فرق جدا شده با رها شده واقعی از فرقه رجوی

http://iran-interlink.org

فرق جدا شده با رها شده واقعی از فرقه رجوی و مزخرفات یک تازه به دوران رسیده

تعداد جداشدگان از فرقه رجوی هر روز که میگذرد زیاد و زیادتر میشود تا فرقه رجوی ته بکشد اما در این میان چند نکته حائز اهمیت است که بدانیم که فرق میکند که از فرقه  رجوی جدا شد تا از این فرقه رها شد فاصله بسیار است خیلی زیاد کما اینکه در طی سالیان نیز دیده ایم تعدادی از این فرقه جدا شدند اما همچنان در سفره این فرقه مشغول نان به نرخ  روز خوردنشان هستند و از این دست بسیار زیادند .

مثالی روشن برای این تفاوت بزرگ که بسیاری از جداشدگان همچنان از درب پشتی مشغول تجارت با فرقه رجوی هستند و بعضی هم نرسیده فکر رهبر شدن به سرشان زده است  و از طرفی دیگر جداشدگانی که با پوست و گوشت و استخوانشان ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی این فرقه را شناختند و از ان گریختند و برای روشنگری دست به افشای ماهیت این دستگاه ارتجاعی زدند اینان رهاشدگان واقعی بودند .

براستی ایا تفاوتی نمی کند جداشدگانی که در حاکمیت صدام حسین و زندانهای ابوغریب و مشت اهنین رجوی در ان دوران بر علیه خیانت های رجوی شوریدند و بالاخره از ان دستگاه جهنمی کنده شدند با انهائی که پس از ان شوریدند ، قطعا تفاوت زیاد است باید به جسارت انان که در ان دوران سکوت مرگ ، بر رجوی شوریدند باید درود فرستاد و همچنین به ترتیب نگاه کنید در هر مرحله تعدادی شوریده اند و از ان دستگاه فاصله نوری گرفته اند اکثریت قریب به اتفاق انها بهترین فرزندان ایران بودند که برای ازادی و عدالت به فرقه رجوی پیوسته بودند اما وقتی دریافتند که رجوی خیانتکاری بیش نیست با تمام وجود از ان دستگاه کنده شده و گریختند .

بیشترین تعداد جداشدگان پس از سقوط صدام حسین بود که به تیف تحت کنترل نیروهای امریکایئ  بود رفتند تقریبا بالای ۹۵ درصد جداشدگان افرادی بودند که عاشقانه برای ازادی و عدالت امده بودند اما وقتی متوجه خیانت رجوی شدند تصمیم به خروج از این فرقه جهنمی گرفتند و چون امکان گریز از فرقه نبود منتظر شرایط برای خروج از فرقه بودند که پس از سقوط ارباب رجوی این امکان سر رسید ، پس از خروج از فرقه رجوی ، دیگر این فرقه نبود که تصمیم میگرفت که افراد چگونه زندگی کنند بلکه خود افراد بودند که خود انتخاب میکردند چگونه زندگی کنند در نتیجه هر کس مخیر بود مسیر زندگی خود را خود انتخاب کند و این انتخاب یعنی ازادی چون این خود فرد بود که انتخاب میکرد چگونه زندگی کند  و بی شک و بدون تردید همه انها همچنان شرافتمندانه مشغول زندگی خویش هستند اینکه کی کجا رفته مهم نیست مهم این است انها شرافتمندانه از این فرقه خیانتکار جدا شدند فرقه ای که  تا بن استخوان مرتجع و ضد مردمی و ضد انسانی بود ، اما متاسفانه شنیدم فردی از فرقه رجوی در سال ۹۶ جدا شده و الان مدعی این شده که انها که ان دوران جدا شدند و مثلا به ایران رفتند خیانتکار هستند و از این مزخرفات لازم است گفته شود عزیز دیر امدی میخوای زود هم بروی .

