روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

لینک به منبع

روابط مجاهدین با جنگ طلبان آمریکایی از چه جنسی است؟

شور و شعف مجاهدین با خارج شدن آمریکا از برجام

با لغو برجام توسط دونالد ترامپ، جهان شاهد نقض عهد مجدد آمریکا علیه مردم ایران گردید. بازگشت تحریم ها کلید خورد و آغوش فشارهای اقتصادی و بین المللی بروی مردم ایران گشوده شد.

مجاهدین که پیش از ترامپ و بیش از او بدنبال پاره کردن برجام بودند، ظاهرا در نهایت به آرزوی خود رسیده و از تصمیمی که دونالد ترامپ علیه منافع مردم ایران گرفته، در آمریکا، فرانسه و آلبانی به جشن و شادی برخاستند…

به راستی چه رابطه ای بین مجاهدین و جنگ طلبان آمریکایی وجود دارد؟ از چه جنسی است؟ و چرا خیانت های پایان ناپذیر خود را بنام رژیم، اما به حساب مردم ایران می نویسند؟…

جدا از هر مدل مخالفت، سیاسی گری یا اختلاف آراء با حاکمیت ایران که می تواند حق یا انتخاب هر کسی باشد، آیا عملکرد امروز مجاهدین با سابقه چند دهه همزیستی و مشارکت با دشمنان منافع مردم ستمدیده، خیانت آشکار به ایران و ایرانی نیست؟

خیانت در جامعه، وقتی دارای ابعاد کلان می شود که جنبه ملی و میهنی داشته باشد. یعنی خیانت به آرمان ها، اهداف، آرزوها، دستآوردها، و آنچه که بر علیه یک ملت و یک جامعه روا داشته می شود.

این نوع خیانت ها بسیار تنفر برانگیز تر از یک خیانت شخصی است. و این مسئله در جهان ما تقریبا به یک میزان ارزش گذاری شده است.

بعبارتی جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، خیانت به یک ملت وجامعه را نمی بخشد.

مثل جاسوسی، همدست شدن با دشمن یا نیروی بیگانه، دست داشتن در جنگ علیه مردم خود، قتل و ترور مردم و از این قبیل نمونه ها که در تاریخ همه کشورهای جهان مذمت شده و جرم بسیار سنگین و نابخشودنی دارد.

نمونه های تاریخی بسیار زیادی چه در ایران و چه در سایر کشورها وجود دارد که از یادآوری تک تک آنها می گذرم و به حال بر می گردم و از آنهایی یاد می کنم که خود را فرزندان راستین مردم ایران معرفی می کنند و خود را مجاهد خلق می نامند…

جواد فیروزمند

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ –  ۰۸ May 2018

**