آقاى سگول بالا مدير شبكه تلويزيونى ويژن پلاس و مجرى برنامه رئال استوری آلبانی

آقاى سگول بالا مدير شبكه تلويزيونى ويژن پلاس و مجرى برنامه رئال استوری آلبانی

 

آقاى سگول بالا مدير شبكه تلويزيونى ويژن پلاس و مجرى برنامه رئال استوری البانى

 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.11.2018

اخيراً  از اين شبكه با مديريت جنابعالى برنامه هايى پخش شده كه چهره تروريسم مجاهدين خلق و شخص مسعود و مريم رجوى و ديگر سران جنايتكار آن ها را از گذشته ننگين شان در تروريسم و كشتار و حتى شكنجه در مورد افراد تشكيلات شان، پاك و تطهير نشان داده ميشود.

بدينوسيله  اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، بعنوان عضو قديمى و با سابقه اى بيش از يك ربع قرن كه تحت تشكيلات و اسير در دستان بخون نشسته رهبرى و سران آن قرار داشتم، مراتب تأسف شديد و اعتراض خود را بعنوان انسانى آسيب ديده از اعمال تروريستى و فرقه اى اين سازمان كه رهبرى آنرا مسعود و مريم رجوى، بر عهده دارند،  تَوجه شما و دست اندركاران اين شبكه را به نكات زير جلب مينمايم تا شايد وجدان آگاهتان،  بجوش آمده و  اگر آگاهانه يا ناآگاهانه يا بخاطر دريافت پول  چنين عملى صورت گرفته است در كارتان تجديد نظر كرده و چهره كريه تروريسم، آن طور كه هست براى مستمعين و ببيندگان خود گزارش كنيد و مطمئن هستم كه وجدانتان از جنايات تروريستى و ظلم رهبرى و سران اين سازمان در صورت آگاهى شما از واقعيات آن بدرد خواهد آمد.

سازمان مجاهدين بعد از تأسيس و سازمان دادن به خود و تشكيل هسته هاى مخفى با شعار ضد شاه و ضد آمپرياليسم به ميدان آمد اما مشى آن مسلحانه بود كه تا قبل از سرنگونى حكومت شاهنشاهى در ايران به ترور مستشاران آمريكايى دست زد و حتى بعد از ضربه شاه به اين تشكيلات و دستگيرى بيشتر آن ها باز شيوه ترور خود را رها نكرده و اينبار ترورهاى درون تشكيلاتى  را شروع كردند و كسانى كه حدس زده مي شد پاسيو شده يا خط سازمان را اشتباه مي دانستند، ترور فيزيكى مي شدند. بعد از سرنگونى شاه و روى كار آمدن آقاى خمينى چون مجاهدين تماميت خواه بودند اما جايگاهى ضعيف در برابر آقاى خمينى در بين مردم داشتند، وقتى نتوانستند آرزوى خود را به كرسى بنشانند و حكومت را در دست گيرند، مجدداً مشى مسلحانه را در پيش گرفتند و طرفداران آقاى خمينى در هر رده و سطحى به شيوه هاى وحشيانه و غير انسانى مثله و اجسادشان را قطعه قطه كرده يا مي سوزاندند و يا زنده زنده پوست از تن نفر مي كندند( نفراتى كه مجرى اينگونه كارها بوده اند و جنايات اين چنينى مستقيما بدست آنان يا زير نظر آن ها صورت ميگرفته اكنون در كشور شما با اسم مستعار در پادگان مجاهدين حضور دارند)، اين جنايت شامل حال كسبه كوچه و بازار هم ميشد كه الان بسيارى از خانواده هاى ايرانى داغديده ترورهاى آن زمان سازمان مجاهدين هستند. همچنين عمليات تروريستى انتحارى و به خاك و خون كشيدن مردم و بمب گذاري ها در ايران در ابتداى انقلاب توسط اين سازمان طراحى و به اجرا در ميامد.

سازمان مجاهدين هم چنین  بعد از استقرار در عراق  وحشيانه ماشين ترور و كشتار خود را پيش ميبرد و در شهرهاى ايران مردم عادى را با بمب گذارى و در  مرزهاى غربى ايران سربازان ايرانى كه گناهى جز حفظ مرز كشور خود نداشتند قتل عام مي كرد.

مسعود و مريم رجوى  و ديگر سرانش  در همكارى با ديكتاتور عراق و اداره امنيت آن در دستگيرى و شكنجه و به قتل رساندن بي شمار مخالفان ديكتاتور عراق نقش كليدى داشتند و به همين دليل اعتماد صدام حسين را متوجه خود كرده بودند.

در شورش شيعيان و كردهاى عراق بر عليه ظلم و ستم  ديكتاتور آن  و حزب بعث آن پيش قراول كشتار و قتل عام شيعيان در جنوب عراق و أكراد در شمال آن کشور كه ميخواستند به سمت بغداد پيش روى داشته باشند و ديكتاتور را ساقط كنند، اما همين  ارتش رجوى به دستور مستقيم او دست به  جنايات و كشتار زد و خودم شاهد كشتار أكراد در شهر خانقين و طوز خورماتو  عراق بودم و ديدم كه چگونه اتوبوس حامل خانواده أكراد توسط مجاهدين با موشك انداز آرپيچى هفت، هدف گرفته شد و تمام سرنشينان آن در آتش سوختند و يا اينكه با چشم خود مشاهده كردم كه چه جور مجاهدين با نفربر  بى ام بى وان، أكراد را زير زنجير مي انداختند و از روى آن ها رد ميشدند.

در جريان بعد از سرنگونى صدام، مجاهدين هم مأمن و طراح كشتار و قتل عام مردم بيگناه عراق توسط بقاياى بعث بودند و  قتل عام و كشتار داعش در عراق و سوريه را مى ستودند و با پول و امكانات به پشتيبانى از آن ها اقدام مي كردند اما اكنون در كشور شما مظلوم نمايى كرده و با درست كردن  برنامه هاى غير واقعى، مي خواهند چهره  گذشته تروريستى و جنايات بي شمار خود را  پاك نمايند اما هم  قابل توجه شما باشد كه  سران تروريست اين سازمان دست شان تا مفرق در خون مردم خاورميانه بخصوص مردم  ايران و عراق، آغشته است و با هيچ چيزى شسته نخواهد شد تا زمانى كه بدست عدالت سپرده شده و عادلانه محاكمه شوند و تاوان جنايات خود را پس دهند.

با احترام مجدد

عبدالكريم ابراهيمى

المان 28 . 11 . 2018