وضعيت تشكيلاتى فرقه رجوى در آستانه سال جديد

وضعيت تشكيلاتى فرقه رجوى در آستانه سال جديد

وضعيت تشكيلاتى فرقه رجوى در آستانه سال جديد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 19.03.2018

در آستانه سال جديد قرار داريم و چند روزی به تحويل سال باقى نمانده است ناخودآگاه بياد ماه پايانى سالهاى گذشته در اسارتگاه فرقه رجوى در عراق و قرارگاه اشرف افتادم كه چه فشارهاى جسمى طاقت فرسايى كه متحمل شده و روزهايى كه بايد با خوشى و شادى جشن گرفته شود. روزهاى عذاب روحى و فشار جسمى طاقت فرسا و غير قابل باور كه بر تك تك ما به اصطلاح اعضاى تشكيلات ميگذشت.

رجوى و سرانش ناجوانمردانه در ايّام يك ماه مانده به تحويل سال جديد افراد را چنان وارد كارهاى يدى ميكردند كه از بيست و چهار ساعت روز، هر فرد فقط حداكثر شش ساعت براى استراحت شب و سه وعده خوردن غذاى روزانه در اختيار داشت و خيلى از نفرات در اين مدت حتى شبى دو ساعت استراحت نداشته و در روزهاى عيد تا سيزده بدر اكثرا كسل و خواب آلود و مستأصل بودند و بزور تشكيلاتى و به اصطلاح رجوى“ تشكيلات پذيرى“ مجبور بودند در تجمعات و سورهاى تبليغاتى شركت كنند و اين هم اجبارى بود و گر نه كسى كه حتى به علت كسالت شديد در جشن و مراسم شركت نميكرد، با عقوبت سختى مواجهه ميشد. يادآورى كنم كه دراين ايام يك ماه مانده به عيد و كار يدى طاقت فرسا تا ساعت تحويل سال نشستهاى شستشوى مغزى، ديگ، عميليات جارى و غسل پابر جا بود و اين نشستها تبديل شده بود به جنگ نكرده ها و كم كاريها كه افراد را واقعا در بدهكارى مطلق نگه داشته و اهداف منفور و ضد انسانى خود را پيش ببرند و در ايّام عيد اين نشستها به مدت سه روز تعطيل ميشد و بعد از سه روز دو باره شعله ديگهاى مغز پخت جهنمى ابداع رجوى صد برابر جوشان تر و غير انسانى تر، شروع ميشد و افرادى كه بعلت ضعف جسمى ناشى از فشارهاى طاقت فرساى كارى و كم خوابى مقدارى پاسيو به نظر رسيده و شور و فطور ظاهرى نداشتند، سوژه آن بودند، مارك هايى از قبيل اپورتونيست و ضد مبارزه، بريده، خائن و طعمه ميزدند و افراد را در زير حمايت همه جانبه بعث و اداره امنيت و اطلاعات عراق به زور وادار ميكردند كه همه نوع تحقير و شكنجه و فشار و زندان را تحمل كنند و دم بر نياورند. اما غافل از اينكه دنيا هميشه بر وفق مراد رجوى و سرانش نخواهد بود و روزى بايد تاوان اين همه جنايت را در حق اعضاى خود بدهند و اكنون تشكيلات در البانى و در اشرف ٣ شده است موى دماغ مريم رجوى و سران تشكيلاتش كه نميدانند با اين معضل نافرمانى تشكيلاتى و محفل و فرار روزانه افراد چكار كنند.

