بررسی نا آرامی های اخیر در ایران و نقش مجاهدین خلق

بررسی نا آرامی های اخیر در ایران و نقش مجاهدین خلق

بررسی نا آرامی های اخیر در ایران و نقش مجاهدین خلق

(با تشکر از دکتر هدایت دریافت شد – ایران اینترلینک)

تاریکی را نورازبین میبرد و آگاهی جهل را

فکر میکنم همانطور که در تیتر نوشتم بسیار روشن باشد که آشوبگر از آشوب تغذیه میکند و تروریست ازجنگ و ترور و همچنین مستبد چنان از پاسخگویی بیزار است که خواهان بسته شدن ه رفضای نقد و گفت و شنید است و فرقه از هرتماس وارتباط و تعاملی چنان می هراسد که جن از بسم الله .

با این اوصاف و با توجه به تعریفی که از فرقه تروریستی وخشونت طلب رجوی (مجاهدین خلق ) داریم والبته این تعریف را نه تنها جداشده ها و منتقدین و آسیب دیدگان توسط این فرقه بلکه همه کشورها  و وزارت خارجه آنها و حتی حامینشان ارائه کرده اند، طبیعی است که از هرج و مرج وآشوب و خشونت و آتش افروزی و فیلتر ونابسامانی وصدالبته گرانی و فقر و بیکاری بسیار خشنود باشند.

بیشتر ازیک خشنودی ساده ، امروزحیات و وجود این فرقه وابسته به لغاتی است که برشمردم ،چرا که دیگر صدام حسینی نیست که در جنگ رودررو با جمهوری اسلامی باشدوبالطبع نه خاکی در جوارخاک میهن هست و نه تانک و توپ و مسلسلی که از آن استراتژی ارتش آزادیبخش حاصل شود.طبیعا دربحران حیات بی استراتژی و تاکتیک وحتی بی شعار و هدف نعمتی بالاترازوقایع روی داده برایشان متصورنیست .

برای روشن شدن موضوع ذکر چند مثال ساده و مشخص درتاریچه و عملکرد همین فرقه اگر نه ضروری که بسیار لازم است .

در ابتدای دهه شصت با شدت گرفتن بحث های ایدئولوژیک وسیاسی بین گروههای موجود و شکل گیری مناظرات وبحث های خیابانی و تلویزیونی و…. فرقه رجوی بطرز آشکاری شروع به ازدست دادن انبوده هوادارانی کرد که بعد از انقلاب در اثر هیجانات آن دوران و شعارها و تبلیغ ها کسب کرده بود. کاری که خودآگاه یا ناخودآگاه توسط این گروه انجام شد نه تقویت دانش تئوریک که تزریق خشونت وهیجان کاذب در بحثها بود تاجایی که بقول خودشان از فاز سیاسی به فاز نظامی وارد شدند . طبیعی است که در خانه های تیمی و در تهدید مستقیم وزیرتیغ دستگیری بحث های تئوریک و ایدئولوژیک کاربیهوده ای به نظر میرسید ،کسی نمیتوانست و نباید سوال ،ابهام یا پرسشی را طرح کند به این فضا باید شعارهای خطردستگیری ،خیانت و….راهم اضافه کرد . این شرایط باعث شد که رهبری این گروه بدون نیاز به پاسخگویی ،خط و خطوط سازمان را به سمت فرقه شدن و در جهت منافع فردی خود پیش ببرند و اعضا را برای رسیدن به اهداف و مطامع خود به کشتن دهند .

حضوردرفرانسه بعنوان یک کشورآزاد و آرام دوباره بحث های تئوریک وایدئولوژیک را پیش کشید بخصوص که باقی اپوزسیون و مدعیان هم آنجا حضور داشتند وخواهان گسترش فضای بحث و گفتگو بودند چیزی که فرقه از آن بعنوان ژست روشنفکری و بورژوازی نام برد و برای گریز از آن والبته دلایل دیگر به عراق سفرکرد تا در پناه صدام حسین و در قرارگاههای نظامی و پادگانها و جنگ رو دررو دوباره فضای عملگرایی و امنیتی را شکل دهد تا کسی نپرسد و مطالبه نکند و بازهم همان اوضاع خطیر و خیانت و ……

