نامه تشکر از آقای دنیس مک شین، نویسنده و نماینده سابق انگلستان

نامه تشکر از آقای دنیس مک شین، نویسنده و نماینده سابق انگلستان

نامه تشکر از آقای دنیس مک شین، نویسنده و نماینده سابق انگلستان

 

جناب مک شین عزیز، با درود

من مهدی خوشحال ساکن کشور آلمان هستم. ضمن تشکر از کمک انساندوستانه شما و تاسف از ضرب و شتمی که به خاطر نجاتم متحمل شده اید، خواستم عرایضم را با دو بیت شعر از سعدی که یک شاعر معروف ایرانی است آغاز کنم.

بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

من همان شخصی هستم که روز چهارشنبه ششم ماه دسامبر، وقتی که مهمان پارلمان اروپا و از سمینار مربوط به پناهندگان، از درب پارلمان خارج می شدم مورد تهاجم اوباشان مجاهد قرار گرفته و اتفاقاً غریبی داستان این جاست، وقتی یک ایرانی مورد حمله تروریستها آن هم در مقابل پارلمان اروپا قرار گرفته در همان لحظه یک نویسنده و نماینده سابق پارلمان انگلیس، در صحنه حضور داشته که اقدام به کمک می کند ولی متاسفانه خودش نیز مورد ضرب و شتم تروریستها قرار می گیرد.

دوست عزیز که هنوز شما را ندیدم و در آن درگیری شبانه توجه ای به این امر نداشتم، من نیز مثل شما نویسنده هستم، اما تجربه من و مسایل و مشکلات کشورم ایجاب می کرد تا طی 25 سال اخیر در مورد فرقه ها و تروریسم بنویسم. همچنین، من هم مثل شما به خاطر کمک به دیگران بارها با خطر جانی مواجه شدم. لذا خواهشم از شما این است که در رابطه با کمک به یک ایرانی و ظلمی که از یک گروه به ظاهر ایرانی دیگر، تجربه کردید، حساب تروریستهای مجاهد را از حساب مردم صلح دوست ایران جدا نمایید.

در خاتمه این نامه تشکرآمیز، برای شما مک شین عزیز آرزوی سلامتی و برای مردم اروپا و جهان آرزوی صلح و دوستی دارم.

مهدی خوشحال/ آلمان/ بیستم دسامبر 2017

Thanking Denis MacShane, Writer and Former MP

Dear Denis MacShane,

I am Mehdi Khoshal, a resident of Germany. I would like to thank you for

your humanitarian intervention and say sorry if you also received any

injuries due to your attempt to rescue me. I would like to start my letter

with a line from the famous Iranian poet Sadi:

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

I am the person who, on Wednesday sixth of December, was an invited

guest to a Seminar in the European Parliament in Brussels about

refugees. After the seminar, when I left by the main door of the

European Parliament I was attacked by the Mojahedin Khalq thugs. At

the same time something extraordinary happened. It is extraordinary

when an Iranian is being targeted by terrorists in front of the buildings

of the European Parliament and at that exact moment a writer and

former British MP is present and tries to help but unfortunately, he

himself is now at the receiving end of beatings and attacks by these

terrorists.

Dear friend, who I have not seen and did not give any attention to on

that evening while being beaten, I am also a writer in my own right. But

my past experience and the problems involving my country have

brought me to write about cults and terrorism over the past 25 years. I

also, as have your good self, been targeted and faced life threatening

attacks while trying to help others. Considering the helping hand you

extended to an Iranian under attack and considering that you have paid

a price by being attacked by the same perpetrators, I urge you to

separate the experience of encountering the Mojahedin Khalq (Rajavi

cult) with the normal behaviour of Iranian people who are certainly a

peace-loving nation.

Finally, I would like to wish you good health and for the people of

Europe friendship and peace.

Yours kindly,

Mehdi Khoshal

Germany, December 20, 2017