آقای جان بولتون شما نیزمثل مک کین ارزوهایتان را به گور خواهید برد

لینک به منبع

آقای جان بولتون شما نیزمثل مک کین ارزوهایتان را به گور خواهید برد!

درچند ماه گذشته ترامپ ؛ پمپئو ؛ جان بولتون بصورت ابلهانه و احمقانه دم از دوستی با ملت ایران می زنند برای ملت ایران اشک تمساح می ریزند خواهان ازادی و دمکراسی برای ملت ایران هستند ! ولی اجازه ورود ایرانیان به امریکا را ممنوع کرده اند ! ملت ایران تحریم کرده اند ! به کشورهائی که با ایران روابط تجاری دارند را تهدید می کنند که با ایران تجارت نکنند و …. این احمقها فکر کرده اند ملت ایران عملکرد ضد انسانی ترامپ و پمپئو ؛ جان بولتون با اشک تمساح ریختنهایشان را تشخیص نمی دهند .

از یک طرف راه رفاه و معیشت مردم ایران را می بندند و از طرف دیگر برای ملت ایران اشک تمساح می ریزند و خواهان آزادی و دمکراسی برای مردم ایران هستند . البته نه ازادی و دمکراسی از واقعی بلکه از مدلی که درعراق ؛ افغانستان ؛ لیبی ؛ سوریه و … با بمباران ؛ تحریم ؛ کشتار مردم بی گناه بوجود اورده اند .

اما در این میان جان بولتون جنگ طلب که در زمان بوش نماینده امریکا در سازمان ملل بود و نقش اصلی دربوجود امدن جنگ در عراق داشته و یکی از غلامان حلقه به گوش اسرائیل ؛ عربستان می باشد و شدیدآ مواضع ضد ایران و ایرانی را دارد و تمامآ در جهت منافع امریکا ؛ اسرائیل کار می کند در شوء مریم قجر داعشی در پاریس از خود یک حرف در کرده بود و مدعی شده بود که تا قبل از ۲۰۱۹ رژیم ایران سرنگون شدن رژیم ایران روی سن همراه با مریم قجر داعشی جشن خواهد گرفت !

 خدمت انور جان بولتون خوش سبیل عرض کنم که ملت ایران سرنوشت خود را تعیین می کنند وهرگز اجازه نداده اند که بیگانگان بر ملت ایران تصمیم بگیرند .

اگر فرقه وطن فورش رجوی داعشی ویا یک مشت وطن فروش قمار باز و نشسته در ساحل کالیفرنیا  از شما می خواهند که ملت ایران تحریم کنید و بمباران ؛ حمله نظامی کنید و … انها کسانی هستند که در بین ملت ایران منفورهستند و ملت ایران به هیچ وجه نمی خواهند حتا نام این فرقه داعشی را بشنوند چه برسد به انکه از انها طرفداری کنند .

 اقای بولتون بهتر کمی تاریخ ایران را ورق بزنید و چند سطری ازتاریخ کهن ایران بخوانید . تاریخ نه چندان گذشته بلکه یک سطر از سخنان ستار خان را بخوانید که در مقابل پیشنهاد سر کنسول روسها که به ستارخان سردار ملت ایران پیام داده بود ( به کنسولگری روسها در تبریز پناهنده شوید ) و ستار خان  جواب داده بود که من می خواهم ۷۲ دولت زیر پرچم ایران بیایند ولی شما می خواهید من زیر پرچم روسها بروم ؟!

یا در زمانی که بر اثر جنگ و قحطی و محاصره شهر قهرمان پرور تبریز مردم در بیابانها دنبال گیاه های خوراکی بودند ستار خان با دیدن این صحنه گفته بود : ما خاک میخوریم ولی خاک به دشمن نمی دهیم .

بله اقای بولتون ما همچین ملتی هستیم : خاک میخوریم ولی خاک به دشمن نمی دهیم .

درسته تحرمیهای دولت شما بر امورات مردم ایران تاثیر دارد اما تحرمیهای شما نمی تواند کمر ملت ایران خم کند یا بشکند .

انچه باعث این بازار آشفته و گرانی شده تماما اثر تحرمیها و یا موضع گیریهای شما و امثال شما نیست و نبوده بلکه سیاستهای نادرست در داخل ایران و سود جویانی هستند که با رانت خواری ؛ اختلاس و احتکار تصمیم دارند کاری که شما نتواستید بکنید ( کمر ملت ایران بشکنید ) این سود جویان کمر ملت بشکنند و چه بساء در مجالس عمومی ومحافل خصوصی عربده های ضد امپریالیستی هم بکشند و یا در صف اول نماز جماعت هم به ایستند !

اقای بولتون خوش سبیل در شوء مریم قجر داعشی روی سن با ادا اطوار بوزینه وار گفته بود :

سیاست اعلام‌شده آمریکا بایستی براندازی نظام حاکم در تهران باشد .رفتارها و اهداف نظام ایران تغییر نخواهند کرد و بنابراین، تنها راه حل تغییر آن نظام است. و به همین دلیل است که قبل از سال ۲۰۱۹، ما که در اینجا هستیم، این موضوع را جشن خواهیم گرفت.

چند ماه دیگر به پایان سال ۲۰۱۸ می رسیم وطبق وعده جان بولتون در شوء مریم قجر ملت ایران شاهد تغییر رژیم در ایران خواهند شد و ملت ایران جشن چهلمین سال انقلاب ضد سلطنتی را برگزار نخواهند کرد  !

حال به اقای بولتون باید گفت ملت ایران با توجه تمامی مشکلاتی که دارند جشن چهلمین سال انقلاب ضد سلطنتی را جشن خواهند گرفت . شما و مریم قجر داعشی وطن فروش  ارزوهایتان را همچون جان مک کین جنایتکار به گور خواهید برد .

پاریس : محمد رزاقی

**