به مناسبت مرگ محمد سيدي كاشاني

به مناسبت مرگ محمد سيدي كاشاني

حسن حيراني : چند نكته از ما قضاوت  از شما
به مناسبت مرگ محمد سيدي كاشاني

حسن حیرانی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در البانی ـ 06.01.2019

hassan heyrani1
با سلام دوستان
شايد همانطور كه در جريان هستيد در چند روز گذشته يكي از سالخوردگان مرزعه حيوانات به نام محمد سيدي كاشاني و بنا به قول سازمان پرافتخار و مزدورپرور مجاهدين به ديار رفيق اعلي پيوست. فرد مرحوم البته كه خيلي ها ميدانند معروف به بابا و تا آنجا كه ميدانم كسي خاطره بدي از وي درذهن ندارد چون خود وي هم كسي بود كه ساليان سال درحاشيه بوده البته نه از آن نوع حاشيه هاي امن در سازمان پر افتخار مزبور كه مورد استفاده و ملك شخصي برخي برگزيدگان خداوند تبارك وتعالي است بلكه منظوراينست كه وي اصلا كاره اي نبوده و مثل برخي ديگر در جريان پاكسازي و تصفيه هاي ناپلئون، رهبري فرقه تحت عنوان انقلاب ايدئولوژي مريم پاك رهايي به كناري رانده شده و اصلا مسئوليتي نداشت كه حتي بخواهد اعمال نظري كند مثل نادر رفيعي كه تنها تاريخچه درس ميداد.salmandan albani2
علي الحال از اينكه بگذريم در مراسم تدفين هم كه رمال هميشگي و در واقع سكوئيلرمزرعه حيوانات شروع به همان نطقهاي هميشگي والبته كف زدنهاي مصنوعي حضار و در رابطه با اشعاري كه در زندانهاي زمان شاه سروده شده كه بعدا توسط آهنگ سازاني تبديل به سرود هاي سازماني شده سخنراني كرد وي تا آنجا پيش رفت كه گفت سرود مجاهدين كه امروز در ايران درحال نواخته شدنه !؟!؟!؟
مريم پاك رهايي هم دركل سخنراني اش در مورد همين اشعاري كه بابا در زندانهاي شاه سروده صحبت كرد بدون هيچ صحبتي از فعاليتهاي بابا در سي چهل سال اخير چون اصلا كاره اي هم نبوده و كاري و مسئوليتي نداشته مثل مهدي افتخاري و ……
البته ريئس جمهور برگزيده مقاومت انقلابي به دليل ارباب عوض كردن بعد ازولي نعمتشان صدام حسين وجيره خواري آيپك، لابي اسراييل در آمريكا ديگه روشون نشد از مبارزات بابا در فلسطين و دوره هايي كه در پايگاههاي الفتح گذراندن چيزي بيان كنند. در پايان هم چند تن از گوسفندان و باكسرها وبعضا هم بنجامين هايي كه گاها مجبورند نقش گوسفندان مزرعه حيوانات رو بازي كنند جلوي تريبون رفته و تعهد به عزم و رزم هرچه بيشتر دادند.salmandan albani3
البته هدف نگارنده از اين بابت نوشتن اين مقاله اشاره به اين شعبده بازيها نبود در پازل ميهمانان شورايي كه به فراخور دريافتهاي مادي كه از مقاومت خونبار دارند و بايد درجلوي دوربين نقش آفريني كنند و همچنين سايرين از كليه طبقات مزرعه حيوانات شامل گوسفندان و كلاغها و اسبها والاغها و …… غيبت فردي كه قبلا او را باد ميكردن و از وي خيلي استفاده تبليغاتي در مبارزه و مقاومت براي آزادي ؟!؟!؟ ميشد خيلي تو چشم ميزد. درحالي كه با همان هواپيمايي كه يك دوجين نفر از نيم كيلوتا يك كيلو كه از پاريس به تيرانا آورده بودند به راحتي يك صندلي خاي پيدا ميشد. فرد مزبور جلال گنجه اي يا همانكه در سيماي مقاومت استاد جلال گنجه اي ناميده ميشد ميباشد. وي مدتهاست از ارزشهاي خواهر مريم عزيز فاصله گرفته و به زبان تشكيلات كاراكتر عوض كرده يا اصطلاحا گفته ميشه مسئله دار شده . وضعيت وي به طوري است كه حتي در مراسم افطاري رئيس جهموري برگزيده مقاومت در پاريس غيبت داشت و گفته ميشود كه وي در خانه اي كه در همان اورسورواز براي وي در نظر گرفته شده به دور از انظار ديگران گذران زندگي ميكند البته به شرط خفه خون در رابطه با مقاومت آزادي ستان و با توجه به كهولت سني وي شايد در بين آپشن هاي پيش رويش انتخاب بهتري ندارد مخصوصا كه افرادي از خانواده وي در درون مناسبات فرقه هستن. بهرحال آينده نزديك نشان دهنده خيلي از واقعيت هاست. salmandan albani

در پايان نظر شما را به چند عكس از اين مراسم جلب ميكنم قضاوت با خودتان. واقعا ببينيد كه آيا كلماتي نظير بالندگي وطراوات و سرزندگي و صداي نسل جوان ايران و ……. در اين عكسها به چشم ميخورد يا اينكه صرفا جنازه اي بر روي دوش جنازه هاي ديگري حمل وتشيع ميشود و به قول يكي از فرماندهانم در هنگامي كه در مناسبات فرقه بودم بهم ميگفت ما تنها برشي فراموش شده از تاريخ جامعه ايران هستيم .

با تشكر حسن حيراني
تيرانا 7 دي 1397