نجات دهنده ای که کتک می خورد

نجات دهنده ای که کتک می خورد

لینک به منبع (انگلیسی)
ترجمه ایران اینترلینک

خاطرات یک لندنی: دنیس مک شین Denis MacShane قهرمانانه کتک می خورد.

در خاطرات امروز: نماینده سابق مجلس عوام انگلستان از حزب کارگر دنیس مک شین نجات دهنده ای که کتک می خورد.

منتشر شده در روز پنجشنبه 7 دسامبر 2017

دنیس مک شین قهرمان

حمله مزدوران مجاهدین خلق مریم رجوی به نماینده مجلس انگلییس

سر به سر دنیس مک شین نگذارید. نماینده سابق مجلس عوام انگلستان از حزب کارگر، نویسنده کتاب نیکوکاران خوب در بروکسل، می گوید که او دیروز برای کمک به مردی که دمجر خیابان مورد حمله قرار گرفت وارد شد که منجر به کتک خورد خودش گردید.

او دیروز در توئیتر خود مطرح کرد: “در مقابل پارلمان اروپا ارازل و اوباش مجاهدین خلق ایران با خشونت تمام به یک مردم مسن حمله ور شدند و او را با چماق کتک زده و زیر لگد گرفتند. من به آنها گفتند که این کار را تمام کنند، اما آنان با همان چماق ها به من حمله کردند و با مشت و غیره مرا کتک زدند”.

مک شین یک وزیر سابق اروپاست که مدت زیادی را در بروکسل سپری کرده و در خصوص مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فعالیت و اظهار نظر می نماید. او دو کتاب در خصوص این موضوع نوشته است.

پیگیر شدیم که آیا حالش خوب است؟ مک شین پاسخ داد: “خوبم، فقط یک حمله توسط تعدادی دیوانه بود. هیچ پلیسی در نزدیکی نبود. من سعی کردم آنها را متوقف کنم. آنان حمله ور می شدند و فریاد می کشیدند. ولی نهایتا آنان به خود من حمله کردند.”

پارلمان اروپا، در لئوپولد چهارم در بروکسل، قاعدتا باید تحت حفاظت کامل پلیس باشد، یا حداقل تعدادی نگهبان امنیتی مراقب اوضاع باشند. مجاهدین خلق ایران یک سازمان سیاسی است که خواهان سرنگونی رژیم ایران است.

مک شین مشغول کارهای روزمره خودش بود، اگرچه قدری غافلگیر شده بود اما ظاهرا تأثیر بسیار کمی در ماجرا داشته است. او می گوید: “حداقل من این امکان را فراهم کردم که یکی از قربانیان بتواند فرار کند. تصور نمی کنم من قبل از آن زمان مورد حمله مجاهدین قرار گرفته بودم.”

*