فرقه رجوی و ایام عید نوروزهمراه با تحمل مریم رجوی در آلبانی

فرقه رجوی و ایام عید نوروزهمراه با تحمل مریم رجوی در آلبانی

لینک به منبع

فرقه رجوی و ایام عید نوروزهمراه با تحمل مریم رجوی در آلبانی 

با فرا رسیدن ایام عید وسال نو ضمن تبریک بد نیست یادی هم از تشکیلات سازمان ونحوه بر خورد آن با عید وایام نوروز بیندازیم.

در واقع ایام عید نوروز برای کسانی که در تشکیلات هستند از تلخ ترین روزها بشمار می رود. اول اینکه تنها سه روز نشست ها وکارهای باصطلاح جاری تعطیل می شود اما قبل از آن از حدود یک ونیم ماه تا دقایقی قبل از سال تحویل برنامه های بسیار فشرده ای برای نفرات ریخته می شود کا بسیار بسیار فشرده تر از کارهای معمول می باشد.

این فشردگی وفشار از طرف خود شخص رجوی توصیه می شود. علت هم این است که خاطره خوش عید های قبل از سازمان در افراد زنده نشود وباصطلاح نفرات فیلشان یاد هندوستان نیفتد. چون ایام نوروز خاطره انگیز ترین روز های هر ایرانی می باشد اما تشکیلات که همیشه سعی در خشک کردن خاطرات افراد دارد وهر کسی که خواسته یا ناخواسته خاطره ای برای دیگری تعریف کند در نشست های عملیات جاری بازخواست وحسابرسی میشود به این ترتیب این خاطرات تهدیدی برای تشکیلات محسوب میشود این است علت فشردگی بی حد وحصر برنامه های قبل از سال جدید.

اخیرا هر چه که مریم رجوی سراسیمه به بهانه شرکت در مراسم چهارشنیه سوری وعید خودش را به آلبانی رسانده بود تا بتواند فرار ها را مهار کند با وجود این دونفر که یکیشان بیمار ودیگری نفر همراه وی بود بعد از اطمینان از اینکه در صورت جدا شدن کمیساریا زندگی آنان را تامین خواهد کرد از بازگشت به بااصطلاح اشرف سوم سر باززده و زندگی آزادی را در پیش گرفتند که شروع زنذگی جدیدشان را به آنها تبریک می گویم.

اما وضعیت افراد افراد جدا شده از تشکیلات هم وضعیت چندان مناسبی ندارند. چون که سازمان بر خلاف تعهدی که به سازمان ملل داده بود که هزینه زندگی افراد جدا شده را بپردازد نه تنها به تعهد خودش عمل نکرد بلکه پرداخت هزینه را تبدیل به حریه ای برای سرکوب وفشارو تحقیر و خبرچینی کرد وهر کس که با این خواسته ها خودش را تطبیق نداد وی را به قطع هزینه تهدید کرد.

اما این بار که جدا شدگان همگی با هم به وزارت کشور ودفتر کمیساریا موسوم به رمسا شکایت کرده ورمسا اعلام کرد که هرکس که مایل باشد می تواند از کمیساریا درخواست هزینه ماهانه کند وتنها تعدادی کمتر از انگشتان دو دست حاضر شدند از سازمان تامین شوند که این افراد هم در جامعه جداشدگان به دیده بد بینی نگریسته شده و خبرچینان سازمان محسوب می شوند که با احتیاط با آنان برخورد می کنند.

اما اخیرا دوباره سازمان به کسانی که قبلا هزینه آنها را خودش قطع کرده بود تماس ودرخواست دیدار می کند اما جداشدگان که در این رابطه دیگر هشیار شده اند به تماس ها و درخواست های رابط های سازمان جواب رد داده اند زیرا می داندد که دوباره می خواهد رمسا را از پرداخت هزینه منصرف کند تا باز بتواند کنترل افراد جدا شده را به بهانه پرداخت هزینه زندگی به دست بگیرد.

 همچنین تهدید این کار برای سازمان البته بزرگتر از اینهاست بلکه اگر اعضای سازمان اگاه شوند که رمسا هزینه زندگی آنان را تامین خواهد کرد تعداد بیشتری بیرون خواهند زد وترس بزرگتر سازمان از این همین است. البته هرچند میزان پولی که کمیساریا می دهد بسختی کفاف هزینه آپارتمان وپوشاک وغذا را می دهد اما خوشبختانه دیگر از فشار وتحقیر خبری نیست اما با این وجود از همه هموطنان در خواست دارم که با مراجعه به دفاتر کمیساریا عالی پناهندگان وسفارت خانه های آلبانی درخواست انتقال این افراد یا حد اقل زندگی شرافتمندانه ای برای آنان را تضمین کنند.

حمیرا محمدنژاد، آلمان

۱۵٫۰۳٫۲۰۱۸

*