گزارشی از نمایشگاه بروکسل

گزارشی از نمایشگاه بروکسل

گزارشی از نمایشگاه بروکسل

ایران فانوس، 5.11.2018

روز دوشنبه سوم ماه دسامبر در شهر بروكسل بلژیک نمايشگاه عكسی از جنايات تروريستى سران فرقه رجوى توسط كانون آوا برگذار شد كه مورد استقبال بازديدكنندگان و خبرنگاران قرار گرفت و خبرنگاران از اين نمايشگاه گزارش خبرى و عكس تهيه كردند. در حاشيه اين نمايشگاه، يك جلسه سخنرانى وجود داشت كه جنايات مستند سران فرقه رجوى با وايداسكرين به نمايش درآمد و دست اندر كاران  آن توضيحات لازم را در باره  اسناد جنايات فرقه تروريستى رجوى آرائه كردند.  سپس، چند تن از جدا شده هاى اين فرقه به سخنرانى پرداخته و مشاهدات خود را از جنايات رجوى با طرح انواع سند و فاکت بيان كردند. هيأتى  از انجمن فانوس هم در اين برنامه شركت كرد و به روشنگرى در باره اعمال تروريستى فرقه رجوى، بخصوص به افشاگرى در باره تزوير رجوى براى پاك كردن چهره پر از جنايت و خيانت خود، پرداخت و جنايات رجوى را براى حاضرین و خبرنگاران شرح داد كه مورد تشويق و استقبال و توجه قرار گرفت.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس