معنی حقوق بشر در دستگاه فرقه تروریستی رجوی

معنی حقوق بشر در دستگاه فرقه تروریستی رجوی

لینک به منبع

معنی حقوق بشر در دستگاه فرقه تروریستی رجوی

سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه مستمرا دم از حقوق بشر می زنند و خود را به دروغ مدافع سر سخت آزادی بیان و حقوق بشر می دانند و همچنین هر سال در روز جهانی حقوق بشر که دهم سپتامبر می باشد یک سری اراجیف تکراری را تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح می کنند ولی عملا صد و هشتاد درجه عکس اهداف اصلی منشور حقوق بشر حرکت می کند و برای روشن تر شدن این موضوع نگاهی گذرا بیندازیم به عملکرد فرقه گرا یانه و تروریستی رجوی که کاملا بیانگر آن است که این فرقه تروریستی نه تنها هیچ بویی از آزادی و حقوق بشر نبرده است بلکه کاملا عملکرد ضد حقوق بشری و آزادی دارد.

فرقه تروریستی رجوی در حالی دم از حقوق بشر می زند که در مناسبات استالینی اش نیروهای سازمان تحت شدیدترین سرکوب ها و سانسور و خفقان قرار دارند و آنها را از داشتن کمترین حق انتخاب و آزادی بیان و انتقاد از مسئولان محروم هستند و همچنین آنها را با انواع اقسام بیگاری ها تحت شدیدترین فشار های جسمی قرار می دهد که تعداد زیادی از همین نیروهای نگون بخت بخاطر کارهای سخت نظیر جابجایی مهمات کمری شده و یا دست و پای شان ناقص شده است و همچنین آنها را با انواع اقسام نشست های تشکیلاتی نظیر عملیات جاری و غسل هفتگی مورد تفتیش عقاید و مغز شویی قرار داده و بدین وسیله آنها را تحت شدیدترین فشار های روحی و روانی قرار داده است که در این رابطه  بخاطر همین فشار های شدید روحی و روانی ما شاهد خودکشی های زیادی در این مناسبات قرون وسطایی بودیم. همچنین فرقه تروریستی رجوی از افراد زیر هیجده ساله در عملیات تروریستی استفاده می کرد که این برخلاف منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد. و همچنین نیروهای سازمان را با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم  از حق داشتن زن  و فرزند محروم کرده است.

این سازمان فرقه گرا و تروریستی در حالی خودش را حامی حقوق بشر و آزادی مردم ایران می داند که خانواده های نیروهای سازمان را که بخشی از مردم ایران هستند نه تنها  از  اولیه ترین حقوق شان یعنی یک ملاقات کوتاه با عزیزان شان محروم کرده است بلکه آنها را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار می دهد.

این سازمان فرقه گرا و تروریستی در حالی خودش را حامی حقوق بشر و آزادی بیان می داند که تحمل شنیدن کوچک ترین انتقادی را از مخالفان و بطور خاص جدا شدگان را ندارد و پیوسته ما در اروپا شاهد حمله تروریستی اوباشان به اکسیون های اعتراضی نیروهای جدا شده و ضرب و شتم آنها هستیم و در این رابطه اخیرا در آستانه روز جهانی حقوق بشر در پارلمان اروپا به دستور مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی اوباش فرقه به دو تن از جدا شدگان حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این سازمان فرقه گرا و تروریستی در حالی خودش را حامی حقوق بشر و آزادی بیان مردم ایران می داند که با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان همسویی کامل علیه منافع ملی مردم ایران دارد و خواستار جنگ و تحریم شدید علیه مردم ایران می باشد. و همچنین در زمان صدام حسین به دستور ایشان تحت عنوان عملیات سرنگونی کلی از همین هموطنان عزیز مان را کشته و زخمی کرده است.

از این موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط فرقه تروریستی رجوی زیاد است و از نظر بنده مهمترین دلیلی که باعث نقض فاحش حقوق بشر توسط فرقه تروریستی رجوی می باشد اینست که این سازمان بصورت فرقه ای اداره می شود و نه تنها راه حل های مسالمت آمیز و گفتمان و صلح جویانه را قبول ندارد بلکه به شدت معتقد به راه حل های تروریستی و خشونت و جنگ طلبانه میباشد و روی آن اصرار می ورزد. بنابراین نمی شود که یک فرقه تروریستی با افکار و عملکرد تروریستی طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان باشد و بقول معروف افعی هیچ وقت کبوتر نمی زاید.

لذا این یک دوغ بزرگی بیش نیست که سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه خودش را حامی حقوق بشر و آزادی بیان بپندارند و آنها با اراجیف تکراری تحت عنوان حمایت حقوق بشر و آزادی بیان  که با عملکرد شان صد و هشتاد درجه فرق دارد کسی  را نمی توانند بفریبند و بیشتر دست خودشان را رو می کنند و دروغپردازی های شان نزد همگان عیان می گردد.

*