آئين چهارشنبه سورى و توصيه هاى مخرب و تروریستى مريم رجوى

آئين چهارشنبه سورى و توصيه هاى مخرب و تروریستى مريم رجوى

آئين چهارشنبه سورى و توصيه هاى مخرب و تروریستى مريم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 07.03.2018

چهارشنبه سوري يك آيين كهن ايراني است كه ريشه در اساطير، فرهنگ و اعتقادات مردم ايران دارد. برگزاری چهارشنبه سوری که در همه ی شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم، مردم با جمع كردن بوته در شب آخرین چهارشنبه  سال یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه شنبه در محل هاى باز  و يا در گذرگاه در سه يا شش جا نزديك هم كُپه مي كنند. با غروب آفتاب و نيم تاريك شدن آسمان، زن و مرد و پير و جوان گرد هم جمع مي شوند و بوته ها را آتش مي زنند. در اين هنگام از بزرگ تا كوچك هر كدام سه بار از روي بوته هاي افروخته مي پرند، تا مگر ضعف و زردي ناشي از بيماري و غم و محنت را از خود بزدايند و سلامت و سرخي و شادي به هستي خود بخشند.

اين آئين كهن كه سرشار از بروز عاطفه ها و حس همبستگى اين مردم و اين سرزمين را نشان ميدهد، هيچوقت به مذاق دشمنان اين مردم و فرهنگ كهن آن خوش نيامده است و سعى ميكنند كه آئين برافروختن آتش كه بر اعتقاداتى خاص و شادى و سرزندگى بعد از آن بنا نهاده شده را به يك مسئله امنيتى تبديل كنند و كام مردم را با تشويق قشر جوان به روى آوردن به استفاده از مواد آتش زاى خطرناك كه اولا بر هم زننده نظم و آرامش و آسايش عموم است و ثانيا جان افراد را در تهديد قرار ميدهد، ميخواهند به زعم خود از آب گل آلود به نفع خود ماهى بگيرند و به بهانه مبارزه با آخوند، آرامش و آسايش مردم را سلب كرده و خوشى و شادى آنها را به اندوه تبديل كنند .

در اين ميان، فرقه رجوى گوى سبقت را حتى از كينه توز ترين دشمنان مردم اين فرهنگ كهن ربوده است و در اين زمينه هم، پيش تاز خيانت به مردم و فرهنگ ايران و ايرانى است.

با نزديك شدن به عيد نوروز، دستگاه تبليغاتى و شيطان سازى رجوى شروع به خط و خطوط دادن براى آتش افروزى در آئين چهارشنبه سورى سال كرده است و با استفاده از فضاى مجازى و اجير كردن عده اى  كه بى خبر از نيت شوم رهبرى و سردمداران اين فرقه هستند، ميخواهد باعث سلب آرامش و آسايش مردم ايران را با اينگونه اعمل ضد امنيتى كه هدفى جز بر هم زدن شور و نشاط و اتحاد مردمى نيست يك خوراك تبليغاتى با خون جوانان اين مملكت براى خود درست كرده تا رئيس جمهور خود خوانده فرقه رجوى يعنى مريم خانم، بهتر بتواند در بغل اربابان آمريكايى و غربى خودش خوش رقصى كند و مزد جنايت و خيانت خود كه همان حمايت كوركورانه از اين فرقه است از جانب اربابان خود كسب نمايد .

بنابر اين، توصيه ام به جوانان عزيز ايران زمين اين است كه اين آئين كهن را هر چه با شكوه تر و با نشاط و روحيه بالا و دور از هر گونه مسائل امنيتى و آتش افروزى كه منجر به صدمه و سلب آرامش ديگران ميشود، برگذار كنيد، مردم ايران لايق ترين مردمان اين گيتى هستند كه شادى و سرزندگى در ميانشان و حس هم بستگى و عاطفى و عرق ملى در تك تك افراد نسب به هم  موج بزند، به اباطيل اين فرقه  در فضاى مجازى اصلا توجهى نداشته باشيد. اين فرقه خائن به تمام معنا  در حق مردم و ميهن خود و افراد أسير و گرفتار در تشكيلاتشان است. به جد از مواد محترقه خطرناك كه اين فرقه توصيه ميكند استفاده نكنيد چرا كه بعدا پشيمانى برايتان فايده نخواهد داشت. جوانان رشيد و دلير ايران زمين!، من هم بيش از ربع قرن پيش در دام فريب اين فرقه افتادم. آنموقع اينترنت و تلفن همراه نبود، كارى كردند كه من ديگر بلحاظ امنيتى نتوانم در ايران بمانم  و بعلت مشكلات و فشارهايى كه در داخل كشور بود، به قصد رسيدن به كعبه آرزو بهترين مردم و سرزمينم را ترك كردم و  از ايران خارج شدم و به فرقه در عراق پيوستم. ابتدا چنان تشويق شده كه سر از پا نميشناختم و فكر ميكردم كه به بهشت آرزوهايم دست يافته ام. اما متأسفانه از چاله به چاه افتادم. چرا كه هزاران بار رهبرى اين فرقه خيانتكارتر و جنايتكارتر و ضد مردمى تر از حكام ايران هستند.

 من بيست و پنج سال در اين فرقه گرفتار بودم و اخيرا توانستم از اين جهنم خودساخته در مجاهدين  خلاص شوم.

تمام وعده و وعيدهاى سران اين فرقه كاملا دروغ و پوچ است و نيات شومشان صد و هشتاد درجه خلاف گفته ها و رفتارشان است، بنابراين در دام فريب و توصيه هاى ضد امنيتى آنها نيفتيد و براى برگذارى آئين چهارشنبه سورى آماده شويد، بدور از مسائل امنيتى كه جانتان را در معرض خطر قرار ميدهد و آسايش ديگران را به مخاطره مياندازد، آتش روشن كنيد و از روى آتش بپريد و زردى و درد و نحوست را به آتش سپرده و سرخى آنرا طلب كنيد، شادى و جشن حق شماست و به كورى چشم مريم رجوى و سران جانى اش در امنيت كامل بهترين ها را براى ملت ايران بخصوص جوانان عزيز آرزو دارم  شاد و سرزنده باشید.

„پایان“