فعالیتهای گسترده جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

فعالیتهای گسترده جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

فعالیتهای گسترده جنبش نه به تروریسم و فرقه ها- اروپا در سالگرد شروع فجایع تروریستی سال 1360فرقه رجوی

امروزه جهان با پدیده ای مواجهه است که آنرا یکی از فجایع بزرگ امروزه بشری و یا همان پدیده شوم تروریزم میخوانند.
نباید فراموش کرد که مردم ایران نزدیک به چهار دهه است که فریادش برای آگاهی دادن به جهان و همچنین فراخوان دادن به عدم حمایت از تروریزیم تحت پوش دروغین “تروریزم خوب و بد” برآسمان بوده است.
فرقه رجوی برهبری مسعود رجوی در اوج وقاحت و با کمال افتخار و البته بدرستی خودش را پدرخوانده تروریسم در منطقه و “تروریست انقلاب کرده” میخواند با سوء استفاده از همین شکاف “تروریزم خوب و بد” در معیار سنجش تروریسم در غرب توانسته با حمایت های مالی و لجستیکی عربستان تروریسم خود را با برگزاری شوهای بسیار پر زرق و برق و پرداختهای 10-50هزار دلاری به سخنرانان جهت ابراز نمایشی حمایت خود از این فرقه جشن بگیرند.
جنبش نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا که متشکل از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی و اعضای شورای ملی مقاومت آن هستند بنابر وظیفه خود در قبال مردم ایران و جهان دست به فعالیتهای گسترده ای جهت افشای ترویج تروریسم با اجازه دادن به فرقه تروریستی رجوی در برگزاری شوهای تبلیغی در فرانسه زدند.

آقای حسین نژاد از مسئولین جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس مرکز مطالعات بین اللملی فرقه ها مرکز آمریکا
آقای حسین نژاد از مسئولین جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس مرکز مطالعات بین اللملی فرقه ها مرکز آمریکا

در همین راستا آقایان علی حسین نژاد و داود ارشد بعنوان نماینده قربانیان و همچنین بعنوان اعضا و مسئولین یک ارگان فعال در زمینه مبارزه با فرقه های تروریستی، در کنفرانس سالیان مرکز بین الملی مطالعات فرقه ها که در روزهای پنجشنبه و جمعه و 28 و 29 ژوئن در شهر بردو فرانسه بطور مشترک توسط ICSA آمریکا و SFRAEM فرانسه، Info Secte Cult کانادا بطور مشترک برگزار میشد شرکت کردند.

جهان با کمبود قانون برای حفاظت از قربانیان فرقه ها در مقابل فرقه های تروریستی مواجهه است

کنفرانس امسال مرکز مطالعات بین اللملی فرقه ها ICSA عطف به اوج گیری فعالیتهای جنایتکارانه فرقه های تروریستی در غرب بر جنبه های تروریستی فرقه ها تکیه بیشتری داشت. در این کنفرانس که جرمشناسان و متخصصین فرقه های تروریستی شرکت داشتند آقای داود ارشد ضمن دادن گزارشی از شرح حال خودش و اینکه چگونه در دوران تحصیل در انگلستان زمانیکه یک جوان دانشجو بوده است توسطه فرقه رجوی عضو گیری شده و در هنگام اعتراض به خشونتهای درون فرقه ای و درخواست خروج به ده سال زندان محکوم شده است بعنوان قربانیان فرقه تروریستی رجوی خواستار اقداماتی برای حمایت از قربانیان فرقه های در مقابل فرقه ها که اتفاقا بسیار ثروتمند بوده و با ثروت خود میتوانند حمایتهای بعضی سیاستمداران سابق را نیز خریده و به جنایات خود در فرقه خود مانند فرقه رجوی ادامه دهند فراخوان دادند.
هیئت شرکت کننده که تیتر سخنانشان را “ جهان با کمبود قانون برای حفاظت از قربانیان فرقه ها در مقابل فرقه های تروریستی مواجهه است ” انتخاب کرده بودند، اعلام کردند که جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در سراسر اروپا و بویژه در میان احزاب و پارلمان اروپا فعال بوده و تلاش میکند که قوانینی وضع شود که قربانیان را در مقابل فرقه ها حمایت کند تا از این طریق نسل فرقه های مخرب تروریستی همچون فرقه رجوی برچیده شود.

برای نمونه در مورد فرزند آقای علی حسین نژاد و فرزند آقای مصطفی محمدی یکی دیگر از قربانیان فرقه رجوی زمانیکه حتی به کمیساریای عالی پناهندگی نیز مراجعه میکنیم پاسخ آنها این است که این فرزندان و این اعضا به خواست خود در آنجا هستند. و این در حالی است که همه ما و شما متخصصین فرقه – جرم شناسی میدانیم که این افراد همچون بنده و آقای علی حسین نژاد و آقای مصطفی محمدی و بسیاری دیگر از نجات یافتگان در گذشته این بیانات را تحت تاثیر مغزشویی جنایتکارانه اعمال شده توسط فرقه مربوطه است که میزنند.

اینکه اعضای فرقه همانند فرزندان ما در آنجا بیان میکنند به خواست خود در زندان فرقه رجوی هستند، اینکه به خواست خود از تمامی جهان، از اخبار، روزنامه، اینترنت، تلفن، خانواده، پدر و مادر و فرزند و دستان … قطع هستند، از اینکه حتی باید از پدر و مادر وفرزند و بقیه جهان متنفر بود و تنها رهبر فرقه است که باید پرستید و باید خود و دیگران را به خواست رهبران نابود کرد، اینکه به خواست رهبران فرقه همچون مریم رجوی در خیابانهای لندن و برلین و پاریس و تهران دست به خود سوزی و ترور مردم بیگناه زند تحت فرایند مغزشویی فرقه میباشد و از اعتبار قانونی ساقط است.

