موج روز افزون ریزش نیرویی در فرقه رجوی

موج روز افزون ریزش نیرویی در فرقه رجوی

موج روز افزون ریزش نیرویی در فرقه رجوی

همانطور که همه شما در جریان هستید هر روز اخبار تازه ای از نفراتی از فرقه تروریستی رجوی جدا می شوند  در رسانه‌ها منتشر می‌شود . ضمن تبریک و تهنیت به همه دوستانی که جدیدا از فرقه تروریستی رجوی رهائی پیدا کردند و یا در روزهای آینده رها خواهندشد و تبریک به خانواده های  چشم انتظار این قربانیان می در این رابطه نکاتی را بعرض برسانم .

همانطور که همه شما در جریان هستید سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی بعد از انتقال نیروهای سازمان به آلبانی تمام سعی و تلاش خود را صرف جلوگیری از ریزش روز افزون نیرویی معطوف کرده اند و از هیچ  ترفند و نیرنگی برای نگه داشتن نیروهای سازمان و فراهم ساختن بستر مرگ تدریجی شان دریغ نکرده اند ولی خوشبختانه تیرشان به سنگ خورده و نه تنها موفق به جلوگیری از ریزش روز افزون نیرویی نشده اند بلکه موج ریزش نیرویی هر روز ابعاد وسیعتری بخود گرفته و می رود تا فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده رجوی را فراهم سازد.

بله دوستان تا  وقتی که این فرقه تروریستی شعار های پوچ و غیر واقعی نظیر: جامعه بی طبقه توحیدی ؛ اسلام انقلابی ؛ رهایی زنان ؛ حقوق بشر و عدالت اجتماعی؛ آزادی  ؛ و هزاران شعارهایی از این قبیل و وعده  های دروغین سرنگونی می دهد و  ادعای تنها آلترناتیو را دارد.

و تا وقتی که این فرقه تروریستی آویزان قدرت های خارجی نظیر آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر عربستان سعودی و اسرائیل هست و چنان مرید آنها شده که حتی  بصورت صوری همانند ترامپ حاضر نشد علیه قتل فجیح روزنامه نگار منتقد حکومت آل سعود که در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه صورت گرفت  موضعگیری کند . تا مبادا شیوخ عربستان سعودی خوششان نیاد و کمک های مالی اش را به‌ این سازمان فرقه گرا و تروریستی قطع کند.

همچنین تا وقتی که این فرقه تروریستی در مقابل مردم ایران و منافع ملی شان قرار دارد و تا وقتی که سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی حاضر به پاسخگویی سوالات واقعی و اساسی نیروهای متناقض سازمان نظیر رجوی کجاست و چشم انداز سرنگونی چیست و سرنوشت انقلاب کذایی مریم و ارتش به اصطلاح آزادی بخش چی شد پاسخ ندهد. این معضل تشکیلات یعنی موج روز افزون ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی سازمان راه چاره ای ندارد و همین روزها است آخرین میخ تابوت تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده رجوی کوبیده شده و بساط فرقه گرایی این سازمان فرقه گرا و تروریستی