!دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟

!دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟

لینک به منبع

دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟!

۳۱مرداد ۱۳۹۶ ـ ارسال شده از طرف آقای نوید ـ امضا محفوظ ـ با تشکر از ایشان

عمده مطالب یک نوشته که از رسانه های رجوی برگرفته شده وعمدتا در ۶محور تنظیم وجواب های مختصر ومفید من به تک تک قسمتهای انتخاب شده بشرح زیر است:

” ۱- بیست و نهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم آخوندی، در جلسه یی در حضور خانم مریم رجوی و شماری از شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری از آمریکا و اروپا و شمار زیادی از مجاهدین در تیرانا برگزار شد… خانم رجوی تأکید کرد: رویکرد با این جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی آزمایش وفاداری جامعه بین‌المللی به ارزشهای حقوق بشری است “.

حضور یک شخصیت حقوق بشری در جلسه ای که مریم رجوی معلوم الحال برگزار میکند ، محل شک وتردید وسبب حرف وحدیث است !

این شرکت کنندگان دراین جلسه ی کذائی ، اگر درد حقوق بشر داشتند ، دردرجه ی اول باید ازاتهامات زیادی که متوجه این خانم  حی وحاضراست سئوال می کردند وآنگاه به سراغ کسانی که بعید که بتوانند با آنها ارتباطی برقرار نمایند ، می رفتند!

بااین وصف معلوم میشود که این حاضران در مراسم خیمه شب بازی مریم خانم ، غم چیزهای زیادی را داشتند الا حقوق بشر!

و درمقابل، خانم مریم رجوی این پرروئی خاص را دارد که آنها را بعنوان ” جامعه ی بین المللی ” به خورد خلق اله بدهد!

و:

” ۲- خانم کری کندی در این جلسه خطاب به جمعیت گفت: «شما تلاش می کنید دولتی را که مبتنی بر انسانیت و عطوفت و عشق به یکدیگر است و نه بر رنج و سرکوب، به کشورتان ببرید و در این امر تمامی جهان با شماست. و من مفتخرم که امروز در این مسیر در کنار شما هستم. چرا که ما به آزادی اعتقاد داریم. ما در همبستگی با مردم ایران علیه آخوندهایی که مسبب وحشتهای بازگو نشده یی در کشور عزیز شما هستند، در کنارتان ایستاده ایم. آخوندها مردم ایران را از غرور میراث فوق العاده شان، که در سراسر جهان مورد تحسین است، محروم کرده اند. ایران باید آزاد گردد! ایرانی که اولین منشور حقوق بشر را حدود ۲۵۰۰ سال پیش مکتوب نمود…”.

اگر این خانم نقش مسعود رجوی در ترورها واعدام های متعاقب آن دردهه ی ۶۰ را نمیداند ، بی شعور است ولی اگر میداند وبه روی خود نمیاورد تبهکار!

خانم کری کندی!

براساس کدام عملکرد باند رجوی باین نتیجه رسیده اید که خواهد توانست دولت مبتنی برانسانیت ، عطوفت وعشق را برپا دارد؟!

جریانی که یک سازمان اقلا استقلال طلب ایرانی را به زائده ی امپریالیزم مبدل کرد ، سیستم تفتیش عقاید قرون وسطایی در تشکیلات برقرار کرد ، کودکان منسوبه را از والدین شان جدا کرد وبه ناکجا آباد های اروپا و … فرستاد ، همه ی اعضای گروه غصب کرده اش را مجبور به جدا شدن از همسرانش نمود وبطور فداکارانه ای ؟؟!! تمام وظایف زناشوئی و … را یکطرفه بعهده گرفت ، به کشور خودش که اززخم های عمیق جنگ ۸ ساله رنج میبرد حمله کرد و…

آیا  این گروه به پشتوانه ی این عملکرد درخشان میخواهد عشق وعطوفت را در کشور ایران حاکم گرداند؟!

درمورد این حرف حقوق بشری کذائی حرف وحدیث بسیار است و من هرچه که به تورق تاریخ وبررسی دوران های تکامل بشریت می پردازم ، ابدا نمیتوانم نتیجه بگیرم که در۲۵۰۰ سال پیش  ودراوج جولان روابط برده داری برسراسر گیتی ، حقوق بشری میتوانست درکار باشد!

راست آنست که مسئله ی حقوق بشر در همین چند صد سال اخیر مطرح شده و حاصل غلبه ی سرمایه داری رقابتی براشکال کهنه تر مناسبات اجتماعی بوده وحال که در حال حاضر، این سرمایه داری رقابتی درمقابل امپریالیزم ( سرمایه داری انحصاری ) شکست خورده ، مجددا مسئله ی حقوق بشر رنگ باخته  وحداکثر درسطح آزادی بیانی که به کمک انحصار رسانه ای خفه میشود ، باقی مانده است!

همچنین :

“۳-  پیترو لیوتزی، عضو کمیسیون فرهنگ و کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا در سخنرانی خود گفت:  رژیم ایران همواره و به طور فعال به بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه حمایت می کند و از سازمانهای تروریستی و از شبه نظامیانی که این نقش را برای رژیم ایران بازی می کنند، پشتیبانی می کند. … “.

