گزارش تصویری از زندگی روزمره چریک‌های فارک در کلمبیا

گزارش تصویری از زندگی روزمره چریک‌های فارک در کلمبیا

چریک‌های فارک از سال ۱۹۶۴ با دولت کلمبیا می‌جنگند. حال امکان دسترسی به صلح فراهم شده است. اما زندگی چریک‌های فارک تنها به مبارزه با رژیم محدود نمی‌شود. نگاهی به زندگی روزمره ۸۰۰۰ چریک فارک در کلمبیا.