اميد به تحريم، نه سرنگونى بلكه فروپاشى تشكيلات شما را به دنبال دارد

اميد به تحريم، نه سرنگونى بلكه فروپاشى تشكيلات شما را به دنبال دارد

اميد به تحريم، براى فرقه رجوى نه سرنگونى بلكه فروپاشى تشكيلاتش را به دنبال دارد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 14.08.2018

مرحله اول تحريمهاى اقتصادى آمريكا كه هدف آن فشار مضاعف بر مردم ايران است تا شايد بتواند از اوضاع نابسامان موجود اقتصادى و از اين آب گلالود شده ماهى صيد كند و مردم ايران را به زانو درآورده و مطيع و فرمانبردار خود كند به اجرا درآمد، اما غافل از اينكه مردم ايران از سال ١٣٥٧ خود را از قيد استعمار و آمپرياليسم و بردگى و بندگى نجات داد و محال است ديگر ملت ايران با وجود نارضايتي هاى داخلى و مشكلات جانفرساى اقتصادى، بخواهد يكبار ديگر سايه شومِ وابستگى  زير يوغ اجانب را  تجربه كند و آقاى ترامپ و سردمداران شرور و خودخواه كاخ سفيد بدانند كه ملت ايران، با فرهنگ و تمدنى غنى و با مردمى صلح دوست و با علم و نابغه پرور، خودشان  خوب ميدانند كه چطور از مخمصه ها و فشارهايى  كه توسط دولتمردان نالايقى كه بر اين سرزمين سرشار از نعمات خدادادى حكومت ميكنند نجات دهند و نيازى به دلسوزى شما براى اين ملت نيست. لطفا خودتان را گرگ در لباس ميش و دايه اى دلسوزتر از مادر براى اين ملت جا نزنيد كه اين مردم  از نيات شوم شما به خوبى آگاهند. آقاى ترامپ شما به يك مشت خودباخته و خيانتكار كه اسم ايرانى بودن را يدك ميكشند و از سازمان سيا و موسادتان تغذيه ميشوند و عده اى معدود و انگشت شمار هم بيش نيستند كه ياوه هاى شما را براى ملت فهيم و با فرهنگ ايران سر ميدهند دل خوش نكنيد.

كسانى كه أطراف كاخ سفيد شما به اسم ايرانى پٓرسه ميزنند و حرفهاى شما را براى ملت ايران نوشخوار ميكنند از اين ملت نيستند و تفاله هايى هستند كه اين ملت آنها را از دامن خود بيرون ريخته و مورد غضب و تنفر تمام مردم ايران بوده و هستند.

يكى از اين قماش خودفروشها زوج رجوى ميباشد كه هر روز به يك رنگ در آمده و بر عليه ملت با فرهنگ ايران چنان خباثت و مزدورى از خود نشان ميدهد كه كوى سبقت از ديگران ربوده و دست بوس شما در زمينه تجاوز و فشار به حق و حقوق مردم و سرزمين ايران است.

 اين زوج شيطان سفت با عده اى نيروى سالخوره اى كه در اسارت خود دارد و با آنها مانور داده و ارگانهاى اطلاعاتى و امنيتى و حتى سياسى شما را فريب ميدهد دل نبنديد، اينها كسانى هستند كه در ابتداى تأسيس به اصطلاح سازمانى مجاهدين، ترور مستشاران آمريكايى را در دستور كار خود داشته و با شعار مبارزه با آمپرياليست آمريكا به ميدان آمده و بعد از سرنگونى شاه در سال ١٣٥٧ شمسى به دامن آيت الله خمينى غلطيده و حامى اصلى گروگانگيرى سفارت آمريكا در تهران بودند اما وقتى شخص خمينى به مسعود رجوى نالايق  در حكومت قدرتى نداد، رجوى ترور و كشت و كشتار و جنگ مسلحانه در ايران به راه انداخت و پايه گذار عملياتهاى انتحارى بود كه الان توسط  عناصر تروريست از جمله داعش شاهد هستيم و رجوى هم آن زمان بسيارى از مردم عادى كوچه و بازار ايران را به خاك و خون كشيد، بعد از آن رجوى  در زمان جنگ عراق بر عليه كشورش، به ملت و كشور خود پشت كرد و به خدمت دستگاه اطلاعاتى و ارتش عراق بر ضد سرزمين و مردم خود در آمد و نيز عامل سركوب مردم جنوب عراق و كشتار أكراد شمال عراق براى بقاء حكومت ديكتاتور صدام بود. در حملات يازده سپتامبر به برجهاى دوقلو و كشتار بيگناهان توسط القاعده به جشن و پايكوبى همگانى در قرارگاه موسوم به باقرزاده در نزديكى فلوجه مبادرت كرده و از آن واقعه ابراز شادمانى ميكردند. با اين اوصاف بعد از سرنگونى ديكتاتور عراق در خدمت سازمانهاى اطلاعاتى شما و اسرائيل و سعودى قرار گرفتند  كه  فقط هدفى جز بقاء و فريب در كارشان نيست و ميخواهند يك روز بيشتر بر اسيران خود حكمرانى كرده و آنها را در چنبره اسارت خود نگهدارند.

اين روزها كه تحريم بر عليه ملت ايران اعمال شده هم مرده كفن پوسيده (مسعود رجوى) از گور سر برون آورده و پيام پيروزى سر ميدهد هم در عمل عفريته جهل و جنايت (مريم رجوى) حسابى مخ بدبخت هاى واداده در البانى “ اشرف ٣“ كار گرفته و از آنها تعهد سرنگونى ميگيرد و چه جالب كه اظهار ظاهرى نخست وزير عراق حيدر العبادى در تبعيت از تحريم، انگار كه سرنگونى را در دسترس رجوى قرار داده و اين عفريته عجوزه و شيطان مجسم آن را به عنوان فاكت سرنگونى به خورد افراد داده و سرنگونى زودرس را با اين فاكت توجيه ميكند، اين احمق نميداند كه دوران اين اباطيل و ياوه ها گذشته و كسى براى حرفهايش در تشكيلات تره هم خورد نخواهد كرد و بايد به اين عجوزه مريم رجوى يادآور شد كه نگاهى به افكار عمومى مردم و سياسيون عراق بيندازد كه چطور العبادى زير تيغ انتقادى خود برده و به كرنر فرستادند كه به احتمال زياد در تشكيل دولت جديد هيچ نقشى نداشته باشد و سرمايه گذارى روى اسب بأخته نداشته باش كه هميشه خودت بور شده اى و نيز چگونه اينرا براى افراد در اسارتت توجيه خواهيد كرد. بگذريم كه حرفه و شيادى شما بيش از اين است كه پس بكشيد همانند قبل كه در اشرف و ليبرتى حمايت دروغين اكثر مردم و سياستمداران عراق را از مجاهدين يادآورى ميكرديد و در عمل ديديم جز با نفرت مردم عراق از سازمان به رهبرى رجوى چيزى وجود نداشت و آخر الامر با اراده همين مردم و دولتمردان عراق از آن اخراج شده و در دامن برژوازى آن كابوس مسعود رجوى قرار گرفتيم و رها شدن  و به زندگى عادى رو آوردن ما جداشدگان نيز دال بر اين واقعيت است كه تنفس در دنياى برژوازى كه از آن نفرت داشتيد پوسيدگى و از هم پاشيدگى تشكيلات را به دنبال دارد و افشاگرى كه انجام ميشود نفس تان را بريده است و ديگر به هر ترفندى پناه ببريد علاج دردتان نخواهد بود.

„پایان“