عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 09.12.2017

روز 6 دسامبر  بنابر دعوت قبلى در يك كنفرانس حقوق بشر و وضعيت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدين (فرقه رجوى) شركت كردم.

در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زيادى از قداره بندان و چماق داران رجوى حضور داشتند به محض ديدن هيئت جدا شده شروع به فيلم و عكس بردارى كردند و هيئت جدا شده را علنا تهديد به مرگ مي كردند. هنگام ورود به ساختمان پارلمان، وجود شالاتانيزم سازمان و تهديداتى كه بر عليه ما داشتند به مسئولين آنجا گوشزد كرديم و وارد جلسه شديم و تلاش فرقه و لابيهاى شان براى اخلال در حضور هيئت جدا شده، به جايى نرسيد و ما در جلسه مذكور شركت كرده و يكى از اعضاى اين هيئت در جلسه در رابطه با وضعيت اسفبار افراد اسير در تشكيلات فرقه رجوى در البانى و مسئله ايزوله كردن آنها در يك نقطه  توسط مريم رجوى، به سخنرانى و افشاگرى پرداخت و خواستار رسيدگى سازمانهاى حقوق بشرى اروپا به اين موضوع شد.

قبل از اتمام برنامه، ساعت پنج و سى دقيقه عصر، من و دوستم كه از المان آمده بوديم بعلت كمبود فرصت براى برگشت زودتر از جلسه خارج شده و ميخواستيم به کشور آلمان برگردیم. هوا كاملا تاريك شده بود كه از درب سالن پارلمان بيرون رفتيم. هنوز ده متر دور نشده بوديم كه يك دفعه با هجوم گله وار قداره بندان و چماق به دستان رجوى روبرو شديم كه به سمت ما حمله ور شده و تهديد به كشتن ما كردند. تقريبا ده تا پانزده نفر روى سر من ريختند و ناجوانمردانه با مشت و لگد و سلاح سردی كه در دست داشتند به بدنم ضربه وارد ميكردند و تهديد ميكردند كه ديگر طرف پارلمان اروپا پيدايم نشود. تقريبا اين وضعيت پنج دقيقه به درازا كشيد و من با تمام توان فرياد ميزدم، رجوى تروريست و مريم رجوى تروريست، و فشار مى آوردم كه خودم را به سمت درب سالن بكشانم و از انتظامات آنجا كمك بگيرم و اينكار هم انجام شد و به محض اينكه افراد انتظامات، ورود پيدا كردند چماقداران رجوی مثل موش هر كدام به سمتى فرار كردند.

من جريان تروريستی و چماق بدستى و شارلاتانيزم مريم رجوى را براى افراد انتظامات آنجا توضح داده و درخواست دستگيرى افراد مهاجم را كردم كه تقريبا بعد از ده دقيقه پليس به آنجا رسيد و گزارش كامل را به پليس دادم و افرادى هم كه از مردم عادى آنجا حضور داشتند و عكس از صحنه و افراد گرفته بودند، به پليس داده و يك گروه سه نفره از آنها توسط پليس بازجويى شدند و بعد از آن من به بيمارستان منتقل شدم و مورد درمان و آزمايش قرار گرفته و اين پرونده با حضور پليس و شكايت رسمى در دست رسيدگى است.

افراد قداره بند و تروريستى كه در اين حمله شركت داشتند و من توانستم آنها را شناسايى كنم، عبارتند بودند از، سیاوش ربیعی از لندن، جلال شریفی از البانی که مريم رجوى أو را به صورت قاچاق از البانى آورده بود( يادآور شوم جلال شريفى شوهر قديمی مژگان پارسايى است كه به جاسوس و شكنجه گر ترسو در درون تشكيلات رجوى معروف است)، موسی فیض، محمد اطمینان، محسن شریفی، وحید بابا خانی، زهره شیرمحمدی، سیما در پوشش خبرنگار، محمود ائمی، احسان اقبال در پوشش خبرنگار، حمید  و تعداد دیگری که با پوشاندن سر و صورت خود قابل شناسایی نبودند. اين پرونده بسته نشده و در حال رسيدگى است.

حال خطابم به مريم رجوى است كه فكر ميكند با اين اعمال تروريستى و إيجاد رعب و وحشت در دل منتقدين و جدا شده ها كه افشاگر ماهيت واقعى اين زوج تروريستى هستند، به پس كشيدن از افشاگرى عليه فرقه خود وا دارد اما بايد به اين پير عجوزه و شوهر گور به گور شده اش گفت، مكتب شما تماما ارعاب و وحشت و اعمال تروريستى و شكنجه و سركوب بوده و هست، ما را ميخواهى با كتك كارى و با تهديد به كشتن بترسانى!؟

خانم عجوزه، سخت در اشتباه هستيد اگر چنين افكار احمقانه اى را در سر داشته باشيد. زيرا كه ما جدا شده ها بيش از بيست سال با همين كتك كارى و قداره بندى قلاده هاى زنجير بدستت در تشكيلات، روبرو بوده ايم و روزانه شكنجه ميشديم، با اين كارهايتان نه تنها عزم ما را بر افشاگرى، راه به فزونى ميبرد، بلكه چهره تروريستى و كريه خود را نزد افكار جامعه اروپايى روز به روز نشان ميدهيد. همانگونه كه خودم شاهد اظهار نظر شهروندان بلژيك كه ناظر بر رفتار تروريستى تان بودند به خوبى بيان كرده و در كمك به من و شهادت به پليس نيز پيش قدم بوده و از اعمال پليدتان به شدت منزجر بودند، فكر كنم شما بهتر است برويد جايى كه تتمه داعش آنجا حضور داشته باشد. چرا كه قانون و منطق و مكتب شما با هيچ جاى دنيا، همخوانى و سنخيتى ندارد جز پيش برادر خوانده هايتان، داعش و القاعده و لاغير.

لذا من بعنوان فردی که نیمی از عمرم را در این فرقه سپری کرده ام بخوبی واقفم که مریم قجر، بعنوان یک عنصر خطرناک و از قماش داعش است و باید لانه فسادش در اور فرانسه تعطیل و از فرانسه اخراج شود. حضور این زنک حامی تروریست در پارلمان اروپا، یک دهن کجی آشکار بر علیه موازین حقوق بشر است. پارلمان اروپا، جای مریم قجر داعشی نیست و از مقامات قضایی بلژیک خواستارم که شکایت بنده و دوستم که وحشیانه مورد حمله و هجوم تروریستهای مریم قجر قرار گرفته ایم، بطور کامل پیگیری نموده و مجرمین را به سرای اعمالشان برسانید.

„پایان“