بازی بچه گانه مجاهدین ناشیانه و کثیف بود

بازی بچه گانه مجاهدین ناشیانه و کثیف بود

بازی بچه گانه مجاهدین ناشیانه و کثیف بود

نگاهی به ادعای عمل تروریستی در روز نمایش مجاهدین در ویلپنت

 کریم غلامی، ایران فانوس، 11.07.2018

بعد از گذشت یک هفته از خبر به اصطلاح دستگیری دو نفر به ظن طرح ریزی برای بمب گذاری در خیمه شب بازی مجاهدین و دستگیری دیپلمات ایرانی، می گذرد، حال که گرد و غبار تبلیغات فرو نشست و بخصوص افشاگری ایران فانوس، پرده از این توطئه کثیف مجاهدین برداشت. وقتی تیتر خبر را خواندم، باور آن برای من قابل قبول نبود اما وقتی ادامه خبر را خواندم، به یقین رسیدم که این یکی دیگر از بازی های بچه گانه مجاهدین است.

بگذریم که این دو فرد از مزدوران فعال خود مجاهدین هستند و برای بازی بچه گانه چقدر پول دریافت کرده اند. جزئیات این طرح، ایرادهای بسیاری دارد. این دو فرد „زن و شوهر“ در همان روز یعنی شنبه سی ام ژوئن که برنامه مجاهدین در پاریس در حال اجرا بود در کشور „بلژیک“ دستگیر شدند و در خودروی این دو فرد „500 گرم ماده انفجاری دست ساز“ پیدا شده است، معلوم نیست که با این 500 گرم مواد می خواستند فشفشه هوا بکنند؟!

اگر فردی که دانش نظامی نداشته باشد و حداقل یک یا دو فیلم سینمایی دیده باشد، می داند که بمب گذاری در جایی به بزرگی ویلپنت نیازمند زمان و تدارکات بسیاری است و بخصوص حجم زیادی مواد منفجره لازم است.

از طرف دیگر، به نظر من، رژیم ایران هیچ دلیلی برای این بمب گذاری ندارد. سازمان مجاهدین، سالیان است که دیگر تهدیدی برای رژیم ایران نیست، آنچه که از مجاهدین باقی مانده است شامل:

یک رهبر ترسو و فراری است که به مدت 15 سال است „مرحوم“ شده است و هیچ خبری از او نیست.

مریم رجوی „رییس جمهور“ منتصب مرحوم مسعود رجوی، کاسه لیس هر قدرتی است که کمی دست بر سر این مزدور خائن بزند.

اعضای مجاهدین هم تشکیل شده از یک مشت افراد بی خاصیت و پیر و از دور خارج است که در محتوا دیگر اعتقادی به این ایدئولوژی کثیف ندارند و فقط از روی بیچارگی و درماندگی در سازمان مجاهدین باقی مانده اند.

مجاهدین نه استراتژی دارند و نه نیروی توانمند و نه سلاح و نه نیروی اجتماعی و نه پایگاهی در بین مردم ایران.

از طرف دیگر، شرایط بحرانی سیاسی و اجتماعی و سفر حسن روحانی به اروپا برای نجات برجام، هیچ جایی برای ایجاد یک بحران جدید برای جمهوری اسلامی ندارد.

اما چرا مجاهدین دست به چنین بازی کودکانه ای زده اند؟

نمایش خیمه شب بازی امسال مجاهدین، با شکست فاجعه باری به پایان رسید. به نظر من، در قیاس با این جلسه در دو سال قبل و انتشار خبر مرگ مسعود رجوی در آن برای مریم رجوی فاجعه بارتر بود، مجاهدین با تمام سرمایه گذاری هایی که کرده بودند و تعدادی خریدن پارلمانتر و نظامیان سابق و از دورخارج شده و حضور تعداد زیادی از افراد غیر ایرانی، آنها نتوانستند انعکاس مورد دلخواهشان در رسانه ها را داشته باشند. بنابر این، با طرح ریزی این بازی و به اجرا در آوردن آن در همان روز تلاش کردند برای خودشان انعکاسی به دست بیاورند. اما این انعکاس ها در همان روز دوم، با افشاگری ها به پایان رسید. مجاهدین که طبق روال کاریشان برای کوچکترین موضوعی ماه ها جنجال به پا می کنند، اما بعد از افشاگری ایران فانوس، خفه خان گرفته اند.

دجالیت و شیادی و عوام فریبی شاخص اصلی این فرقه کثیف و منحرف است و انتظار بیشتری از آنها نیست.

„پایان“