تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

                                                      تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

مجاهدین خلق بخاطر درد و رنج کشیدن مردم ایران شادی می کنند

کریم غلامی، ایران فانوس، 27.06.2017

گروهی از قانونگذاران آمریکایی با لابی سازمان فرقه گرای مجاهدین، سخت ترین تحریم هایی که تا کنون علیه ایران اعمال شده است را طراحی کردند و پیشنویس آن را به سنا ارائه دادند. روز چهارشنبه 7 ژوئن (17 خرداد) سنای آمریکا این طرح را با اکثریت آراء تصویب کرد. هر چند بسیاری از سیاست مداران دولت اوباما و برخی از نمایندگان سنای آمریکا با اعمال این تحریم ها در این برهه زمانی مخالف بودند زیرا تصویب این طرح که برابر بود با حمله تروریستی به تهران و کشته شدن 17 تن از شهروندان ایرانی را مناسب نمی دیدند. تحریم های جدید، در رابطه با برنامه موشکی ایران و ارسال سلاح و حمایت از گروه های شبه نظامی و نیز نقض حقوق بشر هستند. طرح این تحریم ها، ماه گذشته در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به تصویب رسید. این طرح پس از تصویب نهایی در سنا به تایید کنگره آمریکا اگر برسد و در نهایت امضای دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا، آن را تبدیل به قانون خواهد کرد.

به نظر من تصویب تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ادامه استراتژی ترامپ برای باج خواهی از کشورهای منطقه است. آمریکا با انگیزه دریافت امتیازات جدید از ایران در پی مذاکرات آتی ایران و غرب و چانه زنی دو طرف برای کسب امتیاز، مطرح است. وزیر امور خارجه آمریکا، در مصاحبه ای گفت که آمریکا خواهان تغییر مسالمت آمیز در ایران است، این اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا حفظ تعادل سیاسی است در حالی که آمریکا همواره به دنبال سرنگونی دولت ایران با گزینه های نظامی بوده است. می بینیم که تحریم های جدید، بیشتر از آنچه که ماهیت تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد ایران باشد، چانه زنی و کسب امتیازات بیشتر است.

با اجرای طرح برجام و برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران، مجاهدین خلق به شدت صحنه را باخته و چشم انداز حمله نظامی آمریکا به ایران، را شکست خورده می دیدند گریان و پریشان بودند. این روزها مجاهدین خلق از فرط شادی دست از پا نمی شناسند و از اینکه این دور از تحریم ها، تحریم های شدیدتری بر علیه ایران به تصویب رسیده است، در رسانه های خود جار و جنجالی به راه انداخته اند. مردم ایران، اولین قربانی تحریم های اقتصادی هستند، بیکاری و فقر در نتیجه افزایش بزهکاری حاصل تحریم ها است. در این میان، مجاهدین خلق از درد و رنجی که مردم ایران متحمل شده اند و قرار است که متحمل درد و رنج بیشتری بشوند، شاد و مسرور هستند. این نشان از عمل کینه رجوی ها از مردم ایران است. مردمی که به این خائن ها نه گفتند و هرگز آنها را انتخاب نکردند. یادم است، در یکی از جلسات شستشوی مغزی مجاهدین در قرارگاه(شکنجه گاه) باقرزاده، مرحوم اول در پاسخ به پرسشی که تحریم های اقتصادی مردم ایران را تحت فشار قرار می دهد، گفت که درست است که مردم ایران تحت فشار قرار خواهند گرفت، ولی مردم ایران نیز باید سهم خود از مبارزه با خمینی را این چنین بپردازند. اولین و بدترین دشمن مردم ایران، مجاهدین خلق و رجوی های خائن هستند.

„پایان“