آرزوهاى بر باد رفته و كشتى بر گل نشسته رجوى

آرزوهاى بر باد رفته و كشتى بر گل نشسته رجوى

آرزوهاى بر باد رفته و كشتى بر گل نشسته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 20.11.2018

مسعود و مريم و سران تشكيلات جهنمى رجوى كه خواب و خيال و توهمات و آرزوهاى خود را در جهان و بخصوص خاورميانه، براى رسيدن به تخت و تاج، از دل بستن و مزدورى براى آمريكا و به خدمت گرفتن جانيان جنگ طلبِ بازنشسته براى لابيگرى اين فرقه تا افول أيده هاى جنون آميز ترامپ براى جهان به خصوص خاورميانه و بطور اخص در رابطه با ايران تا چسپيدن به دامان نتانياهو اين گراز وحشى و كودك كش كه آرزويش در وارد آوردن ضربه و فشار به مردم ايران بود و تا حكام عربستان سعودی و خواب هاى پنبه اى شان براى  مردم و سرزمين ايران كه با اهرمى به اسم داعش و در خدمت منافع آمريكا و اسرائيل، مي خواستند در خاورميانه پياده كنند و فرقه رجوى تمام دار و ندار و هم و غم خود را صرف اين ها كرد تا بلكه گشايشى در آرزوى رسيدن به قدرت برايش مهيأ شود اما مي بينيم كه از دو سال پيش تمام اين عوامل براى رسيدن به آن خواسته هاى جهنمى و ضد انسانى و ضد بشرى،  البته با دادن بهايى سنگين از مردم مظلوم عراق و سوريه و يمن و افغانستان، كشتى شان به گل نشسته و به جاى پيشروى و تحقق آرزوى به گور برده شان، قدرت و تاج و تخت و موقعيت شان در معرض زوال قرار گرفته است، از شكست طرح خاورميانه بزرگ آمريكا تا شكستن شاخ قدرت اسرائيل در كودك كشى و تجاوز و تا زوال حكومت سعودى كه سرنوشتى بهتر از صدام حسین، در تقدير ندارد و نابودى اهرم هاى پيش برنده آنان از جمله داعش در عراق و سوريه و تعيين سرنوشت كشور سوريه به دست مردم خود آن كشور و إذعان به شكست ناكارامدى حملات سعودى به مردم فقير يمن و اذعان ارباب قدرت و ثروت به اين واقعيت كه مسئله يمن راه كار نظامى ندارد و عربستان بايد تا يكماه ديگر جنگ در يمن را متوقف كند، نشاندهنده اين است كه ترامپ آمريكايى بد جورى در مخمصه تصميم گيري هاى ديوانه وار و غير اصولى خود گير افتاده و اهرم هايش در خاورميانه نه تنها براى أيده هاى آمريكايى – اسرائيلى، پيشرفتى نداشته بلكه خود نيز در حال منقرض شدن و محيط و اجتماع آنان به يك ريسك بزرگ در مقابل آن ها قرار خواهد گرفت و بايد در نهايت ارباب در خاورميانه يك بتمرگ جانانه نوش جان كند و تاريخ آينده گواه آن خواهد بود كه آمريكا نه تنها آرزوى خاورميانه بزرگ خواست خود را بگور خواهد برد، بلكه  جاى پايش هم در اين منطقه از جهان قطع خواهد شد و ديگر نميتواند ثروت ملى برخى از اين كشورها كه  سران آن ها غلام حلقه به گوش آمريكا هستند، به يغما ببرند چرا كه چهره اين حكام براى مردم آن كشورها نمايان شده و نفرت مردمش را به دنبال دارد و در سراشيب سقوطى همچون ديكتاتورهاى ديگر،  قرار دارند و اين روند برگشت ناپذير خواهد بود.

در اين ميان، رجوى مانده است با خروارها مشكل و تضاد لاينحل تشكيلات كه همين الان هم از پس آن ها بر نيامده و كشتى اش به گل نشسته است، با سيلى روى خودش را سرخ نگه ميدارد و مريم رجوى ديگر آرزوى هاى گذشته و حمايت هاى بي دربغش از  داعش و سرنگونى حكومت سوريه خبرى نيست و سرگرمى براى تشكيلات خود ندارد. دست و پا زدن هاى بى نتيجه اين روزهاى مريم رجوى، هم حاكى از اين است كه يأس و نااميدى بر نيروهاى وفادارش مستولى گشته و روزنه اميدى براى آينده خود نمی بینند. به زودى اتفاق خواهد افتاد معاش بادآورده از طرف اربابان سعودى و آمريكايى و اسرائيلى شان، قطع شود. آنگاه است كه عدالت بر ظلم و ستم رجوى، فائق شده و روزگار اين ضحاك زمان و خانمش چنان تيره و تار شود كه بهترين راه حل آن ها آرزوى مرگ خودشان است، آن وقت است كه آه خسته دلان و زجر كشيده شدگان و قربانيان اين جانيان، به ثمر نشسته و شادى و سرور مردم ايران و جدا شده هاى از جهنم رجوى را به دنبال دارد. بنابراین، نابود باد دستگاه جهل و فريب رجوى و اربابانش.

„پایان“