معجزه آل سعود، دمیدن روح به یک مرده سرگردان، مسعود رجوی

http://iran-interlink.org

معجزه آل سعود ، دمیدن روح به یک مرده سرگردان، مسعود رجوی

جنبش مدنی مردم ایران برای کسب ازادی وعدالت میرود تا تغیرات بنیادی در جامعه ایران بوجود بیاورد اما در این بین شغالان ولاشخورها نیز به کمین جنبش مردم ایران نشسته اند تا از این نمد برای خود کلاهی بدوزند فقط خواجه حافظ شیراز مانده که سر از قبر بیرون کند و مدعی رهبری و ارث ومیراث شود .

مسعود رجوی که پانزده سال گم شده بود سر و کله اش پیدا شده گویا که عرب های سعودی به روحش دمیده اند تا با این معجزه ثابت کنند که میتوانند مرده را هم زنده کنند ، اگر چه  سعودی ها خوب میدانند که این امامزاده اگر شفا میداد باید در همان دوران حیات خفیف و خائنانه اش شفا میداد  شاید بدین ترتیب میخواهند ثابت کنند میتوانند مرده را زنده کنند  عجبا .

 جالب اینجاست که این  مرده و روح سرگردان پیام هم میدهد و خود را رهبر مقاومت مینامد. ذهی بیشرمی و وقاحت ، مسعود رجوی کسی که با صدای یک ترقه پانزده سال بود گم شده حالا سر و کله اش پیدا شده و به عنوان فرمانده به مردم پیام میدهد که ال کنید و بل کنید براستی که اینها شرم را قورت داده و حیا را قی کرده اند ، اما مردم هوشیار ایران جواب روشنی به این روح سرگردان دادند ، در هیچ کدام از شهرهائی که تظاهرات در ان صورت گرفت حتی برای یکبار هم که شده نام این روح سرگردان یا فرقه رجوی یا مریم رجوی  اورده نشده است و این بهترین پاسخ به خائنان است .

جالب اینجاست که این فرقه تا مغز استخوان مرتجع از تروریست های عامل سعودی ها نیز خواسته از جنبش مردم ایران حمایت کنند و از ان جمله که در سایت فرقه درج شده است حمایت ارتش آزاد سوریه است ، در سایت فرقه رجوی از قول ارتش آزاد سوریه «تروریستهای جند شام ، احرار وادمخواران دیگر و وابستگان به این  تروریستهای وابسته به سعودی  » نوشته که ما در کنار مردم ایران هستیم، جواب به این تروریستها این است  اولا شما غلط کردید و غلط میکنید که خود را در کنار مردم ایران قرار دهید دستان شما آدمخواران وحشی وتروریست که مردم سوریه را قتل عام کردید و با شمشیر گردن مردم را زدید و به پیر و جوان رحم نکردید و کشور سوریه را تبدیل به ویرانه کردید بهتر است شکر زیادی نخورید حتی نمیتوانید اسم ایران را بیاورید چه برسد که بخواهید در کنار مردم ایران باشید .

آری تمام لاشخورها سر از تخم در اورده اند اگر به دنیای مجازی و اینترنت نگاه کنید میبینید هر روز یکی سر از تخم در می اورد و مدعی رهبری و ارث ومیراث میشود حتی دلقک های روانپریش که روزگاری شومن بودند الان مدعی ارث و وراثت و رهبری مردم شده اند .

باید به همه لاشخورها که در کمین جنبش مدنی مردم ایران هستند گفت جنبش مردم ایران متکی به خود است و بر پایه استقلال و تمامیت ایران در پی حق و حقوق خود است و اجازه نخواهند داد دشمنان ایران زمین گردی به روی ان بپاشند تجربه سی خرداد سال شصت بزرگترین تجربه تاریخی مردم ایران در چند دهه اخیر است  سی خردادی که توسط مسعود رجوی خائن رقم زده شد و هنوز پس از نزدیک به سی شش سال زخم ان بر پیکره جامعه مانده است باید هوشیار بود و نگذاشت بی وطن هائی مثل مسعود رجوی دوباره همان سناریو را به جامعه قالب کنند و مسیر جنبش مردم ایران را به بیراهه بکشانند .

فرقه رجوی سالهای زیادیست که الوده شده است الوده به نجاست بیگانگان و برایش فرقی نمیکند که امریکا حمله نظامی کند یا جنگی خانمان سوز کشور ما را ببلعد و تبدیل به سوریه ای دیگر کند خائنین و وطن فروشان فرقه رجوی بسیار دوست دارند که ایران را سوریه کرده و کلنگی اش کنند بی جهت نیست که از تروریست هائی که روزگاری نه چندان دور  در سوریه مشغول گردن زدن مردم بودند دعوت به همراهی میکند تروریست های ارتش ازاد همان « جندالله ها ، احرار شام ، جبهه انصر ، و بخش قابل توجهی از داعشی های جنایتکار »  این ارزوی در گور خفته و روح سرگردان رجویست باید هوشیار بود و نگذاشت که شغالان و لاشخورها وتروریستها مسیر جنبش مردم ایران را به بیراهه ببرند  .

زنده باد ایران و جنبش مدنی مردم ایران

**