ایران خاورمیانه را ملک طلق خود نمیداند تا بخواهد هرچه را که مایل بود درآنجا انجام دهد وشما آدرس اشتباهی رفته اید!

این رئیس جمهور امریکا بود که گفت که امریکا کشوری استثنایی بوده ورسالت رهبری جهان باوسپرده شده وبنابراین برهم زننده ی ثبات خاورمیانه را درجای دیگری جستجو کنید!!

مردم ایران بخاطر نداشتن احتیاج یا امکان به واردات مواد خام دیگران وصدور کالاهای صنعتی خود بجای آنها ، هیچ نفعی در نا امنی خاورمیانه ندارد و جستجو نموده وپیدا کنید که چه قدرتی این امکانات واین منافع نامشروع  را تواما دارد!

درادامه :

” ۴- ماریو رابینو، عضو کمیسیون خارجی و کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا نیز در سخنرانی خود گفت: … هیچ منفعت رئال پولتیک، منفعت اقتصادی با رژیم ایران نبایستی قبل از حقوق بشر قرار گیرد. از نورنبرگ، تا لاهه از دادگاه مربوط به یوگسلاوی سابق تا دادگاههای مربوط به جنایت علیه بشریت در افریقا، در آسیا، در امریکا، دیکتاتورها و جنایتکاران سرانجام مجبور شدند که در برابر عدالت و در برابر کشف حقیقت که از طرف جامعه بین المللی دنبال می شد قرار گیرند. و اکنون نوبت جنایتکاران در ایران است “.

واقعا؟!

آیا این اولویت داشتن مسائل حقوق بشری بر منافع اقتصادی شامل حال شما هم میشود جناب پارلمانتاریست ؟!

درصورت نبودن حق الزحمه ، بازهم حاضرید که بخاطر خوشآیند مریم واربابان خارجی اش ازاین حرف ها بزنید؟!

اگر اینهمه برای حقوق انسان ها سینه چاکی نشان دهید ازشما سئوال خواهم کرد که این مسئله شامل اعضای اسیر و یا سربه نیست شده ی مجاهدین رجوی هم می شود یانه؟

چه کسی حقوق این گمنامان زنده ومرده را اعاده خواهد کرد و چرا حقوق خانواده هایی که دهه هاست که حتی به دادن نامه ای به فرزندان اسیر خود توفیقی نیافته اند ، مورد حمایت شما قرار نمیگیرد؟!

درمورد دادگاه های مورد اشاره باید گفت که این محاکمه شدگان براثر شکست حکومت خود به اسارت درآمده بودند و هیچکس را که درکشور خود ودرقدرت باشد نمیتوانند به این دادگاه ها ببرند و آیا شما این محاکمه را ازطریق اشغال ایران انجام خواهید داد!

سئوالم ازاین شخصیت حقوقی آنست که آیا بعد از سرنگونی ژنرال خون آشام شیلی- پینوشه- که بدست عمو سام بقدرت رسیده و صدها هزار نفر را بقتل رسانده بود که هنوز تمامی این قربانیان احراز هویت نشده اند – اقدامی برای محاکمه ی پینوشه کرد واگر نکرد چرا ؟؟!!

همینطور :

” ۵- سناتور اینگرید بتانکورد نیز گفت: .. ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که محاکمه مجرمان کشتار۶۷ را آغاز کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک تحقیق مستقل برای تحقیق درباره این قتل عام آغاز کند …کسانی که زنده اند باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند؛ و ما تا تحقق این امر آٰرام نخواهیم گرفت “.

آسیاب به نوبت!

شما ابتدا بطور سمبلیک هم که شده ، هیئت حاکمه ی آمریکا را بخاطر کشتار چندین میلیونی مردم ویتنام، کره ، لائوس ، کامبوج ، عراق و … محاکمه کنید وباقی کار را به ما مردم ایران بسپارید!!

آرام وصبور باشید عالیجناب !

قتل عام اندونزی با روی کار آمدن سوهارتوی عامل آمریکا ، بیش از یک میلیون ازمردم این کشور را به کام مرگ کشاند و بنابراین به گنده گویی شما ها تا زمانی که به این مسائل که قبل از وجود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده توجه نکرده و کسی را محاکمه ؟! نکنید ، تره ای هم خرد نخواهد شد!

شما فعلا بهتر است این خانم مریم (عزیز دل برادر)  را کمتر سرکیسه کنید!

ایضا :

” ۶- طاهر بومدرا، رئیس سابق بخش حقوق بشر یونامی، نیز گفت:‌ .. مایلم بگویم که نمی‌خواهم آنهایی را که در اشرف و لیبرتی ترور شدند فراموش کنم. آن تروریستها نیز بایستی پاسخگو باشند…ما باید سخت کار کنیم تا آنهایی را که مرتکب جنایت شدند به دست عدالت بسپاریم “.

در زندانی کردن ، شکنجه نمودن ، شستشوی مغزی کردن- که چیزی بدتر ازترور جسمی است – و سربه نیست کردن ساکنین اشرف ولیبرتی ، شخص مسعود و مشاطه گر سابق اش مریم ، نقش مستقیم یا غیر مستقیم عمده ای دارند و آیا این حکم را شامل آنها نیز خواهید کرد؟؟!!

نوید