اين معضل تشكيلاتى، نفس مريم رجوى و سران تشكيلاتش را گرفته است. طبق اظهارات دوستانى كه جديداً از تشكيلات جدا شده اند و اكنون در البانى هستند، مريم رجوى از يك ماه  مانده به عيد براى سرگرم كردن افراد در اين ايّام و چنگ انداختن بر روح و روان آنها در يك حيله و فريب“مغزشويى افراد“ بحثى ايدئولوژيكى را به اسم „بيان“  مطرح كرده و زهرا مريخى را مسئول اداره اين نشستها در سطوح مختلف تشكيلاتى نموده است، اهميت اين بحث همانند بندهاى به اصطلاع انقلاب ايدئولوژيكى ابداع  مسعود رجوى مطرح شده  است اما چون افراد از آن نفرت دارند علنا روى بند انقلاب تأكيد نشده است.

مريم رجوى خودش هم به آلبانى رفته است و براى سران تشكيلات در رابطه با پيش برد اين بحث، نشست گذاشته است. طبق اطلاعاتى كه از درون نشست مريم به بيرون درز كرده است، سران رجوى نا اميدانه از انتقال اين بحث هستند و ميگويند افراد راضى به وارد شدن به اين بحث نيستند و مثل قبل نميشود به زور تحميل كرد.

بعد از خروج از عراق، ديگر تشكيلات از هم پاشيده رجوى تاب و تحمل اجبار و تحميلهاى خود ساخته مريم رجوى را ندارد و مطمئنا اين بحث معضلى بر معضلات تشكيلات پوسيده رجوى خواهد افزود و بيان كردن تناقضات در گذشته هم وجود داشت اما تفاوت گذشته با الان در اين است كه در گذشته افراد از ترس جان حتى صورى تن به خواسته سران ميدادند و اجباراً خود را با تلاطم و امواج برآمده، همخوان ميكردند و اين از ترس و اجبار بود چون در غير اينصورت آينده اى تاريك و مبهم در انتظار بود و كمتر كسى جرأت وارد نشدن يا عدم تمايل به آن را داشت، اما طبق شنيده ها الان در آستانه اين بحث جدال و كشمكش ها حتى در سران تشكيلات بروز پيدا كرده است و افراد حاضر نيستند با چنين طناب پوسيده و هزار بار مصرف شده خود را آويزان كنند و همين باعث شده است كه در آستانه سال جديد، مريم رجوى و سرانش از ترس فروپاشى و سرپيچى عمومى و علنى افراد در البانى حضور داشته باشند. اما بايد دانست كه البانى عراق نيست و مريم رجوى با هر فريب و حيله نميتواند از موج فرار و سرپيچى افراد در تشكيلات،  بكاهد و روز به روز شاهد ترك فرقه از طرف دوستان خواهيم بود.

به مريم رجوى بايد يادآور شد و گفت كه اى شيطان مجسم دوران و اى اختاپوس نفسگير، ايجاد پادگان به نام اشرف ٣ در البانى آخرين تير تو بود كه از چله كمان خيانتها و جنايتهايت شليك شد و به هدف نخواهد خورد و بر اين مكان ثبت فروپاشى تشكيلاتت حك خواهد شد.

نكته آخر، خطاب به دوستانم كه هنوز نتوانسته اند تشكيلات جهنمى رجوى را ترك كنند اين است كه تا كى بايد صبر كنيد، تا كى بايد مزخرفاتى به اسم بحث ايدئولوژيكى بشنويد. ذهنيت اينكه پير شده ايد و زندگى كردن براى شما ديگر ميسر نخواهد بود را از ذهنتان بيرون بريزيد و مانند بقيه دوستان جدا شده، تشكيلات جهنمى رجوى را ترك كنيد، باور كنيد يك تصميم و اراده ميخواهد و سختى همان است كه تصميم قطعى بگيريد بعدش آسايش و زندگى عادى بدور از تشكيلات و فرمانبردارى و فشار، آنوقت خود تصميم گيرنده براى زندگى خود خواهيد شد. در آستانه سال جديد، براى تك تك تان بهترينها را آرزو ميكنم و پيشاپيش سال جديد را به همه تان تبريك ميگويم. به اميد رهايى همه اسيران در بند رجوى. شاد و پیروز باشید.

„پایان“