خانمها و آقایان مشکل کمبود قانون برای مبارزه با این مناسبات رابطه برده داری نوین است که که اجازه میدهد فرقه هایی مانند فرقه رجوی انسانها را تبدیل به روباطهایی کند که بخواست مریم رجوی به هرجنایتی در خیابانهای شهرهایمان در کوچه و بازار دست بزنند.

آقای داود ارشد اضافه کردند متاسفانه فاجعه بارتر این است که قوانین موجود حامی فرقه هاست و از فرقه ها در مقابل قربانیانش حمایت میکند. بنابراین بعنوان رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها اعلام آمادگی میکنیم تا با تمامی ارگانهایی که مایل باشند این وضعیت را تغییر دهند جهت وضع قوانینی در پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای اروپایی جهت متوقف کردن و حمایت قربانیان در مقابل فرقه ها فعالیت کند که با استقبال خبرنگاران و فعالین و متخصصین حاضر در کنفرانس مواجهه شد.
همچنین آقای حسین نژاد بعنوان یک فعال حقوق بشر و یک قربانی شاخص فرقه تروریستی رجوی ساکن فرانسه شرح مبسوطی از جنایات انجام شده در حق خودش و خانواده اش در فرقه رجوی و محکومیتش به اعدام بدلیل مخالفت با شکنجه های روانی فرقه رجوی در جلسات مغزشوییهای روزانه و اینکه این فرقه با استفاده از همین شکافهای قانونی توانسته همسر و دو برادرش را به کشتن داده و دخترش را از او بگیرد شرح مفصلی دادند. در همین رابطه آقای حسین نژاد در حاشیه جلسه با جرمشناسان در مورد خانواده مصطفی محمدی و اینکه چگونه خودش را با به گروگان گرفتن عاطفی از طریق فرزندانش در فرقه مجبور به خودسوزی نموده اند و حالا نیز که توانسته خود را از زنجیرهای مغزشویی فرقه رهانیده و میخواهد فرزندش را آزاد کند به کشتن تهدید شده است تشریح کردند. و عکسهایی از ضرب و شتم او و دختر کوچکش در نزدیکی مقر اصلی فرقه رجوی در اورسورواز به مخاطبین ارائه کردند.


همچنین روز گذشته شنبه اول ماه ژوئیه همزمان با برگزاری شو تبلیغاتی و خیمه شب بازی عناصر فرقه رجوی و بکار گیری دشمنان مردم ایران همچون ترکی الفیصل از طرف دولت خود کامه عربستان و صرف هزینه هنگفت برای آوردن خود فروختگانی همچون جولیانی به برنامه شان ، جنبش “نه به تروریسیم و فرقه ها-اروپا” بهمراه دیگر انجمن ها و اعضای منتقدین جدا شده در یک آکسیون اعتراضی و افشاگرانه در مرکز شهر پاریس در میدان تروکادرو این تحرکات و شو تبلیغاتی سازمان داده شده توسط کشورهای منطقه خلیج مانند عربستان و متحدین او را محکوم کردند.


فعالین ضد فرقه های تروریستی جدا شده از فرقه مرگ رجوی پس از شرکت دراین آکسیون در سالن گردهمائی منتقدان فرقه رجوی و فعالین ضد فرقه گرائی و تروریسم بهمراه دیگر شخصیتهای حقوق بشری سخنرانی کردند و هر کدام به بخشی از ترفندها فرقه رجوی برای عوامفریبی و تروریسم و مخفی کردن چهره جنایتکار رجوی اشاره کردند. آنها به دولت فرانسه و همینطور کسانی که منافع مردم ایران و همینطور اعضای اسیری که هنوز در پایگاههای فرقه رجوی محبوس هستند را در همدستی با فرقه رجوی نادیده می گیرند هشدار دادند.
فرقه رجوی بعد از بسته شدن دکانشان درعراق و از دست دادن ولی نعمت خود صدام حسین برای ادامه کارهای تروریستی، وطن فروشی و خیانت به عربستان سعودی روی آورده و مزدوری خویش را در مداری متفاوت آغاز کردند.


اعضای جدا شده از فرقه تروریستی رجوی به دولت فرانسه در مورد بی توجهی و نادیده گرفتن ماهیت تروریستی فرقه رجوی هشدار دادند و خاطر نشان نمودند که هدف فرقه رجوی از به صحنه کشاندن کسانی همچون ترکی الفیصل یا تلاش برای آوردن سایر نمایندگان و سوء استفاده از آنها برای بدست آوردن مشروعیت سیاسی و جلوگیری از ریزش سایر قربانیان فرقه خود در آلبانی است.

فرقه رجوی بعد از اضمحلال تشکیلاتی و رهائی اعضایش و افشاگری آنها در مورد دیکتاتوری تشکیلاتی در پایگاههای آنها و همینطور وابستگی به دولت و وابستگی و خیانت فاقد اعتبار سیاسی می باشد.

همچنین در طی روزهای گذشته صدها بروشور افشاگرانه در مورد ماهیت فرقه تروریستی رجوی درپاریس توسط نجات یافتگان از فرقه رجوی درسطح اروپا و بطور خاص در پاریس پخش شد که بسیار مورد توجه مردم فرانسه قرار گرفت که در روزهای گذشته گزارش شده است. اخبار فعالیت ای انجام شده به محض آماده شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

جولای 2, 2017
نه به تروریسم و فرقه ها