دعوت از محمود عباس، ترفند سوخته ای از جانب فرقه مجاهدين

دعوت از محمود عباس، ترفند سوخته ای از جانب فرقه مجاهدين

  •                                      دعوت از محمود عباس، ترفند سوخته ای از جانب فرقه مجاهدين

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 26.06.2017

تبليغات فرقه مجاهدين در آستانه گردهمايى سالانه  أوج بيشترى بخود گرفته است، يك هفته مانده به روز برگذارى اين „شو“، تكاپوى دلالان و حقوق بگيران رجوى براى جمع كردن سياهى لشكر، شتاب بيشترى گرفته است و با وعده و وعيدهايى براى يك تور مسافرتى به پاريس گردى، يك عده افراد پناهنده از كشورها و مليتهاى مختلف را گِرد خود جمع كرده و حول آن هياهوى تبليغاتى براه بيندازد و به اربابان خود رخسارى نشان دهد و اينبار آمار دروغين را كه حداكثر در سنوات گذشته بيش أز دو يا سه هزار نبوده است، آمار نجومى صد هزار شركت كننده به بالا را در بوق تبليغاتى خود بنمايد و امسال هم مثل سالهاى گذشته حضور خودش را به اربابان جنگ و خشونت، و وفادارى خود را به آنها نشان دهد. از اين رو با توجه به وضعيت از هم پاشى و ريزش در تشكيلات مجاهدين در آلبانى، تلاش چند برابر ميشود كه امسال هر طور شده افرادى شاخص كه مسلماً در خدمت قدرت آمريكا و اسرائيل، هستند و براى اهداف آنها تلاش مينمايند، وارد گردهمايى سالانه خود كنند، علاوه بر لابيهاى شان كه هر ساله از آمريكا و اروپا، براى سخنرانى در اين مراسم به پاريس مى آورد و با پرداخت نجومى براى يكى دو دقيقه سخنرانى، ميخواهد به بازار كساد تبليغاتى اش رونقى بدهد و مشروعيتى كسب نمايد.

طبق شنيده ها، فرقه رجوى امسال ميخواهد از رئيس خودگردان تشكيلات فلسطين آقاى محمود عباس، براى حضور در اين جلسه دعوت نمايد.

با توجه به جبهه بنديها در خاورميانه و شكست داعش در عراق و سوريه كه اهداف اسرائيل در رابطه با خاورميانه با ناكامى روبرو شده است  و همچنين اتحادهاى ديكته شده ترامپ در كشورهاى عربى با محوريت عربستان سعودى كه به يك هرج و مرج ديگر در بحرانى كردن خاورميانه دامن ميزند، يك خط و عملى است در راستاى همان استراتژى آقاى ترامپ كه مسلماً در خدمت اهداف اسرائيل است.

لذا فرقه رجوى ثابت كرده است كه در شيادى و سؤء استفاده حداكثرى از شرائط موجود، از حضور محمود عباس كه نمايندگى مردم فلسطين را يدك ميكشد اما نشان داده است در راستاى  همان خط و اهداف اسرائيل در منطقه خاورميانه بر ضد ملت فلسطين قدم بر ميدارد، استفاده ببرد. اما مريم رجوى بداند، اگر هم آقاى عباس در اين شوى تبليغاتى آنها شركت كند، هيچ  تأثير مثبتى در اهداف شومش كه در خدمت اربابان و براى پيشبرد خط اسرائيل در منطقه است نخواهد داشت، همچنانكه در سال  گذشته حضور تركى فيصل در مراسم ويلپنت و سخنرانى چند دقيقه اى او  دردى از دردهاى بى درمان رجوى ها را دوا  نكرد، بلكه با خبر مرحوم شدن مسعود رجوى، باعث سونامى و ريزش چند برابرى در تشكيلات مجاهدین خلق شد و آن همه تبليغات حول اين حضور نهايت بر ضد فرقه مجاهدين، تمام شد و نه تنها منفعتى براى آنها نداشت، بلكه چهره كريه سران تشكيلات و رهبرى سازمان در خدمت موساد و سياه و همچنين استخبارات شيخ نشين عربستان سعودی، بيشتر رو شد و به تنفر مردم ايران از آنها افزود( ناگفته نماند آقاى محمود عباس در راستاى اين خط ترسيم شده با مريم رجوى قبلا هم ديدارهايى داشته است).

 مطمئناً سران فرقه مجاهدين به دامن هر اربابى بخزند و به هر ترفندى رو بياورند و خوش خدمتى خود را به  اسرائيل و آمريكا و عربستان سعودی، در راستاى اهداف شوم آنها در خاورميانه نشان دهند، هيچوقت ديگر تشكيلات فرقه سر بر نخواهد آورد و كسى فريب سران فرقه را نخواهد خورد كه وارد تشكيلات از هم پاشيده آنها شود تا آنها بتوانند تشكيلاتى نظامى مثل دوران صدام حسین درست كنند كه در خدمت ارباب ديگرى منجمله شيوخ عربستان سعودی قرار گيرد.