بازهم فاجعه ای دیگر در ایران و دورجدیدی از مرده خوری های فرقه رجوی

لینک به منبع

بازهم فاجعه ای دیگر در ایران و دورجدیدی از مرده خوری های فرقه رجوی

فرقه  تروریستی رجوی در اوج دجالگری و ارتجاع گری و دریوزگی بازهم برخونهای ریخته شده در خاک ایران زمین خودش را دخیل میداند و شروع کرده بر نمک پاشیدن بر زخمهای ملتی که همه چیز خود را در اثر زلزله از دست داده اند و بی خانمان شده اند.

مریم قجر شروع کرده به دادن اطلاعیه پشت سرهم و خودش را داغدار ملتی محروم و ستم کشیده میداند و از طرفی فیلمها و صحنه های دلخراشی راکه در شبکه های اجتماعی از مناطق زلزله زده پخش میشود را با ادیت کردن و صدا گذاشتن در سیمای خود پخش !!!؟میکنند و در آخر هم میگویند خبر نگار اعزامی از سیمای آزادی .

این فرقه ترو ریستی رجوی هرگز در میان توده ها جایی ندارد و نداشته است و هیچ گونه کمک و همیاری از طرف این فرقه ترو ریستی برای این ملت ستم دیده متصور نخواهد بود آری مردمی که با دست خالی به کمک هموطنهای خود رفته اند نیازی به این خیمه شب بازی های پوشالی فرقه رجوی ندارند که بیایند در برنامه سیمای زندانی این را بگنجانند که مردم دارند به فرقه ترو ریستی و حسابهای بانکی آن در خارج از کشور پول پرداخت میکنند تا از طرف این فرقه به مردم در داخل ایران رسانده شود مگر مردم بیکار هستند که کمک های خودشان را بدهند دست یک مشت مزدور و وطن فروش و بعد از دست این جانیان به دست این جان باختگان و مال باختگان برسد .

باز اینهم از ترفند های فرقه ای است که میخواهد نشان بدهد در داخل و خارج از ایران فعالیتهای خود را افزایش داده است تا بتواند کمک کاری باشد برای این ملت ستم دیده آری من و مایی که سالیان سال در درون این فرقه بودیم خوب میدانیم که اینها چطوری از مرده ها قهرمان میسازند و اشک تمساح برای از دست رفته گان میریزند و چه طوری بجای مرهم گذاشتن بر زخمهای زنده ها  اتش میگذارند و نمک میپاشند و برای خود توشه و سرمایه ای دست و پا میکنند. امروزه تمامی مردم ایران زمین یک صدا و یک پارچه به پا خواسته اند برای کمک به این مردم داغدار و ستم کشیده از پیشکسوتان ورزش تا پیشکسوتان هنرو دیگر اقشار جامعه از دست رفتن ده ها امدادگرو خلبان و نیروهای ارتش که در این همیاری جان باخته اند تا هر کودکی که کاپشن تن خودش را در خیابان در می آورد و به هلال احمر میدهد برای کمک به هموطن خودمردمی که با هر وسیله و امکانی که در اختیار دارند شتابان کمک میکنند تا امکانات رفاهی به دست این عزیزان و آسیب دیدگان برسد

اما در عوض فرقه ترو ریستی رجوی در اوج لاشخوری و دریوزگی سیاسی آمده خیمه شب بازی به راه انداخته و خودش را نخود آش کرده و میخواهد برای مردم کمک مالی جمع کند و با این کار پولهای کثیف خودش را سفید کند و ازطرفی هم خودش رادایه مردم جلوه دهد

در آخر باید بگویم من و مای ایرانی بر تمامیت این فرقه ترو ریستی به سرکردگی مسعود و مریم رجوی تف انداخته و میگوئیم دم خود را بر دوش خود بگذارید و گورتان را از صحنه گم کنید

لعنت بر رجوی و آل رجوی و هرآنکس که خونخوار و مرده خوار هست

سید امیر موثقی

آلمان :کلن

*