جذب نفرات به فرقه رجوی با فریب پست و مقام

جذب نفرات به فرقه رجوی با فریب پست و مقام

لینک به منبع

جذب نفرات به فرقه رجوی با فریب پست و مقام !

با سلامی دوباره میخواهم رویت ها و شنیده های و تجربه خودم در جذب شدن خودم و دیگر دوستانم را به سازمان برای شما بازگو کنم . با تک تک این گفته ها درست است شاید بگویید چرا به این صورت فریب خوردید بله این اشتباه من وامثال من بود که به این دام افتادیم،د شایدم از روی صداقت حرفها را باور میکردیم .

بله سازمان قبل از جنگ امریکا با عراق دفترهایی در بعضی از کشورها داشت ، یا اینکه قاچاقی در بعضی کشورها داشتند مثل ترکیه ، پاکستان ، کشورهای حاشیه خلیج فارس …ولی فرماندهی را از کشورهایی مثل خود عراق یا المان انجام میشد . در ترکیه نفراتی بودند که باجذب نفرات ایرانی وگرفتن تا حدود ۲۰۰۰ دلاری برای هر نفر این کارها انجام می دادند، مهم هم نبود که طرف مقابل چه کاره هست . سازمان فقط دستور داده بود که نفرات ،به هر صورتی حتی با دروغ برای جذب وبه ارتش بپیوندند .

اول اینکه من را به امید یک پست د ر ایران به این کار وا داشتند.یعنی پس از مدت کوتاهی که این رژیم را سرنگون می کنیم ، پست ومقامی را به من بدهند. با اکثر دوستانم که در سازمان بودیم صحبت میکردیم اکثر غریب به اتفاق انها این خیانت سازمان به آنها را همیشه می گفتند . یکی میگفت به من قول خارج رفتن را دادند که به عراق برو وبعد از مدتی به خارج میفرستیم . یا یکی میگفت که بمن گفتند در عراق پول خوبی برای کار کردن میدهند بیا بفرستیمت به عراق کار کن هر موقع هم خواستی می تونی بروی .یا یکی دیگر میگفت که برای گردش مرا آوردند . یکی دیگر میگفت که مبارزه زیاد طول نمیکشد بعد از مدتی مثلا ۶ ما برگرد وما همه کارهی برگشتنت را حل میکنیم ، یا اگر خواستی بروی خارج کارهای رفتن واقامتت راحل میکنیم …..همه را به یک نوع ترفند وفریبی به فرقه آوردند ووقتی وارد هم میشدی دیگر را برگشتی وجود نداشت . وقتی به آنها میگفتی که به این قول مرا اوردی میگفتند که ما همچین قولی ندادیم ،تازه باید تشکر کنی از رهبری که تو را پذیرفت وگرنه در ایران معتاد میشدی با از بین میرفتی ! تازه وظیفه تو است که در زیر پرچم ارتش ازادی بخش باشی اگر دیگران نمیایند از نادانی آنها است ! در صورتی که برای هر ایرانی با وجدانی این لازم وملزوم است !؟ بله میخواستم نمونه هایی از ترفند وکلک های مجاهدین را بگویم که برای اوردن من وامثال من به چه دروغهایی متوسل شدند بعد هم میگویند ما هرکسی را راه نمی داهیم آمدن به فرقه سخت است رفتن آسان؟؟؟ که تماما دروغ است من وما از اعتماد کردیم و گول حرف های زیبای آنها را خوردیم واین بلا را سرما آوردند .الان هم آه من وما وخانواده ها است که فرقه رجوی می بینیم الان به چه روزی افتاده است با تشکر از شما

عضو جدا شده در البانی سیعد زمانی

(پایان)

*