی و مجلس فدرال آلمان راه یابد. این حزب اکنون پس از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، صاحب سومین فراکسیون مجلس فدرال است.

اکنون، رایزنی های نشست ریسا نشان می دهد که راستگرایان آلمان خود را برای مبارزه در مسیر خروج آلمان از اتحادیه اروپا آماده می کنند. آن ها از این موضوع با عنوان „دکسیت“ یاد می کنند که به معنای خروج دویچلند یا آلمان از اتحادیه اروپا است.

کمیسیون تهیه کننده برنامه در پیش نویس خود اصلاحات عمیقی را در اتحادیه اروپا خواستار شده و تهدید کرده است که اگر این پیشنهادها تا سال ۲۰۲۴ انجام نشد، آلمان باید اتحادیه اروپا را ترک کند. این کمیسیون حتی انحلال اتحادیه اروپا و تاسیس نهادی به نام „جامعه منافع مشترک اروپا“ را به جای آن مطرح کرده است.

برنامه حزب علاوه بر این خواستار کوچک شدن پارلمان اروپا به صد کرسی، به جریان افتادن دوباره مارک آلمان، حق برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا، و مخالفت آلمان با تشکیل ارتش مشترک اروپا است.

اما رهبران اصلی حزب در مورد نحوه فرمول بندی خواست ها در متن پیشنهادی اختلاف نظر دارند.

کنگره حزب در ماه نوامبر ۲۰۱۸ نام „یورگن نویتن“* را بر صدر فهرست نامزدهای خود برای پارلمان اروپا نشاند. این انتخابات قرار است در ماه مه امسال برگزار شود. نویتن در تماس با روزنامه ولت آلمان خواست های مطرح شده در پیش نویس را واقعگرایانه ندانسته است. او از جمله خواستار حذف مهلت برای اصلاحات شده و گفته است: حزب باید تهدید کند در صورتی از اتحادیه اروپا خارج می شود که اصلاحات در دورانی قابل دسترسی اجرا نشوند.

به نوشته هفته نامه فوکوس آلمان فراکسیون پارلمانی حزب آلترناتیو نتیجه نظر سنجی از ۶۴۰۵ عضو حزب را درباره خروج آلمان از اتحادیه اروپا در ماه نوامبر ۲۰۱۸ منتشر کرد. در این نظر سنجی ۵ هزار و ۷۱۷ عضو حزب، یعنی ۸۹ درصد، با خروج آلمان اعلام موافقت کرده بودند.

روز جمعه ۱۱ ژانویه تازه ترین نظرسنجی شبکه نخست تلویزیون آلمان نشان داد که حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان از پشتیبانی ۱۴ درصد مردم آلمان برخوردار است و این تنها یک درصد کمتر از طرفداران حزب سوسیال دموکرات است.