دل پر خون عربستان و فرقه رجوی از حزب الله لبنان

لینک به منبع

دل پر خون عربستان و فرقه رجوی از حزب الله لبنان

سناریوی داعش یا به زعم فرقه رجوی، عشائر انقلابی عراق به پایان خود رسید وعربستان و متحدینش از این سناریوی خونینی که به راه انداختند،نه تنها به هیچ دست آوردی نرسیدند ،بلکه این توطئه باعث ایجاد اتحاد مردم غیورعراق در دفاع ازکشورخود وحضور در صحنه های مستقیم رویارویی نظامی تحت عنوان نیروهای مردمی عراق یا حشد الشعبی با جریان تروریستی داعش یا همان عشائر انقلابی آدمکش شد.

اما از عراق مهمتر،شکست داعش در سوریه که بدون حمایت حزب الله لبنان و کمکهای حکومت ایران امکان پذیر نبود،عامل اصلی جیغ های بنفش عربستان ، متحدینش و فرقه رجوی است.

شکست داعشی که با دلارهای نفتی عربستان ، قطر، امارات متحده عربی وهمچنین کمکهای وسیع ترکیه در دل آشوب زده کشور سوریه بوجود امده بود،همه امیدها و نقشه های عربستان ومتحدین سوری و غیر سوری آنها از جمله بعضی از کشورهای اروپایی و امریکا را در کنترل آینده سوریه وقطع نفوذ ایران در این کشور را نقش بر آب کرد.
اکنون شیوخ وهابی عربستان در سناریویی دیگر قصد دارند با ایجاد توطئه ای جدید ،لبنان را به سوریه ای جدید تبدیل کنند،زهی خیال باطل.

جنگ سوریه آنقدر برای عربستان ومتحدینش و غرب پر هزینه وبدون دست آورد بوده که بنظر میرسد شرکای غربی و حتی عربی عربستان مثل مصردیگر حاضر نیستند با طناب پوسیده وهابیون سعودی وارد چاهی دیگر و جنگی دیگر شوند.

به هر حال امروز ،چند سال از روزی که فرانسه ،انگلیس،عربستان ،ترکیه،امریکاوبسیاری دیگر از متحدینشان برای پایان دادن به جنگ خونینی که در سوریه جان صدها هزار زن و کودک بیدفاع را میگرفت،اما حاضر به حضور نمایندگان دولت سوریه و ایران در مذاکرات صلح سوریه نمیشدند، میگذرد.اما شرائط امروز سوریه و دولت بشار اسد نشان از بر عکس در آمدن همه معادلاتی را دارد که عربستان و غرب آرزو داشتند و در رسیدن به آن از هیچ جنایت و دروغی تا به امروز کوتاهی نکردند.

چقدر سایتهای فرقه رجوی در آن ایام سینه چاک میدادند ونعره شادی سر داده و از سقوط دولت بشار اسد وهمینطور به دنبال آن حکومت ایران اخبار و تحلیلهای رنگارنگ و البته آبکی بیرون میدادند.

آری مواضع غرب در برابر مسئله سوریه کم کم با تضعیف وشکست داعش در عراق و سوریه،تغییر کرد و موقعی که دیدند با وجود ایران و حزب الله لبنان قادر به سرنگون کردن دولت اسد و روی کار آوردن دولتی مورد نظر غرب و عربستان  نیستند،اکنون در پی گرفتن انتقام هستند.

اما همانطور که گفته شد در شرائط فعلی،تهدیدو جنگ روانی تبلیغی عربستان و  متحدینش علیه حزب الله که اینبار با حضور بازیگر جدید یعنی اسراییل همراه است، همراهی لازم شرکای غربی و امریکا را نتوانسته است بخود جذب کند.

اما در این میان ،عصبانیت و خشم سران فرقه رجوی درست به مانند سران عربستان ازحزب الله لبنان را میتوان براحتی با نگاهی به سایتهای فرقه رجوی متوجه شد.
آری اعلام پیروزی دولت اسد که نه تنها توسط روسیه وحزب الله لبنان،بلکه از طرف مقامهای سازمان ملل و خود نظامیان بالارتبه امریکا اعلام شد،آب سردی بود که برای هزارمین بار روی دست سران فرقه رجوی ریخته شدویکبار دیگر آنها را از لیسیدن ماست تغار شکسته،محروم کرد.

اما شاید تنها سود و دست آوردی که جنگ سوریه برای فرقه رجوی داشت،سرگرم کردن اعضا این فرقه در آلبانی با اخبار صد در صد دروغ وهیاهوهای تبلیغی فرسوده شده طی دهه ها ودادن امیدهای واهی و پوچ مثل سی سال گذشته به آنها بوده است.

برای چند سال متوالی سایتهای فرقه رجوی با دوز و دغل اخبار مربوط به مسائل منطقه از جمله سوریه و عراق را با وارونه نمایی وقلب واقعیت به خورد تنها شنوندگان و خوانندگان احتمالی خود یعنی اسیران مستقر در آلبانی و ته مانده هایی از هوادارانشان در کشورهای مختلف میدادند.اما اکنون ماهیت تحلیلهای سراب گونه وباطل تبلیغات فرقه رجوی در باره اوضاع منطقه از جمله در سوریه و عراق،مثل تمامی تحلیلها وسیاستهای دیگرشان در گذشته ،برای همه از جمله اسیران مستقر در آلبانی روشن شده است.

متاسفانه در طی این چند سال فرقه رجوی با بی پرنسیبی تمام با خود فروشی واظهارنوکری خود به ارباب جدید،یعنی سیدالرییس ملک سلمان وهابی،وحمایت از جنایات و بچه کشی های آل سعود در کشورهای شیعه نشین،بار دیگر چیزی کسب نکردند مگر تنفر بیشتر از گذشته ایرانیان داخل و خارج از کشور علیه خود را.
در پایان توجه شما خوانندگان عزیز را به مقاله ای که درسایت بی بی سی منتشر شد را جلب میکنم.

http://www.bbc.com/persian/world-features-41959046

والسلام
نادر کشتکار
آلمان

*