در دوره دوم دولت اصلاحات در ایران بازاربحثهای روشنگرانه سیاسی وتحلیل و نقد چنان داغ شده بود که دامنه آن حتی به قلعه ها وپادگانهای در بسته رجوی در عراق تحت حاکمیت صدام حسین نیز کشیده شد ، نتیجه اینکه نه تنها ورودی و پیوستن به فرقه به صفر رسید بلکه زمزمه خروج و جدایی اعضا نیز بالا گرفت . انتقال تیمهای داخله با کمک حزب بعث از عراق به ایران برای انفجار و ترور در همین شرایط شکل گرفت . مسعود رجوی دریکی از جلسات توجیهی برای تیم داخله به روشنی در پاسخ شخصی که میگوید خمپاره شصت برای عملیات داخل کشور مناسب نیست چرا که دقت عمل ندارد و ممکن است بیگناهی کشته شود میگوید:

برای جنگ مد نظرما دقت لازم نیست صدای خمپاره شصت کافی است که در شهر بپیچد هدف مهم نیست انفجار مهم است ما میخواهیم رژیم نیروهایش را به خیابان بکشاند و شروع به بازرسی و بگیر و ببند بکند دست به کنترل تلفن و تردد بزند وچهره اصلی خودش را نشان دهد. مهم تر اینکه امنتیی شدن شهر هوادارحاشیه ای خوش نشین را تبدیل به یک مبارز حرفه ای میکند، اعتراضات مدنی را به اغتشاش و خشم و عصبانیت را به شورش تبدیل میکند. و البته این توجیه برای کشته شدن احتمالی افراد بیگناه هم بود و خود مسعود رجوی میگفت اگر یک نفر دونفر حتی ده و صد نفر هم بیگناه کشته شوند باز یک انقلاب زود رس ازکشته شدن خیلی ها در جریان مبارزه جلوگیری میکند و خون ذخیره میکند.

درواقع رجوی میخواست که فضای باز سیاسی را ترور کند تا به هرگونه بحث خاتمه داده وزیرتیغ ترس و دلهره و کنترل و تهدید بتواند جذب نیرو کرده وازخروج نیروهایش جلوگیری و مسئله داری و پرسشگری را سرکوب کند.

دریک مثال بسیار ساده دهها مورد را میتوان ذکر کرد که هواداران سابق که مدتی را هم در زندان گذرانده و آزاد شده بودند گاه در پاسخ به تماسهای سازمان برای پیوستن و انتقال به خاک عراق وقرارگاههای فرقه پاسخ منفی داده ومیگفتند میخواهند به زندگی شخصی خود برسند. عملکرد فرقه در این شرایط تماس مکرر و صحبتهای واضح و بدون کد در حین تماس و اعلام لو رفتن و خطر دستگیری برای فرد مورد نظربود تا حدی که فرد برای حفظ جان و پرهیز از دستگیری مجبور به تن دادن به خواست فرقه و خروج از کشور میشد.

در شرایط کنونی ونا آرامی های اخیر نه اینکه آنها تاثیر و نقش کلیدی داشته باشد اما خواست و هدف و نیت و توان خود را به تمامی در این جهت شکل دادند اینکه میگویم نقش کلیدی نداشته کافیست به این نکته دقت کنیم که فرقه ای با این سابقه خیانت و توطئه واینهمه ادعای یگانه آلترناتیو وخرج وهزینه هنگفت و صدها سایت و رسانه و نیزماهواره بیست و چهارساعته در ردیف دستجاتی مثل آمد نیوز و ری استارت قرار میگیرند که یکی دوسال است شکل گرفته اند و یک هزارم امکانات فرقه رجوی را ندارند . نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اگر این فرقه ذره ای حمایت مردمی ویا تاثیرگذاری در ایران داشت دولت و تشکیلات ترامپ قطعا بطور رسمی و تمام قد با ذکر نام از آنها حمایت میکرد چرا که تمام توان خودش را با بجان خریدن آبروریزی سیاسی و انزوای بین المللی برای حمایت از آشوب و نا آرامی درایران به کار برد .

اما اگرفرقه تروریستی رجوی را ناتوان ،بی تاثیر و بی آبرو ارزیابی میکنم لابد باید دلیلی هم برای ذکرنامش در این شرایط وخبرهای حول این گروه داشته باشم واینکه کدام دلیل باعث شده که حضورش را دراین شرایط خطرناک بدانم .