نکته قابل توجه این است. درست است که رجوی خائن شماره یک این دستگاه است اما بدون تردید کسانی که او را همراهی کرده اند نیز شریک جرم این خائن بوده اند از جمله همان کسانی که تا سال ۱۳۹۶ با ماندشان در فرقه رجوی مهر تائید به خیانت های  رجوی زدند اینها همان کسانی هستند که ان زمان که ما جدا شده و با سخت ترین شرایط ممکن به تیف رفتیم شعار میدادند تیف تف ایا فراموش کرده اند چگونه به تمام بچه های باشرفی که خودشان را از نکبت رجوی رها کرده بودند و به تیف رفته بودند هزار فحش و هر لجنی که ازدهانشان بر می امد میگفتند ، این تازه به دوران رسیده  یادش رفته که او  همراه با رجوی ، انزمان که شرافتمردان و شرافت زنان با سیاه ترین شرایط ممکن به رجوی نه گفتند او زیر خیمه رجوی همچنان سینه میزد و تائید کننده وحشی گرهای رجوی خائن بود ایا یادش رفته که اگر قرار باشد کسی را امروز خطاب قرار دهیم این خود اوست و هرکسی که هم نوای اوست میباشد .بی شک از نظر من افرادی که در ان سالهای سیاه از فرقه رجوی جدا شدن بسیار با شرافتند چه به ایران رفته باشند چه به خارج از ایران رفته باشند قطعا انها شرافتمند تر از کسانی هستند که تا سال ۹۶ عاشقانه مهر تائید به جنایت و خیانت رجوی زدند و در خیمه رجوی سینه زنان تا سال ۹۶ ان دستگاه ارتجاعی را همراهی کردند  در این شک و تردید ندارم  .

اینکه این فرد یا افراد مشابه ، امروز با لجن پراکنی علیه شرافتند ترین بچه هائی که در ان سالهای سیاه علیه فرقه رجوی شوریدند و خود را از ان  رهانیدند  جز این نیست که اینها میخواهند خدمات خود را به فرقه رجوی فراموش کنند و خود را منزه جلوه دهند باید به این گونه افراد گفت رجوی پیش از تو از این کثافت کاریها  زیاد کرده تو زود است که جای او را بگیری بهتراست  به اندازه شعور و شجاعت خودت حرف بزنی جدا شدگان واقعی نیازی به  سخنران ندارند اگر هم داشته باشند سخنران انها تو و امثال تو نیستند که  عاشقانه تا دیروز زیر خیمه رجوی بوده ای و ایضا انها سالهاست با همه سختی رجوی را وادار کرده اند که خود را به مردن بزند این انها بودند که اینکار را کردند و نه کسی که تا سال ۹۶ عاشق رجوی بوده است .

(پایان)

توضیح ایران اینترلینک در صفحه فیسبوک: فردی بنام سیامک نادری، عکس ضمیمه، سایت حقیقت مانا، که مدعی جداشدن از فرقه رجوی (مجاهدین خلق) در آلبانی است و اکنون در آلمان زندگی می کند یکی دو روز پیش لیستی منتشر نموده که مدعی چهارصد نفر شکنجه شده در قرارگاه اشرف در عراق می باشد. 
این مطلب مثل بسیاری مطالب مختلف دیگر از قول منبع آن (سایت حقیقت مانا، سیامک نادری) در سایت ایران اینترلینک منتشر شد ولی متاسفانه از آن زمان تا کنون بیش از سی نفر با ما تماس گرفته و اعلام کرده اند که اگر چه جدا شده اند ولی شکنجه نشده اند و این فرد (سیامک نادری) کیلویی اسامی جداشدگان را ردیف کرده است.
با توجه به تعداد کسانی که با ما تماس گرفته اند و تایید عملی دست ساز بودن این لیست، این مطلب از سایت ایران اینترلینک حذف گردید.
ما از علت چنین عملی از طرف سیامک نادری آگاه نیستیم ولی هرگونه سفید شویی و یا کمرنگ کردن جنایات مسعود و مریم رجوی با ارائه اطلاعات غلط، را بشدت محکوم می کنیم.

Image may contain: 1 person, sunglasses and close-up

توضیح سایت ایران فانوس،

به دلیل اطلاعات غلط و مشکوکی که در نوشته آقای سیامک نادری در باب اسامی 400 تن…

وجود داشت، از سایت ایران فانوس حذف گردید.