به مناسبت میلاد عیسی مسیح

به مناسبت میلاد عیسی مسیح

لینک به منبع

به مناسبت میلاد عیسی مسیح

در آستانه سالروز میلاد مسیح هستیم ضمن اینکه پیشاپیش  تهنیت و تبریک به همه مسیحیان جهان به خاطر میلاد فرخنده عیسی مسیح مبشر صلح و آرامش و آزادی و پیام آور عشق و رحمت و رهایی و همچنین فرا رسیدن  سال نوی میلادی عرض می کنم و برای همه آروزی سالی سرشار از مهر و محبت و صلح و آرامش می کنم. اما به همین مناسبت میلاد عیسی مسیح می خواهم اشاره ای مختصر داشته باشیم به رویکرد فرقه تروریستی رجوی با این روز مقدس و اراجیف تکراری مریم عضدانلو در این رابطه اشاره‌ای داشته باشیم.

همانطور که همگان در جریان هستند مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی همه ساله یک سری اراجیف تکراری تحت عنوان تبریک میلاد مسیح و سال نوی میلادی بلغور می کند و با دجالیت و شیادی خاصی که از شوهر مفقود الاثر خودش به ارث برده است جهت مدره نمایی در روز میلاد مسیح به یک کلیسا هم در شهر پاریس می رود. ولی باز همانطور که همگان می دانند این فرقه تروریستی نه تنها هیچ چیز مشترکی با اهداف والای عیسی مسیح مبشر صلح و آرامش ندارد بلکه صد هشتاد درجه عکس اهداف عیسی مسیح حرکت می کند و دشمن راه و رسم آزادگی و عشق معرفت عیسی مسیح هست. چرا که عیسی مسیح مبشر و مبلغ  صلح و آرامش می باشد ولی این سازمان فرقه گرا و تروریستی با استراتژی ترور و خشونت و اصرار بر راه حل مبارزه مسلحانه و جنگ طلبانه مبشر و مبلغ  جنگ و خونریزی و ویرانی برای مردم ایران میباشد و نه تنها صد هشتاد درجه عکس راه حل های مسالمت آمیز و گفتمان و صلح جویانه حرکت می کند بلکه همه کسانی را که معتقد به راه حل های مسالمت آمیز و گفتمان و صلح جویانه هستند را سازشکار و خانن می پندارد. همچنین عیسی مسیح مبشر و مبلغ عشق معرفت و آزادی و آگاهی و حقوق بشر می باشد ولی این سازمان فرقه گرا و تروریستی با این مفاهیم والا نه تنها هیچ سنخیتی ندارد و با آنها فرسنگها فاصله دارد بلکه به شدت عکس این مفاهیم والا حرکت می کند و کاملا با عملکرد فرقه گرا یانه و تروریستی اش ضد عشق و آگاهی و حقوق بشر و آزادی بیان می باشد. در این رابطه همه در جریان هستند که چطور رهبری  این سازمان فرقه گرا و تروریستی با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم عشق و عواطف خانوادگی را در نیروهای سازمان کشته و مسعود رجوی به دروغ با نامیدن مریم رجوی تحت عنوان مریم پاک رهایی و مثل مریم عذرا مادر عیسی مسیح به همه در تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش دستور می داد که بجای عشق محبت به خانواده به من و مریم عشق بورزید و با ایجاد سرکوب و خفقان و سانسور شدید در تشکیلات استالینی اش همه نیروهای معترض را سرکوب کرده و جلوی آگاهی و آزادی بیان را سد کرده و نقض فاحش حقوق بشر توسط فرقه تروریستی رجوی بیداد می کند. این سازمان فرقه گرا و تروریستی  علی رغم تبلیغات دروغینش در ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود حتی تاب تحمل چند نفر مسیحی را نداشت و آنها را مجبور می کرد که مسلمان شوند و انقلاب کذایی مریم را بپذیرند که تعدادی از این دوستان مسیحی موفق به جدایی از این سازمان فرقه گرا و تروریستی شدند و من یادم هست که که فردی بنام فیلیپ یوسفیه که مسیحی بود را مجبور به مسلمان شدن کردند و بعدش او را فرستادند به عملیات تروریستی داخل کشور که کشته شد.

بنابراین مشاهده می فرمائید که این سازمان فرقه گرا و تروریستی علی رغم تبلیغات دروغین حقوق بشر و آزادی بیان و پیام برای میلاد مسیح فرستادن و مدره نمایی های دروغین اش در عمل کاملا ضد اهداف والای عیسی مسیح مبشر صلح و آرامش می باشد و جزء دشمنان ادیان الهی از جمله مسیحیت و عیسی مسیح می باشند و مریم عضدانلو علی رغم تمام تلاش های مذبوحانه نمی تواند خودش را حامی حقوق بشر و آزادی بیان و اهداف والای عیسی مسیح غالب کند چون که عملکرد این فرقه تروریستی چه در مناسبات با اسیر کردن و محروم کردن نیروهای سازمان از جهان خارج از مناسبات و چه در رابطه با مردم ایران با همسویی کامل خودش با سیاست های آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان خواستار جنگ و تحریم شدید علیه مردم ایران می باشد و چه در دنیای سیاسی هم از که با حمایت و هم فکری با گروههای تروریستی نظیر داعش و گروههای تروریستی در سوریه دشمنی سرسختانه خودش با اهداف والای عیسی مسیح مبشر صلح و آرامش نشان می دهد.