مطالبات مردمی، مرگ و ظهور مجدد مسعود رجوی

لینک به منبع

ظهور همزمان مسعود رجوی و اسلحه عربستان سعودی در ایران 

آیا مسعود رجوی زنده است؟

آیا مسعود رجوی، یک سال پس از اعلام مرگ توسط ترکی الفیصل (رئیس سابق سازمان اطلاعات وامنیت عربستان سعودی) در ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی/ شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ شمسی در پاریس، از تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ مجددا در وب سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق زنده شده و در حال ارسال سلاح و سازماندهی جنگ مسلحانه در ایران است؟

مسعود رجوی و مریم رجوی در پیام هایی که از ۸ دیماه ۱۳۹۶ در حال انتشار برای تظاهرات مردمی هستند، دستور تسلیح و تقسیم اسلحه در تهران و شهرهای بزرگ ایران را صادر نموده اند. آنها مردم تظاهر کننده را به تحویل گیری سلاح ارسالی مجاهدین ترغیب نموده و مردم را به زدوخورد مسلحانه، آتش زدن اماکن اقتصادی و تخریب مراکز نظامی تشویق کرده اند.

ویدیو: مطالبات مردمی، مرگ و ظهور مجدد مسعود رجوی

منابع موثق گزارش کرده اند؛ مسعود و مریم رجوی که گویا هر دو در فرانسه مستقر می باشند، تمامی پایگاه های خود در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، کردستان عراق، بلوچستان و استان خوزستان را فعال نموده و بخشی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در همراهی با بازماندگان صدام حسین، داعش و گروه های تروریستی تحت حمایت عربستان سعودی موظف نموده اند، سلاح های انبار شده قدیمی و جدیدا تحویل گرفته شده از عربستان را هر چه سریعتر در بین تظاهر کنندگان توزیع کرده و خود همراه با اعتراضات مردمی، اقدام به شروع جنگ مسلحانه نمایند.

چرا عربستان سعودی و شیوخ مرتجع منطقه، مجددا روی مسعود رجوی، مریم رجوی و سازمان تروریستی مجاهدین خلق سرمایه گذاری نموده و در چنین شرایطی بخشی از سلاح های خریداری شده از دونالد ترامپ را برای کشتار وسیع در داخل ایران بکار می گیرند؟

رهبران و اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق مستقر در اروپا، عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی و … درهمکاری مستقیم با سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی و برخی سرویس های جاسوسی، با تمام توان و امکانات خود از نواحی غربی، جنوبی و جنوب شرقی، در حال ارسال سلاح و اعزام واحد های عملیاتی به ایران می باشند.

آیا تظاهرات و مطالبات حق طلبانه مردم ایران در شهرها و نواحی مختلف ایران، می بایست توسط یک سازمان تروریستی و فرقه خطرناک به خاک و خون کشیده شود؟

مردم ایران برای صلح، آزادی و احقاق حقوق اقتصادی و مدنی برخاسته اند.

آیا فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، درمقابل خشونت طلبی و بسیج جنگ مسلحانه رهبران و اعضای سازمان مجاهدین خلق، اقدامی در جهت منع گسترش خشونت در ایران بکار خواهند گرفت؟

چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶ – سوم ژانویه ۲۰۱۸

جواد فیروزمند