!جناب آقاى جاستين ترودو، نخست وزير محترم كانادا

!جناب آقاى جاستين ترودو، نخست وزير محترم كانادا

!جناب آقاى جاستين ترودو، نخست وزير محترم كانادا

با توجه به اينكه دولت محترم شما به مسأله حقوق بشر حساس است و اين يكى از نكات برجسته آن در مورد حقوق تضييع شده انسانهاست و در شوراى حقوق بشر سازمان ملل، فعال در اين زمينه هستيد توجه شما را به نكاتى جلب مينمايم كه با چشم خود ديده و با گوشت و پوست خود موارد نقص حقوق أوليه انسانى را لمس كرده ام، لذا وجدان انسانى شما را داور در اين قضيه قرار ميدهم و اميدوارم طبق مسئوليت انسانى و وجدانى كه در شما وجود دارد، پيگير محكوميت مسبین چنين جناياتى در آن ارگان سازمان ملل باشيد.

اينجانب عبدالكريم ابراهيمى، به مدت بيست و پنج سال محصور در تشكيلات مخوف و ضد انسانى سران سازمان مجاهدين خلق بنام ارتش به اصطلاح آزاديبخش ايران، در كشور عراق و قرارگاه اشرف كه تحت رهبرى مسعود و مريم رجوى، اداره ميشد بوده ام.

اين تشكيلات، فرقه اى بسته است كه اعضاى آن بيش از سى سال است كه ارتباطى با دنیای بيرون ندارند. از دنياى ارتباطات امروزى در درون تشكيلات خبرى نيست. هر چه وجود دارد، عقائد خرافاتى رجويسم است كه با اهرمى به اسم انقلاب ايدئولوژيكى براى در اختيار گرفتن جسم و روح و روان افراد ابداع شده و عملكرد آن  فقط در مغزشويى و ربوتر ساختن از افراد براى اجراى فرامين رهبرى اين سازمان است كه بدون كم و كاست اجرا ميشود. اهدافى كه اين سازمان را به يك فرقه خطرناك تروريستى تبديل كرده است و در عراق و ايران دست به جنايات فجيعى در كشتار و ترور انسانهاى بيگناه زده است و ذيلاً خلاصه وار اشاره مينمايم:

الف، در دهه نخست انقلاب ايران بر عليه حكومت سلطنتى شاه يعنى بلافاصله بعد از سرنگونى شاه وقتى كه مسعود رجوى بختى براى كسب قدرت پيدا نكرد، به ترورهاى كور و وحشيانه از مردم عادى و كسبه و كوچه و بازار شهرهاى ايران بخصوص در شهر تهران مبادرت ورزيد و دوازده هزار انسان بيگناه را به خاك و خون كشيد و آنان را با وحشيانه ترين شيوه هاى ضد انسانى به قتل رساند و مثله كرد، اعمالى تروريستى كه امروزه توسط داعش در سوريه و عراق بر عليه مردم عادى اين كشورها صورت ميگيرد.

ب، اين سازمان حتى در بدو تشكيل به ترورهاى ناجوانمردانه ای دست ميزد و ترور مستشاران آمريكايى در ابتداي دهه پنجاه گواه اين رويكرد تروريستى اين سازمان بوده و هست.

پ، اين سازمان در عراق اهرم دست ديكتاتور  آن يعنى صدام حسين، بوده و با اجراى بمب گذارى در أماكن عمومى شهرهاى ايران مردم بيگناه را به خاك و خون ميكشيد، همچنين در سال 1991 ميلادى در عراق، رجوى دست به كشتارى وحشيانه از أكراد عراق دست زد و قتل عام خونينى راه انداخت كه خودم شاهد چنين كشتارى بودم و در مناطقى مانند جلولا و خانقين و طوزخرماطو، اين جنايات صورت گرفت كه شواهد متعدد آن موجود است.

پ، اين سازمان در جنگ ايران و عراق و بعد از پذيرش قطعنامه صلح توسط ايران در سال ١٩٨٨ ميلادى، با تهاجم به خاك ايران باعث كشته شدن پنجاه و پنج هزار نيروى ايرانى كه بيشتر آنها از مردم عادى بودند كه از شهرهاى مرزى به خاطر اين هجوم فرار ميكردند و نيز طبق آمار سازمان بيش از هزار و سيصد نفر از تشكيلات خودش را به كشتن داد كه باعث جريحه دار شدن مردم ايران و خشم آنها نسبت به اين تشكيلات تروريستى گرديد.

اين سازمان با رويه اى تروریستی و وحشت، افراد تشكيلات خود را به شدت سركوب ميكرد و هر گونه صداى اعتراضى را در نطفه خفه مي کرد. افراد ناراضى و منتقد خود را زندان، شكنجه و سربه نيست ميكرد و ميكشت  و يا به دست مخابرات عراق مي سپرد كه در زندان معروف أبوغريب، افراد اسیر پوسيده شوند.

جناب ترودو!

رهبرى اين سازمان با نيات شيطانى و شيطان سازى و با خرج پولهاى هنگفت براى خريد لأبى و لابيگرى و وارونه نشان دادن واقعيات، ميخواهد ميان دو ملت ايران و كانادا، فاصله بيندازد و با فرار به جلو و با طرح مسائل انحرافى در كشتار و ترور بين دولت مردان كشور شما زمينه براى به كرسى نشاندن نيات سوء خود فراهم نمايد. لذا از شما و دولتمردان كشورتان، تقاضا دارم فريب لابيگرى اين سازمان را نخورند و به حاى آن پرونده تروريستى و ضد بشرى اين سازمان را به جريان بيندازند كه اينجانب يكى از قربانيان عملكرد اين سازمان در اين مورد هستم. موفق باشید.

 با احترام، عبدالكريم ابراهيمى، آلمان

:رونوشت

 وزیر خارجه کانادا-

– مدير كل بخش حقوق بشر وزارت خارجه كانادا

– سفير كانادا در سازمان ملل