فريبى به نام احياى تشكيلات و جلوگيرى از ريزش نيرو

فريبى به نام احياى تشكيلات و جلوگيرى از ريزش نيرو

فريبى به نام احياى تشكيلات و جلوگيرى از ريزش نيرو

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 10.09.2017

سالگردى ديگر از سرنوشت سازمان مجاهدين خلق و فرقه امروزى كه توسط مسعود رجوى  بلحاظ سياسى و ايدئولوژى و استراتژى، به قهقرا رانده شد و منفور مردم ایران شده، گذشت.

سازمانى كه در اصول بر پايه توحيد و قسط و برابرى  و بر اصل ضد آمپرياليستى و ضد استثمارى و حامى محرومان، توسط عده اى از انقلابيون بنيانگذارى شد، اما مسعود رجوى آن را از اصول و اهداف أوليه بنيانگذاران، منحرف و براى تثبيت مادام العمر بودن خود در اريكه قدرت رهبرى سازمان با كنار زدن و نابودی و مقهور كردن و به كشته دادن رقباى خود چون سردار موسى خيابانى و على زركش، كليت سازمان را با ازدواج با مريم رجوى كه همسر دوست و همرزمش مهدى ابريشم چى، بود پايه ديكتاتورى خود را در سازمان بنا نهاد و به يك فرقه مخرب با آئين سِكت و كيش شخصيتى تبديل كرد و با تشكيل ارتش به اصطلاح آزاديبخش و دادن اين اهرم بدست ديكتاتور بعث عراق، يك ارتش و سازمان تروريستى سر و سازمان داد كه نمونه هاى اين ايده شوم و اين تصميمات ضد انسانى را در القاعده و داعش امروزه با چشم خود ميبينيم، ارتش و فرقه اى كه با سقوط ديكتاتور بعث، عمر مزدورى و سياسى و نظامى و ايدئولوژى و تشكيلاتى آن پايان يافت و امروز در كشور آلبانى با بحران هويت و ريزش نيرو و فروپاشى مواجه است و شديدترين ضربات را از افشاگرى و روشنگرى اعضاى جدا شده  و بيدارى خانواده هاى اسيران در چنگش، خورده است، به صورتى كه  افراد درون تشكيلات روز به روز ريزش كرده و عرصه را بر رهبرى سازمان بخصوص شخص مريم رجوى، تنگ نموده و در مخمصه قرار داده است.

بنابرين، مريم رجوى در نهايت فريب و حيله گرى خود و شوهر مفقود شده يا بعبارتي گوربگور شده اش، با برپايى جشن تأسيس سازمان و انتصاب به اصطلاح مسئول اول فرقه و انتخاب كانديد معاونين و همرديفان او از دختران ميليشيا براى روحيه دادن و فريب افراد پائين دست در تشكيلات، ميخواهد مرحمى بر زخم چركيده و لاعلاج فروپاشى و ريزش نيرویی بگذارد، اما بايد به اين عفريته جهل و جنايت، گفت به هر ترفند و حقه اى متوسل شويد، ديگر قادر نخواهيد بود جلوى سيل جريان وار ريزش نيروها را بگيريد.

توسل جستن تان به جنايتكارترين فرد حاضر در رجال سياسى آمريكا يعنى جان مكين و آوردن او به آلبانى براى روحيه دادن به افراد به كجا ختم شد!؟

ديديد كه ريزش نيرو روندى صعودى را براى شما رقم زد!  غلطيدن تمام عيار در دامان آمپرياليسم و چشم دوختن به آمريكا براى نشاندن شما بر اريكه قدرت در ايران، خواب پنبه دانه اى است همانگونه كه اربابتان صدام حسین ديكتاتور، توانست شما را به تهران ببرد، ارباب جديد شما را هم به تهران خواهد برد . درثانى، به فرض اينكه ملاها در ايران محو شدند با تمامى مردم ايران كه دشمن و تشنه به خونتان هستند، چكار خواهيد كرد؟

  اميد است روزى برايشان ديگر سودى نداشته باشيد و كٓت بسته شما را در تهران تحويل دهند تا آنوقت جوابگوى تمام جنايات خود و شوهرت باشيد.

 خبرهاى دريافتى از دوستانم در آلبانى، اين است كه مريم رجوى براى افراد حاضر در آلبانی تكليف كرده است كه تا بهمن ماه سال ٩٧ تعهد دهند كه از سازمان جدا نشوند و براى آنها روضه خوانى كرده است كه حكومت ملاها در ايران تا آنوقت تعيين و تكليف خواهد شد و ملاها توسط آمريكا جارو ميشوند و براى استدلال خود به تشكيل ارتش مردمى در داخل ايران اشاره كرده كه آماده و مسلح ميباشند و زمينه ساز استقبال از آنها هستند و مسخره تر و خنده دارتر اينكه يك فيلم برايشان به نمايش گذاشته شده اند كه چهار نفر با شعار ارتش آزاديبخش در حال حمل پرچم فرقه و ارتش آزاديبخش، است و در يكى از كوههاى ايران گرفته شده و اينرا به خورد افراد ميدهند كه نيروى رزمى با سلاح در ايران آماده است تا زمينه فراهم شود و اقدام كنند.

آخر كسى نيست به اين خانم رجوى ابله بگويد كه خودت را بيشتر در معرض تمسخر افراد در اسارتت قرار نده! ديگر دوران فريب از اين نوع دجالگريهاى پوچ و سر كارى گذشته است. اين افاضات براى دوران اربابت صدام حسين، كارايى داشت كه با مشت آهنين به خورد افراد ميداديد و صداى هر گونه مخالفتى را در نطفه خفه ميكرديد، مگر كور تشريف داريد و نميبينيد كه ديگر افراد برايتان تره خورد نميكنند و ريزش نيرو روزانه شده است.

بس كنيد لطفا به مخالفتها توجه كنيد، ببينيد كه چقدر، حتى صورى هم شده پاى چنين تعهدى خواهند آمد. مطمئناً پوزه ات به خاك ماليده ميشود و اكثر نفرات ناراضى هستند و زير بار چنين تكليفى نخواهند رفت.

„پایان“