چرا در اعتراضات مردم خبری از گروه رجوی نیست؟

لینک به منبع

چرا در اعتراضات مردم خبری از گروه رجوی نیست؟

مستندی درباره اعتراضات مردم و نقش مجاهدین خلق

اعتراضات خودجوش و بحق مردم در چند روز گذشته که به دلایل اقتصادی در برخی شهرهای ایران گسترش پیدا کرد، با رنگ و بوی سیاسی نیز همراه بود. وضعیتی که از دی ماه ۹۶ بطور گسترده شروع شد و هر چند وقت یک بار در گوشه و کنار این سرزمین پهناور تکرار می شود…

با این احوال گروهی که از دی ماه گذشته تلاش کرد حرکات اعتراضی مردم را به حساب خود واریز نماید، بجز صدور اطلاعیه کار دیگری از پیش نبرد. اطلاعیه هایی که خود نشان دهنده عقب ماندگی تاریخی این جریان از بطن جامعه و خواسته های بحق آنان می باشد…

بی توجهی مکرر مردم به پیام هایی که رجوی پس از حرکات اعتراضی صادر می نماید، نشان دهنده عقب ماندگی و شکست عمیق مجاهدین و رهبرانشان در صحنه سیاسی اجتماعی ایران بوده و میزان گسترش یابنده تنفر ایرانیان از این گروه خشن و توتالیتر را نشان می دهد…

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷- ۶ اوت ۲۰۱۸
جواد فیروزمند

**