ایران کشورگسترده و بزرگی است با جمعیتی متنوع و اخلاق و سلایق و فرهنگ و آدابی بسیار مختلف بیش از هشتاد ملیون که حتی یک غذای تلخ وبدمزه میتواند طرفدارانی داشته باشد  چنانکه صفحات هواداران زمین تخت ومعتقدان به گردش خورشید به دور زمین به یک و نیم ملیون نفردرایران نیزمیرسد و این البته خوبیش طلب دلیل و رونق آموزش و توضیح و بحث وگفت و شنید است . در این فضا و در غالب این تعریف اگر کسی ادعای عرفان کند یا حتی خود را امام زمان معرفی کند به یقین کسانی باورمیکنند و تبلیغ چنانچه پیرمرد کف بین وپیشگوی کنارخیابان ولی عصر نیز معتقدانی دارد.چه رسد به هخا و ری استارت و آمد نیوز و رجوی که رسانه هم دارند.اما قطعا در مقابل خیل عظیم روشنفکر و فهیم نه معتقدان پیشگو میتوانند به همه بقبولانند که تا هفت ماه دیگر جهان نابودمیشود ونه هوادارن فرقه رجوی میتوانند بقبولانند که تا هفت روز دیگر باید کشور را نابود کرد. اما وقتی یک نفربه خاطر اعتقادش حرف میزند و تبلیغ میکند قطعا اگرآن اعتقاد بی پایه و کم مایه و دوراز عقل باشد بقیه میشنوند و پاسخ میدهند و میگذرند یا نقد میکنند و دلیل می آورند و تمام میشود و این یعنی همان بی تاثیری در قبال فهم اکثریت اما اگر اعتقاد شخصی سوزاندن و تخریب اموال شما باشد آنوقت حتی اگر آن اعتقاد بی عقل و بی پایه و مایه شکل گرفته باشدقطعا در زندگی شما تاثیرگذار است .

و نفرت و خشم و خشونت بدترین چیزهاست ، امری که به سادگی میتواند عقل و تدبیر و گفتگو و مدارا را به حاشیه ببرد و برخورد عکس العملی را برانگیزاند و به همین شیوه گسترش پیداکرده و رشد کند.

به تعبیر رجوی ها خشونت باعث میشود فضای شهر امنیتی شود واین مطالبه گری را به ناچار از مسالمت آمیزبه قهرآمیز سوق میدهد وبگیر و ببند ها را پیش خواهد آورد که در ذات خودش تولید معترض خواهد کرد . عمل ساده یک انتقاد یا اعتراض که میتواند در صدا و سیما یا خیابان یا یک جلسه سخنرانی انجام بگیرد و موجب بررسی و پیداکردن راهکار و پاسخ شوددرصورت وجود و حضور خشونت و فضای امنیتی تبدیل میشود به شبنامه وتماس با بیگانه و فیلم اعتراضی.وبا وجود فیلتر البته یک خواننده ساده با نصب فیلترشکن تبدیل میشود به کسی که یک فعالیت انجام داده ودرواقع به یک کادرحرفه ای و عملگرایی نزدیک میشود.

کسی که این قصد و این طرز فکر را داشته باشد به راحتی میتواند اوضاع اعتراضی را به سمت خشونت جهت بدهد،

خواننده کانالی درفضای مجازی که ممکن است در قبال فرامین مختلف از سوی خود لیدرخوانده های خارج از ایران مثل خروج بدون حجاب از خانه یا حمله به مراکزدولتی و صدا و سیما و تجمع به سادگی بپرسد که اگر به این فرامین معتقدی چرا خودت به ایران نمی آیی و اقدام نمیکنی چرا وقتی بودی وهنوز فرار نکرده بودی اینکار را نکردی ؟ چرا برای دادن خط و خطوط بدون مشورت و بحث خودت تصمیم گرفتی ؟ چرا دستورمیدهی ؟ و چه کسی تورا بعنوان نماینده برگزیده است ؟ و  البته صدها سوال دیگر هم بپرسد وقطعا آن کانال یا شخص مربوطه چون پاسخی ندارد یا میتواند کامنت ها را ببندد و نشنیده بگیرد یا بگوید اگر ناراحتی ازاین کانال برو ویا شروع به فحاشی کند که نتیجه همه این اقدامات از دست دادن دنبال کننده هایش خواهد بود ، اما در فضای فیلتر و ممنوعیت هرکدام از این سوالات اگر به ذهن خواننده و دنبال کننده هم زده باشد و اگرتوانسته باشد خود را مجاب کند و بپرسد با یک پاسخ ساده روبه رو میشود که الان وقت این سوالات نیست و دشمن از آن سود خواهد برد .

(پایان)

*