خانم ها محمدنژاد و معینی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

لینک به منبع

خانم ها محمدنژاد و معینی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه ۲۹ دسامبر۲۰۱۷ برابر با ۸ دی ماه ۹۶ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

سرکار خانم حمیرا محمدنژاد از انجمن زنان ایران – آلمان

 ازدقیقه ۰ تا ۵۵ درررابطه با :

– وضعیت کنونی سازمان مجاهدین

– حذف فیزیکی ناراضیان و مرگهای مشکوک درروابط درونی این سازمان

وسرکار خانم زهرامعینی  از انجمن زنان ایران – آلمان

از دقیقه ۵۵ تا ۱:۵۵ دررابطه با :

– وضعیت حقوقی افراد اسیر در فرقه رجوی

– حمله به منتقدین این فرقه در پارلمان اروپا و واکنش نمایندگان پارلمان اروپا

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم  در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات ونظرات خودرا مطرح کردند. یکی ازاعضای سازمان مجاهدین هم در طول مصاحبه سعی کرد با کامنت های مسخره در بحث شرکت کند ولی آنجا که بامنطق قوی شرکت کنندگان مواجه شد، با ذکر مکرر “دروغ است” از جرگه خارج شد.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردید:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

*