درد بى درمان تشكيلات و اظهار نااميدى مريم رجوى

درد بى درمان تشكيلات و اظهار نااميدى مريم رجوى

درد بى درمان تشكيلات و اظهار نااميدى مريم رجوى

عبداکریم ابراهیمی ایران فانوس، 22.05.2018

بحران در تشكيلات رجوى چنان در وضعيت  حاد و بغرنجى براى رهبرى و گماشتگان به اصطلاح مسئولين درجه اول و جانيان بى رحم و شقاوت پيشه اش قرار گرفته است كه ديگر هيچ ترفند و فريبى نخواهد توانست مثل گذشته أفراد را مطيع و قانع كرده و روند نامشروع خواسته رهبرى را مو به مو اجرا نموده و كوركورانه مطيع اوامر بالادستى خود باشند و الان تشكيلات در البانى  وبال گردن و طناب دار شخص مريم رجوى شده است. طبق خبرهايى كه از درون تشكيلات به بيرون درز كرده است، مريم رجوى در جمع تنى چند از زنان بالاى فرقه از جمله زهرا مريخى، مژگان پارسايى، شهرزاد صدر، فهيمه اروانى، زهره اخيانى و با حضور مهدى ابريشمچى قواد و زن فروش، اعلام عجز و ناتوانى از كنترل بر تشكيلات خود داشته است و گفته، وقت آن است كه مسعود خودش نقش تعيين كننده اش را در رابطه با رهبرى تشكيلات برجسته تَر كند و از سوراخ موش خودش مثل اشرف برنامه هاى صوتى و نوشتارى نشستهاى سياسى و تشكيلاتى و ايدئولوژيكى در اشرف ٣ بر پا دارد و گرنه بايد فاتحه مجاهدين و تشكيلات را خواند.

فعلا مريم رجوى و فرماندهان بالاى فرقه اش با سيلى صورت خود را سرخ نگهداشته اند و هارت و پورتهاى تبليغاتى اين روزها در راستاى سرپوش گذاشتن بر اين معضل لاينحل تشكيلات البانى است. انتخاب جان بولتون و بيرون آمدن ترامپ از برجام آخرين تير رجوى بود كه در كمان داشت و براى اين دهان و …  خود را چاك دادند كه در ذهن أفراد تشكيلات اين را جا بزنند كه با ارباب سرنگونى در دسترس و حتمى است اما ديگر آلبانى اشرف نيست و تشكيلات ديگر آن تشكيلاتى نيست كه با رَيَّا و دروغ  و فريب بشود سر آنها شيره ماليد و ذهن آنها را در شخص برادر مسعود و خواهر مريم لعنتى خلاصه كرد و به اين سمت سوق داد، از طرف ديگر در خاورميانه هم تمام خيال و آرزو و آمالهاى رجوى و تبليغات مسموم و مضموم و خرجها و پشتيبانيهاى هنگفت از شرارت وهابيت كه در كالبدى به اسم داعش توسط اربابانش سازماندهى شده بود و به جان مردم منطقه بخصوص سوريه و عراق انداختند و رجوى با تبليغات خود عراق و سوريه و حتى لبنان را در چنگ ارباب و بالطبع خودشان ميديدند و با آن مانور تبليغاتى و سياسى داده و ذهن افراد را قانع ميكردند، الان آن همه هارت و پورت رجوى فوت شده و بر باد رفت و عكس خواسته و آرزو و تبليغات رجوى در اين منطقه از جهان شكل گرفت و نه تنها جاى پاى رجوى در خاورميانه بطور تاريخي قطع شد بلكه مردم منطقه خواسته هايشان صد وهشتاد درجه خلاف آمال و آرزوهاى تروريستى و كشت و كشتار رجوى خائن و جانى ميباشد و اين را در انتخابات لبنان و عراق با وضوحِ عيانى ميتوان ديد و آرزوى فرقه گرايى و جنگ طايفه اى رجوى شياد و اربابانش نه تنها عملى نشد، بلكه مردم اين منطقه از نيات شوم اربابان و نوچه هاى آنان آگاه شده و نفرت از تروريسم و تروريسم پرورى روز به روز بالا ميگيرد و جمع شدن بساط قيام عشائر انقلابى  مريم و مسعود رجوى كه همان داعش وحشت و ترور بود، از عراق و سوريه برچيده شده و تتمه هاى آنها هم به تدريج محو خواهد شد و روسياهى مطلق براى شخص مسعود و مريم رجوى است و الان تاوان آن اشتباهات و مزدوريهاى خود را در تشكيلات البانى ميپردازند و كسى برايشان تره خورد نميكنند و نخواهد كرد و روزانه شاهد سرپيچى و فرار از تشكيلات در البانى هستيم و رجوى با جو پليسى و امنيتى كردن فضاى موجود در اشرف ٣ مشكلى از پديده فرار و نافرمانى و فروپاشى تشكيلاتش حل نخواهد كرد.

„پایان“