تسلیت به خانواده خدابنده

تسلیت به خانواده خدابنده

تسلیت به خانواده خدابنده

 

تکامل اگرچه ظاهراً سمت و سوی پیوستگی و وحدت دارد اما ذات تکامل از جدایی حکایت دارد. جدایی زمین از توده اصلی، جدایی برگ از شاخه، جدایی جنین از مادر و الی آخر.  درنتیجه، هستی مملو از جدایی هاست. در این بین، سخت ترین جدایی ها جدایی مادر از روح و روان آدمی است. این جدایی، صبر و تحمل فراوان نیاز دارد.

با خبر شدیم، مادر گرامی دوستان عزیز مسعود و ابراهیم خدابنده، دار فانی را وداع گفته اند. ایران فانوس، با تالم فراوان درگذشت مادر را تسلیت عرض نموده و از خداوند شادی روح آن مرحوم و برای بازماندگانش صبر آرزو داریم.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس