حملات تروریستی اسپانیا را محکوم می کنیم

حملات تروریستی اسپانیا را محکوم می کنیم

حملات تروریستی اسپانیا را محکوم می کنیم

ایران فانوس، 18.08.2017

امروز پنجشنبه هفدهم ماه آگوست یک حمله تروریستی توسط خودرو در مرکز شهر توریستی بارسلون اسپانیا اتفاق افتاد که در اثر آن حداقل 13 تن کشته و 80 تن زخمی شده اند.

این حمله تروریستی که توسط خودرو اتفاق افتاد و قربانیان اصلی اش توریستها و مردم عادی و کودکان بودند، مسئولیتش توسط داعش پذیرفته شد. از این نوع حملات توسط خودرو و کامیون، طی دو سال اخیر در فرانسه و آلمان و انگلستان و سوئد، نیز اتفاق افتاده و جان صدها نفر را گرفته بود، مسئولیت ترورها توسط داعش پذیرفته شده بود.

خبرگزاری های اروپا همچنین در کنار حمله خودرو به میان جمعیت و پیاده رو، از تیراندازی افراد مسلح در یک رستوران و درگیری مسلحانه با پلیس که منجر به کشته و زخمی شدن چند پلیس انجامیده است، خبر داده اند.

پس از حمله تروریستی بارسلون اسپانیا، موجی از همدردی و محکومیت چه از جانب مردم و چه از جانب روسای کشورها و دولتها از آلمان تا آمریکا، صورت گرفته است.

کانون سیاسی/ فرهنگی و ضد ترور و خشونت ایران فانوس، به سهم خود ترورهای ناجوانمردانه بارسلون اسپانیا را محکوم کرده و با قربانیان حادثه ابراز همدردی می کند اگرچه ما همچنین اعتقاد داریم که در چنین مواقعی ابراز همدردی و دلسوزی تنها کافی نیست و دولتها و شهروندان جهان هر کدام در ارتباط با مقوله خشونت و ترور، می بایست عملاً کاری و مسئولیتی جهت انهدام ترور و تروریسم، به عهده بگیرند.

وقتی ماه ژوئن امسال هزاران تروریست در اجتماع ویلپنت پاریس در مقابل چشم مردم و پلیس و دولتمردان اروپایی، خشونت و ترور را ارج و گرامی داشتند و همچنین اربابان ترور چند روز قبل در تیرانای آلبانی جهت تنفس مصنوعی به تروریسم و روحیه بخشیدن به تروریستها خود را از آمریکا به آلبانی رسانده و تروریسم را مورد حمایت همه جانبه قرار داده اند، طبعاً بسیاری از ترورهای اروپا ریشه در همین حمایتها داشته و بسیاری از محکومیتها پس از اتفاقات تروریستی، تنها شانه خالی کردن از مسئولیتها و فریفتن مردم و قربانیان ترور است.

وقتی دونالد ترامپ در سفر به عربستان سعودی با سران ارتجاع رقص شمشیر، این نماد جهل و خشونت، می کند و بازار فروش سلاح را در منطقه نا امن خاورمیانه رونق می بخشد و اربابان تروریسم را تشویق به زیاده خواهی می کند، چرا در پس این همه جهل و جنون و حمایت مستقیم از اربابان تروریسم و حمایت غیر مستقیم از تروریسم، نبایست تروریستها ادامه اهداف ناامنی و تمدن زدایی را در اروپا دنبال کنند؟

معهذا، کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس که مشتمل از قربانیان جهل و ترور است، حادثه بارسلون اسپانیا را محکوم کرده و با باقیماندگان این اقدام تروریستی ابراز همدردی می کند و همچنین در تلاش علیه جهل و تروریسم، به ادامه فعالیتهای سیاسی و فرهنگی خود مصر است. با آرزوی صلح و امنیت جهانی.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس