دیدار خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه رجوی با آقای ابراهیم خدابنده

دیدار خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه رجوی با آقای ابراهیم خدابنده

لینک به منبع

دیدار خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه رجوی با آقای ابراهیم خدابنده

انجمن نجات مرکز خوزستان ۲۴ تیر ۱۳۹۶

روز پنجشنبه مورخه ۲۲ تیرماه تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی از شهرهای اندیمشک، مسجدسلیمان، شوشتر، آبادان ، شوش و اهواز در دفترانجمن نجات شعبه خوزستان با آقای ابراهیم خدابنده محقق، پژوهشگر و مدیرعامل کل انجمن نجات دیدار کردند.دراین دیدار ابتدامسئول انجمن نجات شعبه خوزستان مختصری از بیوگرافی وشرح فعالیت های آقای خدابنده درمقطع حضور وجدایی وی از سازمان مجاهدین وهمچنین اقدامات ایشان درترجمه کتاب های فرقه ها درمیان ما(خانم سینکر)وگسستن بندها(استیون حسن) ونقش برجسته شان درافشای مناسبات فرقه ای سازمان مجاهدین رابه اطلاع خانواده ها رساند.سپس آقای خدابنده درجمع خانواده ها حاضر وبه ایراد سخنرانی پرداخت.

ابراهیم خدابنده انجمن نجات مرکز خوزستان خانواده های اسرای رجوی در آلبانی

آقای خدابنده ضمن تشکراز حضورخانواده ها علیرغم گرمای شدید خوزستان ابتدا آخرین وضعیت سازمان، اعضای جداشده وشرایط حاکم برکشورآلبانی رابرای خانواده ها تشریح کرد.سپس بااشاره به شرایط متفاوت عراق وآلبانی خطاب به خانواده ها پرسیدند شرایط برای دسترسی به اعضا درعراق سهل تربود یا آلبانی؟ خانواده ها درپاسخ هرکدام به بیان نقطه نظرات خود دراین زمینه پرداختند .سپس آقای خدابنده باجمع بندی نقطه نظرات خانواده ها نتیجه گیری کرد که بلحاظ موارد ایمنی وسلامت فیزیکی اعضا آلبانی مکان مناسب تری است ودیگراز تهدیدات موشک وخمپاره که جان آنها راتهدید میکرد وفرقه رجوی هم بیشترین استفاده هارا از مرگ اعضا می برد خبری نیست .ولی از طرف دیگربلحاظ روابط سیاسی نزدیکی ایران وعراق رفتن به عراق وحضوردرنزدیکی محل استقرار اعضا برای خانواده ها امکان پذیرتر بود اگرچه درعراق هم سران فرقه اجازه ملاقات نمیدادند.درحال حاضراگرچه راه رفتن به آلبانی بسته است و این کشور بدلیل نفوذ و تسلط سیاسی آمریکا سفارت درایران ندارد وبه همین دلیل امکان تردد برای خانواده ها فعلا میسر نیست ولی شرایط متفاوت آلبانی نسبت به عراق و بخصوص اینکه اعضا در فضای آزادتری قرارگرفته اند وروزمره درمعرض برخورد بامردم هستندعملا به جدایی بسیاری از نیروها منجر گردیده است .واعضای جدا شده با وجود فشارها وتوطئه های امنیتی سرکردگان فرقه به افشاگری برعلیه سازمان وجذب حمایت برای آزادی دیگر دوستان اسیر خود ادامه میدهند. مسئولین فرقه از همان ابتدا ودرحالی که هنوز اعضا درعراق بودند از آنها تعهد کتبی گرفته بودند که سازمان رابعنوان وکیل خود در امور حقوقی و قانونی و مستمری های پناهندگی به کمیساریای ملل متحد معرفی نمایند.آقای خدابنده دربخش دیگری از سخنان خود توضیح داد که اکنون فرقه از همین تعهدنامه سواستفاده نموده وباهرتماس تلفنی اعضای جداشده باخانواده هایشان بااین بهانه که آنها باوزارت اطلاعات ویاسفارت ایران درآلبانی تماس گرفته اند مستمری پناهندگی آنها راقطع کرده ودرشرایط معیشتی سختی قرار میدهد. ولی باوجود همه این فشارها موج ریزش نیروها ادامه دارد وبعداز همین مراسم ویلپنت تعدادی از اعضا جداشده اند. آقای خدابنده ضمن تجلیل از فعالیت های سالیان اخیرخانواده ها که عملا منجربه عقب نشینی رهبران فرقه از پادگان اشرف وعراق گردید به آنها توصیه نمود که به هیچ وجه تحت تاثیرشرایط فعلی قرارنگیرند وبانامه نگاری باکمیساریای ملل و دیگرنهادهای بین المللی و فعال نمودن وابستگانشان درخارج کشور و ترغیب آنها جهت سفربه کشورآلبانی زمینه های لازم رابرای به رسمیت شناختن حقوق خانواده ها بخصوص در زمینه کسب اطلاع و ملاقات بااعضای وابسته خود فراهم سازند. آقای خدابنده تاکید کردند بی شک باتلاش های خانواده ها سرانجام بن بست آلبانی شکسته خواهد شد اعضایی که جدیدازفرقه جداشده اند جملگی متفق القول هستند که کاسه صبر اعضا بسرآمده و آنها درگیر تناقضات و ابهامات زیادی درخصوص عملکردهای سران فرقه وروابط اخیرآنها باعربستان وعناصرجنگ طلب همچون مک کین. جولیانی و جان بولتن می باشند آنها اعتقاد دارند پروسه فروپاشی این فرقه در دوسال آینده محقق خواهد شد. بعدازاتمام سخنان آقای خدابنده خانواده ها به طرح سئوالات خود پرداختند که مشروح کامل جلسه پرسش وپاسخ خانواده ها متعاقبا ارسال خواهد شد.

***

https://youtu.be/hLpUSEubkKA